Kadın yasaları uygulanmıyor

1996’da “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi”, 2011’de ise “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi”ne Dair Uluslararası Sözleşmelerin Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilmiş olmasına rağmen uygulanmıyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Esendağlı, “Bu günü şikayet, yakınma, sorun ve eksikleri dile getirme vesilesi yapmadan anabileceğimiz günler gelecek mi?” diye sorarak gerçekten de belli adımlar atılmakta olduğunu ama gerisinin bir türlü gelemediğini, yapılmak istenenin tamamına eremediğini, amaca ulaşılamadığını çıplak gözle görmenin mümkün olduğunu belirtti. Esendağlı eksikleri şöyle sıraladı:

“-1996’da “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi”, 2011’de ise “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi”ne Dair Uluslararası Sözleşmelerin Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilmiş olmasına rağmen; bu sözleşmelerde yer alan yükümlülük ve taahhütlerin hayata geçirildiğinden bahsetmek mümkün değildir.

-2014 yılında Yasası geçmiş olmasına karşın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi bir türlü kurulup faaliyete başlatılamamıştır.

-Siyasette, siyasi partilerde, kamuda, mesleki ve ekonomik faaliyetlerde, meslek örgütlerinde, ev içinde, yani hayatın her alanında var olan cinsiyet ayırımcılığı ve fırsat eşitsizliğinin giderilmesi için gerçekçi, samimi ve çözüm getirici adımlar atılmamaktadır.

-Polis içerisinde kadına karşı şiddet birimi oluşturulmasına karşın; şiddet olaylarının artarak devam etmesinin önü alınamamıştır.

-Şiddete uğrayan ve ekonomik gücü bir avukatın hizmetinden faydalanmaya elverişli olmayan kadınlara yönelik kapsamlı ve gerçek bir adli yardım mekanizması oluşturulabilmiş değildir. Bu eksikliği 2 yılı aşkın süredir Çalışma Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol tahtında, gönüllü avukatların oldukça cüzi ücretler karşılığında vermiş olduğu hizmetlerle Barolar Birliği gidermeye çalışmaktadır. Bugün itibariyle 100’ün üzerinde kadın bu adli yardım hizmetinden faydalanmış durumdadır. Bu, büyük bir sayıdır. Adli yardımdan faydalanma kriterlerinin oldukça dar tutulduğunu ve hala daha ifşa edilmemiş vakaların oranlarını da düşündüğümüzde sorunun büyüklüğü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.”

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi