Gıda Mühendisleri Odası’ndan donmuş ithal et uyarısı: Et kontrolleri hayati öneme sahip

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, ithal edilecek etlerin sağlık koşullarıyla ilgili yaptığı açıklamada, et kontrollerinin insan sağlığını korumak amacıyla zorunlu ve kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her konuda takipçi olacaklarını belirten Oymen, kamuoyunu bu konularda bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bugün Kıbrıs

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen tarafından ithal edilecek etin sağlık koşullarıyla ilgili yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen toplantıda Odanın yaptığı bilimsel araştırmalar doğrultusunda gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından süreç için öngörülen yönetim şeklinin aktarıldığı belirtildi.

Dr. Oymen, “Bu ve benzeri tüm konularda olduğu gibi halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her konuda konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.
Oymen şöyle devam etti:

“Et, morfolojik yapısı itibariyle hiçbir hayvansal ürünle mukayese edilemeyecek kadar komplike bir gıda maddesidir. Bu özelliğe bağlı olarak da et daha canlı hayvan halinde iken üzerinde durulması gereken bir konudur. Elde edilişi, taze olarak arzı, soğutulması, dondurulması, donmuş muhafazası, farklı usullerle prezervasyonu, çeşitli ürünlere dönüştürülmesi, ambalajlanması, piyasa şartlarındaki durumu ve tüketici tarafından değerlendirilmesi açısından temel ve geniş bilgileri ile ihtisaslaşmayı gerektirir.

Besinlerin dondurularak muhafaza edilmeleri çok eski zamanlara dayanmaktadır. Dondurma işlemi, et ve et ürünlerine uygulanan en etkin muhafaza yöntemlerinden biridir. Bu bağlamda dondurulmuş et denildiği zaman, merkez sıcaklığı en az -18 °C olacak şekilde dondurulmuş ve -18°C veya daha düşük sabit bir sıcaklıkta muhafaza edilmiş karkas veya kemiksiz et anlaşılmaktadır. Dondurma işlemi, gıda maddelerinde bozulma nedeni olan mikroorganizmaların yararlanamayacağı bir ortam yaratmasının yanı sıra, gıdalarda bozulma nedeni olan enzim aktivitelerine, kimyasal ve biyokimyasal olaylara engel olarak bunları yavaşlatmaktadır. Dondurma işlemi, diğer yöntemlerle mukayese edildiğinde etlere daha uzun bir muhafaza süresi kazandırır. Tekniğine uygun olarak yapılan bir dondurma işleminde, etler hem kalitatif hem de duyusal ve besleyici niteliklerinden çok fazla değer kaybetmezler.

Donmuş muhafaza sonunda çözündürülen etin iyi kalitede olabilmesi için; sürekli ve düzenli düşük depo sıcaklığı, mümkün olduğu kadar yüksek bağıl nem ve düşük hava sirkülasyonlu karanlık depo gerekmektedir. Bu durumda dondurulmuş etin muhafaza süresini etkileyen faktörler ise şunlardır;

• Dondurulacak ve donmuş olarak muhafaza edilecek karkas ve et ürünleri kalitesi,
• Dondurma işlemi öncesi ön soğutma işlemi,
• Dondurma hızı,
• Dondurulmuş muhafaza sırasındaki depo sıcaklığı, depo bağıl nemi, hava akımı, ışık durumu,
• Dondurulmuş ve donmuş olarak muhafaza edilecek etlerin ambalaj durumu
• Dondurulacak parça etlerin yüzeyinin büyüklüğü,
• Dondurulacak karkas ve etin hangi türe ait olduğu
• Yağ oksidasyonu sonucu oluşan ransidite düzeyi

Yukarıda belirtilen maddelerden de anlaşılacağı gibi optimum depolama süreleri için, depolanacak dondurulmuş etlerin mikrobiyal kalitesinin çok iyi olması gerekmektedir. Bu nedenle kesim öncesi ve sonrası aşamalarda hijyenik kurallar yerine getirilmelidir. Kesimin yapıldığı ve etin hazırlandığı yerin denetlenmesi büyük bir önem arz etmektedir.”

Dr. Oymen, et kontrollerinin önemini vurgulayarak, “Et kontrolleri, insan sağlığını korumak amacıyla yapılması gereken zorunlu ve kaçınılmaz bir gereksinimdir” dedi. Bu kontrollerin, ithal edilecek etlerin tüketime uygun olup olmadığını belirlemek için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Gıda Mühendisleri Odası olarak halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her konuda dikkatli ve takipçi olacaklarını belirten Oymen, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi