Doktorların canına tak etti: Yarın eylem var

Kadroların açılmaması, aylardır ödenmeyen nöbet ve hayat pahalılığı ödenekleri, izinlerin aylar boyu yasaklanması ve dün alınan 'sağlık çalışanları yemek paralarını kendi ödesin' kararı sabrı taşırdı. Doktorlar yarından itibaren sendikal haklarını kullanma yoluna gidiyor.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yasalara uygun şekilde davranılması konusunda ısrarcı olacağını vurgulayarak, yasal düzenlemelerle ilgili tatminkar adımlar atılmadığı takdirde yarından itibaren yasal hak çerçevesinde tüm sendikal eylemlere başvuracağını bildirdi.

Sendika Başkanı Ahmet Varış yazılı açıklamasında, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren ve görevleri sırasında hastanelerdeki hizmetleri bırakıp dinlenme/yemek molası veremeyen kamu sağlık çalışanlarıyla ilgili bazı düzenlemeler yapıldığını belirtti.

SAĞLIKÇILARIN YÖNETİMİNİN GÖZÜNDE HİÇBİR DEĞERİ YOK

Varış, dünyanın her yerinde özellikle Covid-19 süreci başta olmak üzere her dönemde hekimlere ve sağlık çalışanlarına verilen değer ortadayken ülkede verilen değerin de maalesef herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Yemek konusu aslında bireysel olarak hiçbirimiz için önemli değildir. Kadroların açılamaması, yasal olup aylardır idare tarafından ödenmeyen nöbet ücretleri ve hayat pahalılığı ödenekleri, idarenin keyfi uygulamaları doğrultusunda izinlerimizin aylar boyu yasaklanması ile en nihayetinde yemek de dahil olmak üzere tüm konular bir bütün olarak irdelenirse hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının bu ülkenin yönetiminin gözünde hiçbir değerinin olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir ayna misali bize verilen değeri aynı şekilde geri yansıtmamız gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintisiz sürmesi için evlatlarımızdan ve ailelerimizden feragat ederek gönüllülük esasına göre değil mesleki etik ilkelerimiz doğrultusunda ve yasal mevzuatlara uygun şekilde can kayıplarının yaşanmaması amacıyla tuttuğumuz nöbetlerimize idarenin belirlediği politikalara istinaden ülke insanımızın ihtiyacının olmadığı görülmektedir.

Dünyanın hiçbir yerinde hekimler iş güvencesiz olarak çalıştırılmamakla birlikte bizim ülkemizde kamu hekimlerinin yarısı iş güvencesiz çalıştırılmakta ve bu konudaki ısrar çeşitli bahanelerle sürdürülmektedir.

Bir yandan ekonomik kriz bahane gösterilip toplumun tüm kesimlerine yaptırımlar uygulanmakta diğer yandan neredeyse her geçen gün 5-6 bin TL maaş farkıyla bürokratlar atanmaktadır.

Covid-19 pandemisi nedeniyle bizler toplumuzun sağlık hakkını savunmak dışında hiçbir gerekçeyle eylem yapmamaya çalışırken idarenin bu uygulamalarla ilgili tavrını kabul etmiyoruz.

Sayın Maliye Bakanı’nın da dediği gibi yasalarımıza uygun şekilde davranılması konusunda ısrarcı olacağımızı ve bahse konu düzenlemelerle ilgili tatminkar adımlar atılmadığı takdirde 25 Mart 2021 Perşembe gününden itibaren yasal hakkımız olan tüm sendikal eylemlerin yapılacağını kamuoyuna duyururuz.”

AKEL

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi