Kıbrıs’ın güneyi lider kadın sayısını artıracak

Kıbrıs Cumhuriyeti, ülkenin kadınlara yönelik ilk ulusal eylem planının bir parçası olarak, barış ve güvenlik için lider konumdaki kadın sayısını artıracak dün yürürlüğe girdi. Kadınların çatışma önleme ve çözümünde ve barış inşasında rolünü destekleme amaçlı plan, Birleşmiş Milletler Kadın, Barış ve Güvenlik Kararını uygulayacak ve 2021-2025 dönemini kapsayacak.

Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Josephine Antoniou, eylem planının Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile sunumu sırasında, silahlı çatışmanın kadınları ve erkekleri farklı şekilde etkilediğini söyledi. Kadınların “Türk işgali” sırasında şiddet ve tecavüze maruz kalması nedeniyle “işgal” altındaki Kıbrıs için çözümün büyük önemini vurguladı. Antoniou, “Barış ve güvenlik ortak sorumluluğumuzdur, erkekler ve kadınlar, eşitlik, güvenlik ve barış konularını birlikte önceliklerimizin üstüne koymalıyız çünkü bunlar herkesi ilgilendiriyor,” dedi.

Cinsiyet Eşitliği Komiseri Dairesi yetkilisi Andri Savva planı sunarken yaptığı açıklamada, eylemler arasında daha fazla kadının dışişleri bakanlığı ve uluslararası örgütlerde barış ve güvenlik alanlarında lider pozisyonlara terfi ettirilmesi yer aldığını söyledi. Planın uygulayıcı organı, cinsiyet eşitliği komiserliği ile işbirliği içinde çalışan dışişleri bakanlığı ve diğer bakanlıklardır. Yürürlükte olduğu sürece planın izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir komite oluşturulacaktır. Komite altı ayda bir toplanacak.

Eylem planını tanıtan bakan, bunun ülkenin dış politikasının ayrılmaz bir parçası ve önemli bir aracı olduğunu söyledi. “Kadınların siyasi karar alma süreçlerine katılımının artırılmasını içeren dört temelden oluşur; kadınların ve kızların silahlı savaş sırasında tecavüz de dahil olmak üzere cinsiyete dayalı şiddetten korunması; cinsiyet şiddeti ve cinsel istismar ve savaş sırasında kadın ve kız çocuklarının istismarını içeren çatışmanın önlenmesi; ve çözümü teşvik etmek ve kırsal alanlara vurgu yaparak genel halk arasında farkındalık yaratmak” diyen Christodoulides, bakanlığının kadın haklarını güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için cinsiyet boyutunu dış politika önceliklerine entegre ettiğini söyledi.

Bu tür eylemlerin amacının diğer ülkelerle bölgesel ve Avrupa düzeyinde işbirliğini inşa etmek ve güçlendirmek olduğunu ekledi.

Eylemlere bir örnek olarak bakan, Kıbrıs’ın AB ve BM düzeyinde cinsiyet eşitliği ile ilgili politikaların tasarımına aktif ve kurumsallaşmış katılımına ve konuyla ilgili uluslararası tartışmalara ve konferanslara önemli ve sistematik katılımına atıfta bulundu. , kendisinin de söylediği gibi, Kıbrıs’ın eşitliğin geliştirilmesine olan bağlılığını pratikte kanıtlıyor.

Dışişleri bakanlığı ayrıca Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi komşu ülkelerdeki kadın ve kız çocuklarının haklarıyla ilgili bir dizi program ve eylemi uygulayıp desteklediğini de sözlerine ekledi.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi