CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy: “Enerji politikası yok, halk fakirleşiyor”

Akansoy, mevcut tarife sisteminin toplumdaki ekonomik kırılmayı gözetecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çoklu tarife düzenlemesinin ekonomik getirisi olmadığını ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bugün Kıbrıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve milletvekili Asım Akansoy, Meclis’te yaptığı dünkü konuşmasında enerji politikalarını sert bir dille eleştirdi. Akansoy, 1 Haziran 2024 itibarıyla elektrik fiyatlarına yapılan %13’lük zammın ardından birim elektrik enerjisi satış fiyatının 7,7185 TL/kWh’a yükseldiğini belirterek, döviz bazında %50’yi bulan bu artışın esas sebebinin kötü enerji yönetimi olduğunu vurguladı.

Akansoy, enerji üretim maliyetlerinin artmasının nedenlerini sıralarken, zamanında yapılmayan yatırımlar ve motorinle çalışan mobil gaz türbini santrallerinin yüksek maliyetine dikkat çekti. Ayrıca, Aksa ile imzalanan Kalecik III sözleşmesinde artırılan alım garantisi ve fatura ödemelerinde firmaya sunulan avantajların da maliyetleri yükselttiğini belirtti. Kıbtek Dizel Santralı’na ait iki makinenin uzun süredir tamir edilmemesinin üretim maliyetlerini artırdığını ifade eden Akansoy, yaz döneminde oluşacak enerji açığının Güney Kıbrıs’tan enerji satın alınarak karşılanmasının da maliyetleri daha da artıracağını söyledi.

Ekonomik verilerle desteklediği konuşmasında, Akansoy, KKTC’de gelir adaletsizliğinin ciddi boyutlarda olduğunu ve devlet desteğinin yoksuldan yana olmadığını belirtti. Dünya Bankası raporuna göre, KKTC’deki göreli yoksulluk oranının Avrupa Birliği ortalamasından ve Güney Kıbrıs’tan daha yüksek olduğunu ifade etti. İstatistik Kurumu’nun Hane Halkı Bütçe araştırmasına göre, en yüksek gelire sahip %20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın %43,6, en düşük gelire sahip %20’lik grubun ise %6,5 olduğunu belirten Akansoy, gelir adaletsizliğinin altını çizdi.

Devlet transferlerinin dağılımında da adaletsizlik olduğunu vurgulayan Akansoy, en yoksul %20’lik grubun devlet transferlerinden aldığı payın %11,6, en zengin %20’lik grubun ise %17,9 olduğunu söyledi. Bu durumun sosyal devletten uzaklaşıldığının ve gelir adaletinin sağlanmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Konuşmasında enerji tarifelerine de değinen Akansoy, mevcut tarife sisteminin toplumdaki ekonomik kırılmayı gözetecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çoklu tarife düzenlemesinin ekonomik getirisi olmadığını ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Akansoy, enerji politikasının KIBTEK eksenli olmadığını belirterek, hükümetin enerji politikası olmadığını ve halkın yararına bir politika izlemediğini söyledi. Hükümetin gelir adaletini sağlamak ve devlet kaynaklarını yoksul kesimleri gözeterek düzenlemek zorunda olduğunu belirten Akansoy, elektrik tarifelerinin bu yönde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Son zamla birlikte asgari ücret artışının anlamını yitirdiğini, dar ve orta gelirlinin alım gücünün azaldığını, yatırımcı ve sanayicilerin rekabet gücünün zayıfladığını belirtti. Ülkelerin elektrik ve doğrudan hane halkı gelir desteğine geçtiğini ancak hükümetin belli zümreleri zengin etme peşinde olduğunu söyledi.

Akansoy, enerji politikası olmayan ve plan ve programdan uzak bir hükümetin halkı daha da fakirleştirdiğini, gelir adaletini bozduğunu ve üretimi engellediğini ifade ederek, hükümeti eleştirdi.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi