Tatar gerçeklerle baş başa

Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bugün aldığı ve BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü Operasyonları raporlarını onayladığı kararın, raporlarla çeliştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı, kararda yer alan çelişkili ifadelerin, Kıbrıs Türk tarafının yaratıcı, yapıcı ve kararlı bir şekilde katılacağı 5+BM gayriresmi görüşmesindeki tutumunu etkilemeyeceğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi’nin onayladığı Kıbrıs raporunu değerlendiren Cumhurbaşkanlığı “Sürdürülebilr bir uzlaşı için gerekli, adamız ve içinde bulunduğumuz siyasi coğrafyanın objektif gerçekleri ile uyumlu olduğuna inandığımız egemen eşitlik ve aralarında işbirliğine dayalı iki Devletli yapıcı uzlaşı vizyonumuzun ileri götürülmesiiçin girişimlerimiz devam edecektir” açıklamasında bulundu.

“BAŞARISIZLIĞA UĞRAYAN ZEMİN”

Cumhurbaşkanlığı’ndan bu gece yapılan açıklamada “Sayın Genel Sekreter, her iki raporunda da Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafının müzakere zeminine dair iki ayrı pozisyonu bulunduğunu kayda geçirmiş ve tarafların gayriresmi görüşmeye resmi müzakereleri başlatacak ortak zemin olup olmadığını anlama amacıyla gideceklerini ifade etmektedir. BM Güvenlik Konseyi ise bahse konu kararında yarım asrı aşkın bir süredir başarısızlığa uğrayan zemine atıf yapmakta, yıllardır hapsolunan kabul edilemez statükoyu kırarak uzlaşı zeminini hazırlayacak açılımları sınırlamaktadır” denildi.

Bu kararın iki tarafın ortak zemin hedefiyle Garantör Devletler ve BM’yle birlikte katılacakları gayriresmi görüşmenin yapılış felsefesiyle de örtüşmediği kaydedilen açıklamada çekincelerin Cumhurbaşkanı tarafından Genel Sekreter’le yaptığı görüşmesinde muhatabına iletildiği belirtildi.

“Hatırlanacağı üzere, BM Genel Sekreteri gayri resmi görüşmeye dair beklentisini resmi müzakerelerin başlamasını sağlayacak ortak müzakere zemininde bir uzlaşının çıkması olarak çeşitli platformlarda dile getirmiştir” denilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“HER KARARDA STATÜKO SÜRDÜRÜLEMEZ DENİYOR ANCAK…”

“BM Güvenlik Konseyi hemen hemen her kararında adadaki statükonun sürdürelemez olduğunu vurgulamakta ancak kararlarında ifade edilenler statükonun sürdürülmesi için büyük uğraş veren ve bundan faydalanan tek taraf olan Rum liderliğini teşvik etmektedir.

Benzer durum Rum tarafının tahakkümcü tutumundan dolayı Doğu Akdeniz Bölgesinde arttırdığı gerginlik için de geçerlidir. İki tarafa da ait olduğu ilgili tüm taraflarca kabul edilen ada etrafındaki hidrokarbonlara dair Kıbrıs Türk tarafının işbirliği önerileri halen masadadır. BM Güvenlik Konseyi’nin bölgedeki güven ve istikrarı doğrudan etkileyen bu konuda tarafları vakit kaybetmeden işbirliği yapmaya çağırmak yerine, bu konuyu da olası bir uzlaşının ertesine atma çabası Rum liderliğini olumsuz yönde cesaretlendirme ve gerilimi daha da arttırmaya teşvik eder niteliktedir.”

“MARAŞ’LA İLGİLİ İFADELER TALİHSİZ”

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı’nın Kapalı Maraş’ın açılması konusunda aldığı inisiyatifle başlayan sürece dair BM Güvenlik Konseyi kararında yer alan ifadeler “talihsiz ve statükonun muhafazasına yönelik” diye nitelendi. Açıklamada Kıbrıs Türk tarafının Kapalı Maraş’ın açılması yönünde tüm adanın menfaatine ,olacak şekilde attığı adımın, Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla ileriye taşıyacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın BM Güvenlik Konseyi’nin onayladığı Kıbrıs raporuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“Kıbrıs müzakere süreçleri ayrıntılı olarak incelendiğinde gelinen noktada yarım asrı aşkın bir süredir devam eden ve her yöntemin denendiği süreçlerde artık neyin olmayacağının ortaya çıktığı aşikardır. Bu gerçekler ışığında Sayın Cumhurbaşkanımız kazan-kazan mantığıyla adil, gerçekçi ve kalıcı bir uzlaşı için yeni bir zemin ortaya koymuştur.

Sürdürülebilr bir uzlaşı için gerekli, adamız ve içinde bulunduğumuz siyasi coğrafyanın objektif gerçekleri ile uyumlu olduğuna inandığımız egemen eşitlik ve aralarında iş birliğine dayalı iki Devletli yapıcı uzlaşı vizyonumuzun ileri götürülmesi için girişimlerimiz devam edecektir.”

TAK

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi