“Yaşam hakkına karşı işlenmiş bir suçtur”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin dün televizyon programında söylediği, “Randevusu olmayan gelmese iyi olacak ama arada kaçaklar oluyor. Torpil yok diyemem” açıklamaları tepkilere neden oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sağlık işleri ile ilgili yayımladığı basın açıklamasında sıraladığı öneri ve uyarılarda duruma tepki gösterdi. Açıklamada, “Yurttaşlar arasında ayrım, keyfi uygulamalar yaşam hakkına karşı işlenmiş bir suçtur, kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

CTP’nin salgının yönetilmesi konusundaki önerileri şöyle:

• Salgının süresini kısaltacak uygulamalardan en önemlisi aşılamadır. Aşılamanın programı, hangi düzende hangi önceliklerle yapıldığı belirsizdir. Aşı sayısı yetersiz, tedarik süreci bilinmezdir. Uygulamada öncelikler ve eşitlik gözetilmemiştir. İnsanlarımızın aşıya ulaşamama endişesi her geçen gün artmaktadır. Başta kronik hastalar ve açık kalan iş yerlerinde çalışmak zorunda kalanlar olmak üzere aşılanması gereken birçok insanımız vardır. Sağlık Bakanlığı aşılamayı hızlı, yaygın, şeffaf ve eşit şekilde sürdürmek zorundadır. Yurttaşlar arasında ayrım, keyfi uygulamalar yaşam hakkına karşı işlenmiş bir suçtur, kabul edilemez. Kapanma sürecinde aşılamanın hız kesmemesi, doğru program çerçevesinde yurttaşların aşılama merkezlerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Aşılama ülke geneline yayılmalı, Sağlık Bakanlığı ile yerel yönetimler sıkı bir işbirliği içinde olmalıdır.

• Salgınla mücadelede amansız temaslı takibi, salgının yavaşlatılmasında ve hastaları erken tedavi etmekte esastır. Son haftalarda salgının hızlanmasındaki en önemli nedenlerden biri temaslı takibinin yetersiz kalmasıdır. Temaslı takip ekibi derhal güçlendirilmeli, virüsü taşıyanlara erken tanı konup izole edilmeli, tedaviye erken başlanmalıdır. Aksi durumda hasta sayımız artacak, erken tedavi şansı elde demeyen yurttaşlarımızın hastalık seyirleri ağırlaşacak, sağlık sistemimizin gücü yetmeyecek ve kayıplarımız artacaktır.

• Salgınla birlikte ülkeler sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi yönünde önemli çalışmalar yapmışlardır. CTP olarak sürecin başından beri yoğun bakım yataklarının ve test sayılarının artırılması, laboratuvar imkanlarının genişletilmesi, sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi yönünde yoğun öneri ve telkinlerde bulunduk. Acil durum hastanesinin hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarındaki eksikliklerin yanı sıra alt yapıdaki aksaklıklar nedeniyle tam randımanlı çalışamıyor olması salgının birinci yılında olduğumuz bugünlerde kabul edilemez. Geçen bir yıl içerisinde tüm eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmiş olması gerekirdi. Hükümetin derhal sağlık sistemini güçlendirecek çalışmaları tamamlaması gerekmektedir. Eksik hekim, hemşire ve diğer sağlık personellerinin kadro çalışmaları hızla bitirilmeli ve yasal çalışmalar tamamlanmalıdır. Bulaşıcı Hastalık Yasası tahtında kurulması gereken komiteler oluşturulmalı ve çalıştırılmalıdır.

• Yerel bulaşın durdurulmasında en önemli araçlardan biri kitlesel test yapılmasıdır. CTP olarak PCR testlerinin yanı sıra hızlı antijen testleri ile kitlesel tarama yapılması gerektiğini haftalar önce söylemiş olmamıza rağmen hükümet bu konuda yeterli hazırlık ve çalışma yapmamıştır. Süratle test sayısı artırılarak yerel bulaşın hızı kırılmalıdır.

• Yeniden kapanmaya yol açan nedenlerden biri de denetim zafiyetidir. Derhal denetim ekipleri hazırlanmalı, güçlendirilmeli ve salgın süresince denetim zafiyetine fırsat verilmemelidir.

• Salgının daha da hızlanması ihtimaline karşın serbest çalışan ve emekli olan hekim ve hemşireleri de kapsayan bir acil eylem planı hazırlanmalıdır.

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi