DAÜ’deki ekonomik kriz araştırma görevlilerini de vurdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) ekonomik sorunları aşmak için uygulanan tedbirler öğrencilerden sonra araştırma görevlilerini de etkiledi. Asgari ücretin altında kalan ödeneklere ve sosyal güvencesiz çalıştırılmaya tepki gösteren genç akademisyenler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Bugün Kıbrıs

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) araştırma görevlileri, asgari ücretin altında kalan ödenekleri ve sosyal güvenceden yoksun çalıştırılmalarına karşı yaptıkları açıklamada, üniversite senatosundan bekledikleri taleplerini dile getirdi.

DAÜ Senatosu’nun bugün yapılan toplantısında söz almak isteyen araştırma görevlileri temsilcisi toplantıya alınmadı. Olayı protesto eden araştırma görevlileri, senatoya sunacakları taleplerini basın açıklaması yaparak duyurdu. Artan enflasyon altında ezilen genç akademisyenler, sosyal haklarını ve ödeneklerinde düzenleme talep etti.

Araştırma görevlileri yaptıkları açıklamada, maaşlarının asgari ücretin altında kalmaması ve mevcut ödeneklerinin iyileştirilmesini talep etti. Açıklamada ayrıca, sosyal haklardan faydalanabilmeleri için sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı gibi yasal haklarının tanınması, burs statüsündeki ödemelerinin maaş statüsüne geçirilmesi ve diğer akademik personel gibi haklara sahip olmak için de mücadeleye devam edileceği kaydedildi.

Ödeneklerde yapılacak değişikliklerin olumsuz etkilerinin olmayacağına dair yazılı güvence talep eden araştırma görevlileri, taleplerinin karşılanmaması durumunda iş bırakma eylemi dahil çeşitli eylemlere başlayacaklarını vurguladı.

Araştırma görevlileri tarafından okunan açıklama şöyle:

“Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcıları, Sayın Dekanlarım, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve değerli Senatör Hocalarım,

Bugün, Üniversitemiz araştırma görevlileri adına konuşma yapmak üzere, araştırma görevlisi temsilcisi olarak muhterem Senato’da huzurlarınızdayım. Sizlere araştırma görevlilerinin karşı karşıya olduğu mali, sosyal ve akademik sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi ve bu öneriler ışığında da taleplerimizi iletmek istiyorum.

 Mali Sorunlar ve Enflasyonist Etkiler

Araştırma görevlileri, Üniversitemizin diğer bütün akademik ve yönetsel personeli gibi mevcut mali sıkıntılarından doğrudan etkilenmektedir. Ancak araşırma görevlilerinin statüsü öğrenci statüsü olduğundan bu durum gözardı edilmektedir. Bunun sonucu olarak, Mayıs 2024’te belirlenen yeni asgari ücrete rağmen, ödeneklerimizin eski asgari ücrete göre yatırılmış olması ve farkın hala ödenmemiş olması, bizleri ciddi bir ekonomik zorlukla karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum, ülkemizde artan hayat pahalılığı ile birleştiğinde, araştırma görevlilerinin geçim sıkıntısı yaşamaması ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Bu tabloda araştırma görevlisinin ağır ekonomik sıkıntılar yaşamaması düşünülemez.

Üniversitemizin, mevzuatı ve bu mevzuatı değiştirmeye yönelik bir tutumu olmaması gerçeği, lisans ve hatta yüksek lisans mezunu bir araştırma görevlisinin asgari ücretin altında bir nakit “burs” ile geçinmesini zorunlu kılmaktadır. Bir doktora öğrencisinin yaşı ve toplumdaki yeri ile araştırma görevlilerinin başka bir işte çalışamayacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda durumun vehameti anlaşılacaktır. Böylece, asgari geçim şartlarının altında kalan ödeneklerle, eğitim ve araştırma faaliyetlerimize devam etmek imkânsız hale gelmektedir.

Tablo 1: Mevcut ve Planlanan Ödenekler
Kategori Mevcut Katsayı Mevcut Ödenek Yürürlükteki Mevzuata Göre Ödenmesi Gereken Planlanan Katsayı Planlanan Ödenek
A 1.25 30,000 TL 37,050 TL 1 29,640 TL
B 1 24,000 TL 29,640 TL 0.8 22,230 TL
C 0.75 18,000 TL 22,230 TL 0.6 17,784 TL
D 0.375 9,000 TL 11,115 TL 0.3 8,892 TL

Psikolojik ve Akademik Baskılar

Üniversitemizde araştırma görevlileri yalnız maddi değil psikolojik baskı altında çalışmakta ve bu baskılar zaman zaman mobbing oluşturacak davranışlar olmaktadır. Tam zamanlı çalışan araştırma görevlisinin tüm gelirinin burs statüsündeki ödeneği olduğu düşünüldüğünde, sosyal güvenceler ve diğer temel sosyal haklardan yoksun, Üniversite ve akademideki geleceği belirsizliklerle dolu bu genç kadrolar, preker çalışmanın bir örneğiyken, son kararlarla kırılgan bir grup haline de getirilmiştir.

İşten çıkarmalar ve bu koşullar altında çalışmaya devam edemecek araştırma görevlilerinin devam etmemesi, sayımızın azalmasına, doğal bir sonuç olarak da iş yükümüzün artmasına neden olmaktadır. Bu bizlerin akademik çalışmalarımızı olumsuz etkilemekte, gerekse psikolojik olarak motivasyon kaybı ve işbarışının bozulması gerekse bu durumdan ötürü akademik verimliliğimiz düşmektedir.

Bu konuyla ilgili yapılan görüşmelerde rahatsızlığımızı dile getirdiğimiz zaman bizlere mobbing ve psikolojik baskı uygulayan kişi ve kişiler olduğunu da belirtmek isterim.

Değerli Rektörüm, Sayın Hocalarım, Sayın Senato’dan taleplerimiz özetle aşağıdaki gibidir:

Ödeneklerin İyileştirilmesi: Katsayıların düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmaması ve mevcut ödeneklerimizin iyileştirilmesi. Bu yapılırken ülkede geçerli brüt asgari ücretin dikkate alınması ve hiçbir araştırma görevlisinin burs ödeneğinin asgari ücretin altında kalmaması için planlama yapılması gerekmektedir.

Sosyal Hakların Sağlanması: Araştırma görevlileri bugünkü mevzuata göre sosyal sigorta, ihtiyat sandığı vb. Hiçbir yasal haktan faydalanamayan çalışanlardır. Bugün bir sorun olan bu durum, ileride tüm araştırma görevlilerinin emeklilik dönemi geldiği zamanlarda “çalışılmamış” yıllar olarak kendini gösterecek ve ciddi sorunlara yol açacaktır.

Ödeme Statüsünün Değiştirilmesi: Ödemelerimizin burs statüsünden çıkarılarak, diğer çalışanlar gibi bizlerin de Üniversitemizin akademik personeli olduğumuz kabul edilerek maaş ve diğer tüm çalışma haklarından faydalanacağımız bir statüye kavuşturulmamız.

Yazılı Güvence: Katsayılarla ilgili olarak, katsayıların daha da düşürülmesi veya ödeneklerimize olumsuz bir şekilde yansıyacak başka herhangi bir düzenleme yapılmayacağının en kısa süre içinde (mümkünse bugün) yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi.

Kısaca özetlemeye çalıştığım bu taleplerin karşılanmaması durumunda DAÜ’de araştırma görevlilerinin çalışmaya devam etmesi sürdürülebilir olamayacağından ne yazık ki iş bırakma eylemi ile başlayan bir dizi eylem yapacağız. Eminiz ki bu taleplerin karşılanması aramızda sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyalogla olacaktır. Bu talepler karşılanmadığı veya bu diyalogun kurulması için adım atılmadığı takdirde ulaşabildiğimiz tüm ulusal ve uluslararası mercilere başvurarak bu sorunlarla ilgili çözüm için bizlere yardımcı olmalarını talep edeceğimizi de belirtmek isterim. Üniversitemizin itibarı ve akademik verimliliği, herkesten önce biz mensupları için önemlidir. Bu nedenle sesimize kulak vereceğinize ve sözünü ettiğim bu diyalog ortamını birlikte kurabilecğimize yürekten inanıyorum.

Sonuç ve Teşekkür

DAÜ araştırma görevlileri olarak, üniversitemizin akademik başarısına büyük katkı sağlamaktayız ve bu emeğimizin karşılığını almak istemekteyiz. Senatörlerimizin hepsi akademik kariyerlerinin başında araştırma görevlisi oldular. Lütfen burada oylarınızı verirken empati yaparak bu gerçeği de unutmadan hareket edin.

Bir kez daha taleplerimize kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz.”

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi