Kıbrıs Kadın Koalisyonu toplantısında barış sürecinde kadınların rolü vurgulandı

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), barış sürecinde kadınların tam ve anlamlı katılımını vurgulamak için Ledra Palas’ta 200'den fazla kadının katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Bugün Kıbrıs

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC) tarafından 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Ledra Palas’ta düzenlenen ve İrlanda Büyükelçiliği ile UNFICYP’in desteklediği toplantıya 200’den fazla kadın katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, Kıbrıs sorununa çözüm bulma sürecinde kadınların tam ve anlamlı katılımının sağlanmasıydı.

CWBC’nin düzenlediği toplantı, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde acil bir çözüm bulunması, müzakere sürecinin tüm aşamalarında kadınların eşit katılımı, toplumsal cinsiyet perspektifinin müzakerelere dahil edilmesi ve kadınların barışın inşasındaki rolünün güçlendirilmesi hedefleri üzerine odaklandı. Katılımcılar, müzakere sürecinin daha kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf olmasının önemini vurguladılar.

Toplantıda, CWBC tüm kadınları güçlerini birleştirmeye, birlikte çalışmaya ve güçlü ittifaklar kurarak hedeflere ulaşmaya çağırdı. Katılımcılar, adanın dört bir yanında kadınlara ulaşmak ve onları aktif bir şekilde sürece dahil etmek gerektiği konusunda birçok yapıcı öneri sundular. Bu öneriler, CWBC’nin izleyeceği yol haritasının bir parçası olarak kaydedildi ve uygulanması için çalışmalar başlatıldı.

Toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar’ın görev süresinin uzatılması için BM Genel Sekreteri’ne hitaben yazılan mektup hakkında bilgi verildi. CWBC, Kıbrıslı kadınları harekete geçirerek Holguín’in çabalarına katkıda bulunma kararlılığını yineledi.

KADINLARIN BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Toplantıda konuşan kadınlar, barış ve uzlaşma çabalarının ön saflarında yer almaları gerektiğini vurguladılar. CWBC, diyalog, uzlaşma, kapsayıcılık ve şeffaflık ilkeleri temelinde çalıştıklarını belirtti. Koalisyon, her iki toplumun hassasiyetlerine saygı duyarak, ortak hedeflere ulaşmak için rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Toplantının sonunda, Kıbrıs sorununa bulunacak acil çözümün herkes için önemli olduğu ve bu kez müzakere sürecinin farklı olması gerektiği sonucuna varıldı. Kadınlar, gençler ve sivil toplumun müzakerelerde belirleyici bir rol oynaması gerektiği vurgulandı. Katılımcıların aktif katılımı ve kapsamlı tartışmalar sonucunda, ileriye dönük bir yol haritası ve strateji oluşturulmasına karar verildi.

Etkinlik, gerçekleştirildi. Katılımcılar, CWBC’nin hedeflerine ulaşma yolunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar ve kadınlardan oluşan daha güçlü bir koalisyon kurma konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler.

Bu toplantı, Kıbrıs’ta kadınların barış sürecinde daha etkin bir rol alması için önemli bir adım olarak görülüyor. Kadınların sesinin duyulması ve barış sürecine tam anlamıyla katılımı, Kıbrıs’ın geleceği için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi