BM’ye mektup I Kıbrıs kadınlarından çağrı: Barışa bir şans daha…

Kıbrıs Kadınları İki Toplumlu Koalisyonu, barış ve çözüm için uluslararası toplumu ve BM’yi daha fazla çaba sarf etmeye çağırıyor.

Bugün Kıbrıs

Kıbrıs Kadınları İki Toplumlu Koalisyonu (CWBC), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupla, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılması ve kadınların bu süreçte etkin rol alması için çağrıda bulundu.

CWBC, farklı mesleki ve siyasi alanlardan gelen uzman kadınların oluşturduğu bir grup olarak, Kıbrıs sorununun çözümünde barışa olan derin bağlılıklarını vurguladı. Nisan ayında başlatılan girişimde, BM çerçevesi temelinde acil çözüm bulunması, müzakere sürecinde kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımının sağlanması ve barış kültürünün teşvik edilmesi gibi hedefler yer alıyor.

HOLGUIN’İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ
5 Ocak 2024’te BM Genel Sekreteri Guterres tarafından Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın görev süresinin 5 Temmuz’da sona erecek olması, CWBC tarafından endişeyle karşılandı. Holguin’in görev süresinin uzatılmasının barış sürecine katkı sağlayacağını belirten CWBC, uluslararası toplumun desteğiyle müzakere sürecinin yeniden başlatılması için daha fazla zaman tanınmasını talep etti.

DAHA KAPSAYICI BİR MÜZAKERE SÜRECİ
CWBC, müzakere sürecinin daha kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yeniden tasarlanması gerektiğini savunuyor. Kadınlar, gençler ve sivil toplumun belirleyici bir rol oynaması gerektiğini ifade eden koalisyon, Holguin’in görev süresinin uzatılması halinde sürecin olumlu bir sonuca ulaşabilmesi için somut adımlar atılabileceğini belirtti.

BARIŞA BİR ŞANS DAHA
CWBC, BM Genel Sekreteri Guterres’e hitaben yazdığı mektubun sonunda, Kıbrıs’ta barışa bir şans daha verilmesi için Holguin’in görev süresinin uzatılması yönünde cesur bir karar alınmasını ümit ettiklerini ifade etti. Koalisyon, Kıbrıs’taki kadınları bu doğrultuda harekete geçirerek barış çabalarına olumlu katkıda bulunmaya kararlı olduklarını belirtti.

MEKTUBUN İMZACILARI
Mektup, Anna Koukkides-Procopiou, Ayşegül Baybars, Dr. Doğuş Derya, Emine Dizdarlı, Dr. Erato Kozakou Marcoullis, Dr. Ipek Borman, Dr. Jale Refik Rogers, Katie Clerides, Dr. Meltem Onurkan-Samani, Meral Birinci-Sonan, Mine Atlı, Praxoula Antoniadou Kyriacou, Skevi Koutra Koukouma, Dr. Stavri Kalopsidiotou, Stephie Dracos, Xenia Constantinou tarafından imzalandı.

Dağıtım ise aynı anda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’a da yapıldı.

Mektubun tamamı şöyle:

“Ekselansları,
İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), çeşitli mesleki ve siyasi alanlardan farklı uzmanlık, bilgi ve deneyimleri bir araya getiren, barışa derin bir bağlılık duyan ve güçlü bir şekilde çözümü destekleyen iki toplumlu bir kadın grubudur. CWBC, (i) uzlaşılmış BM çerçevesi ve mevcut çözüm müktesebatı temelinde Kıbrıs sorununa acil bir çözüm bulunması; (ii) müzakere sürecinin tüm aşamalarında kadınların müzakere masasına tam, eşit ve anlamlı bir şekilde katılması ve müzakerelere toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesi ve (iii) barış ve uzlaşı kültürünün teşvik edilmesi suretiyle kadınların barışın inşasındaki rolünün güçlendirilmesi ana hedeflerini içeren bir girişimi Nisan ayında başlatmıştır.

Kabul edilemez statükonun süregelmesine izin verilmesi ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması halinde, adanın ve her iki toplumun geleceği açısından zararlı etkileri olacak olan Kıbrıs sorunundaki çıkmazın devam etmesinden son derece endişe duyuyoruz. İşte bu nedenle, 5 Ocak 2024 tarihinde, “ileriye dönük ortak zemin arayışında sizin adınıza iyi niyet misyonu rolünü üstlenmek ve Kıbrıs konusunda size tavsiyelerde bulunmakla” görevlendirilen Sayın Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kişisel Temsilciniz olarak atanmasını memnuniyetle karşıladık. En başından beri, Sayın Holguin’in görevini çözüm yönünde ilerlenilmesi için kaçırılmaması gereken eşsiz bir fırsat olarak gördük. Bu nedenle kendisinin çabalarını güçlü bir şekilde kamuoyu önünde destekledik ve sivil toplumun önemine vurgu yaparak liderlerin toplumların endişelerini, acılarını ve isteklerini dinlemesi gerektiği yönündeki sözlerini alkışladık.

Sayın Holguin’in, Kıbrıs’ta yoğun bir diplomatik çabada bulunarak, iki liderle, uluslararası aktörlerle, siyasi partilerle ve her iki toplumdaki siyasi ve ekonomik çevrelerden şahsiyetlerle görüştüğü ve sivil toplumla kapsamlı toplantılar yaptığı üç tur ziyaretin ardından, durumu değerlendirmek ve ileriye yönelik bir karara varmak üzere raporunu Zat-ı Alinize sunmaya hazır olduğu ifade edilmektedir. Kişisel Temsilcinizin görev süresinin 5 Temmuz 2024 tarihinde sona ereceğinin söylenmesi ve liderlerin müzakerelerin yeniden başlatılması için ortak bir zeminde buluşamamaları nedeniyle, Sayın Holguin’in görev süresinin uzatılmaması ihtimalinden endişe duyuyoruz. Bu adanın ve iki toplumun geleceğine ilişkin kararların artık sadece iki lidere bırakılamayacağına inanıyoruz.

Bu nedenle, arzu edilen sonuca ulaşmak için uluslararası toplumun da desteğiyle herkesin daha yoğun çaba sarf etmesi için ek süre tanımak üzere Sayın Holguin’in görev süresinin uzatılması yönünde cesur bir karar almanızı hararetle diliyor ve sizi bu yönde teşvik etmek istiyoruz. CWBC olarak, Kıbrıs’taki kadınları bu doğrultuda harekete geçirerek, çabalarınıza olumlu katkıda bulunmaya ve yardımcı olmaya kararlıyız. Müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümünün aşamalı ve sonuç odaklı bir şekilde nihayete erdirilmesi büyük önem ve aciliyet taşımaktadır.

Ancak bu kez müzakere süreci farklı olmalıdır. Daha kapsayıcı, daha katılımcı, daha şeffaf ve sadece iki liderin sorumluluğunda olmayacak şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Kadınlar, gençler ve sivil toplum, müzakerelerde belirleyici bir rol oynamalıdır. Görev süresinin uzatılması halinde Kişisel Temsilcinize tanınan ek süre, sürece dâhil olan tüm aktörlerle daha fazla temas kurulmasına ve bu kez olumlu bir sonuca ulaşılabilmesi için sürecin yeniden tasarlanması amacıyla atılması gereken adımlara ilişkin somut tavsiyelerin sunulmasına olanak verecektir.

Sizin ve Kişisel Temsilcinizin çabalarının devamını sağlayacak ve barışa bir şans daha verecek bir karara varacağınızı ümit ediyor ve en derin saygılarımızı sunuyoruz.”

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi