Rum tarafı BM raporundan rahatsız

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in UNFICYP ve Kıbrıs sorunuyla ilgili raporlarının, Rum tarafının itirazlarına rağmen olduğu gibi kaldığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “İtirazlarımıza Rağmen BM Genel Sekreterinin UNFICYP ve Kıbrıs Sorunuyla İlgili Raporları Olduğu Gibi Kaldı” başlığıyla ilk sayfadan yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin UNFIYCP ve iyi niyet misyonuyla ilgili iki raporunun içerdiği eksiklikler ve kasıtlı hataların, Rum hükümetinin faaliyetlerine rağmen herhangi bir şekilde düzeltilmediğini öne sürdü. Raporlarda, Rum-Yunan hükümetlerinin UNFICYP’e yönelik katkılarıyla ilgili ifadelerin ilk kez silindiği de kaydedildi.

Gazete haberi iç sayfadan “Olduğu Gibi Kalan Eksiklikler- BM Genel Sekreterinin Raporlarındaki Hatalar Düzeltilmedi” başlıklarıyla yer verdi. BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs’la ilgili raporlarının resmi içeriğinin kamuoyunun bilgisine sunulmasının, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve Rum kesiminin şikayetçi olduğu eksikliklerle hataların neredeyse olduğu gibi kaldığını gösterdiği kaydedildi.

Gazete, iki raporda da, Türk tarafının iki devlet ve Kıbrıs sorununa başka çözüm şekli aranmasına dair yeni söylemine uygun olmayı amaçlayan ifadelerin kayda geçirildiğini ileri sürdü. Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili raporda yer alan ve Rum Yunan hükümetlerinin barış gücüne yönelik katkılarıyla ilgili olan ifadenin çıkarıldığını da yazan gazete, Türkiye’nin ise UNFICYP’e herhangi bir katkıda bulunmadığını öne sürdü.

Genel Sekreterin raporunun dün kamuoyunun bilgisine sunulduğunu ve raporun 8 Ocak tarihini taşıdığını kaydeden gazete, BM tarafından bir ifadenin silinmesinin Rum kesimi açısından tesadüf olarak addedilmediğini yazdı. Bunun “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle” ilgili herhangi bir ifade konusunda şikayetçi olan Türk tarafının bilindik istekleriyle ilgili olduğu iddia edildi.

Gazete, bunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la son görüşmelerinde gündeme getirdiği konulardan biri olduğuna da dikkat çekti. Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in bu konuya işaret etmesinin ardından, Spehar’ın ise BM Güvenlik Konseyi üyelerine gönderilmiş orijinal metindeki herhangi bir değişikliğin zor, hatta imkansız olduğuna işaret ettiğini yazdı. Bunun raporun yayınlanmasından önce de doğrulandığı belirtildi.

Spehar’ın aynı görüşmede Anastasiadis’e, bugün gerçekleşecek Güvenlik Konseyi’ne yönelik sözlü sunumda, Rum-Yunan hükümetlerinin UNFICYP’e yönelik katkılarına atıfta bulunulacağı sözü verdiğinden söz edildiğini de kaydeden gazete, bunun ise durumu düzeltecek gibi görünmediğini çünkü rapor metninin yazıldığı gibi kalacağını ifade etti.

Gazete “Azınlık Statüsü Verildi” ara başlığı altında ise, BM Genel Sekreteri’nin raporunun olumsuz bir ifada daha içerdiğini ve bununla ileri sürülen “işgal rejimine” devlet varlığı kazandırılmak istendiği iddiasında bulundu. Gazete, BM Genel Sekreteri’nin geçmişteki benzer raporlarında, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rum ve Maronitlerle ilgili dikkatli ifadelerde bulunulduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in geçtiğimiz Temmuz ayındaki raporunda, çeşitli noktalarda “Kıbrıslı Rum ve Maronit toplumlarından (köyler kastediliyor) söz ettiği” de anımsatıldı. Gazete, Guterres’in şimdiki raporunda, spesifik olarak 30’uncu paragrafında ise “UNFICYP misyonu, görev yetkilerine uygun olarak, Kuzey’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rum ve Maronit azınlıklarla işbirliğinde bulunmayı sürdürdü…” ifadesinin kayda geçirildiğini belirtti.

“Kıbrıs’ın işgal altındaki bölümünde azınlıklar var olduğuna dair ifadenin, bahse konu ifadenin kaleme alınmasının arkasında gizlenmesi muhtemelen art niyetlerle ilgili soru işaretleri uyandırmakta olduğunu” öne süren gazete, uluslararası uygulamaya göre, azınlıklarla ilgili ifadenin, işgal altındaki bir bölgeye değil, bir devlet kimliğinin varlığına gönderme yaptığını ekledi.

Gazete “Kıbrıs Sorununun Çözüm Şekliyle İlgili Boşluk Olduğu Gibi Kaldı” ara başlığı altında ise, en başından bu yana, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun arzu edilen çözüm şekliyle ifadesinin eksik olduğuna işaret edilmesine rağmen, iyi niyet misyonuyla ilgili raporun yayınlandığını ve boşluğun olduğu gibi kaldığına işaret etti.

Raporun tümünde, federasyonla ilgili tek ifadenin, iki liderin bilgilendirici ifadelerinde ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 3 Kasım tarihinde Elizabeth Spehar’ın himayesinde yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamanın olduğu 10’uncu paragrafta yer aldığı ifade edildi. Gazete, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığı çabalara değindiğini fakat nihai hedefin ne olacağından söz etmekten ise kaçındığını yazdı. Gazete ayrıca Guterres’in beş taraflı gayri resmi konferans gerçekleştirilmesi çabasıyla ilgili olarak ise kısaca şunların kayda geçirildiğini belirtti:

“Bu görüşmenin amacı, taraflar açısından, öngörülebilir bir zaman ufku içerisinde, Kıbrıs sorununun sürdürebilir ve kalıcı çözümünü müzakere etmek için zemin olup olmadığının belirlenmesi olacaktır. Tarafları ve garantör güçleri bu gayri resmi görüşmeye 2021 yılı içerisinde mümkün olan en kısa sürede davet etmek niyetindeyim. Defalarca söylediğim gibi, bu kez farklı olması gerekir. 5+1 formatındaki gayri resmi görüşme, vizyonların benzerliğinin gerçek boyutunun netleşmesine, aynı zamanda ilerisiyle ilgili gerekli adımları tanımlamaya yardımcı olacaktır.”

Haravgi ise konuyla ilgili habere “BM Genel Sekreterinin Raporlarında Esaslı Düzeltmeler Yerine Güvenceler” başlığıyla yer verdi.

AKEL

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi