Şehir Plancıları yabancılara mal satışını düzenleyen yasayla ilgili uyarılarda bulundu

KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz, yasada yapılan değişikliklerin olumlu gözükmesine rağmen ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiğini vurguladı.

Bugün Kıbrıs

KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz, yaptığı yazılı açıklamada, taşınmaz mal edinme ve uzun vadeli kiralama (yabancılar) yasasında yapılan değişikliklerin mevcut yapılaşma baskısını ve belirsizlikleri arttıracağı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Ramiz, özellikle kıyı bölgeleri olan İskele, Tatlısu-Esentepe ve Lefke (Gaziveren) gibi yerlerde ciddi ve vahşi bir yapılaşma baskısının mevcut olduğunu belirterek, son dönemlerde ise bu yapılaşma baskısının Dörtyol-Geçitkale Bölgesine sıçradığını ifade etti. Bu bağlamda, yasada yapılan değişikliklerin olumlu gözükmesine rağmen ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiğini vurguladı.

Yeni yasa değişikliği, yabancılara arazi satışını, yerleşimin yüzölçümünün belli bir oranı ile kısıtlarken, toplu konut projelerinde ise projenin yüzde 80’inin yabancılara, yüzde 20’sinin ise yerlilere satılmasını öngörüyor. Ramiz, bu kısıtlamaların uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu belirtti. “Devletin elinde mevcut durum ile ilgili bir veri bulunmadığından yasada getirilen kısıtlamaların uygulanabilirliği bugün için mümkün görünmemektedir. Örneğin, en yüksek yapılaşmanın olduğu bölge olan İskele’de arazinin yüzde kaçının yabancılara satılmış olduğu ortaya konmadan söz konusu kısıtlamanın nasıl uygulanacağı muallak kalmaktadır,” diye ekledi.

Yasa değişikliğinden önce yabancılara konut satışının 1 (bir) ile kısıtlandığını hatırlatan Ramiz, yapılan değişiklikte bu noktada bir farklılık olmadığını ancak eklenen bir madde ile Türkiye vatandaşlarının 1 (bir) yerine 3 konut alabileceğini ve projenin yüzde 80’lik kısmının dışında kalacağını belirtti. Bu durumun Türkiye vatandaşlarının yerli gibi değerlendirileceği anlamına geldiğini söyledi. “Seksen milyon üzerinde bir nüfusa sahip bir ülke vatandaşını yerli gibi kabul etmek, ülkeye gelecek olan nüfusun ve dolayısı ile konut ihtiyacının kestirilemez hale gelmesine neden olmaktadır,” dedi.

Ramiz, nüfus projeksiyonu ve dolayısıyla konut ihtiyacını belirleyememenin ciddi planlama sorunlarına yol açacağını ifade etti. “Nüfus projeksiyonu ve konut ihtiyacını belirleyemediğiniz bir yerde ne imar gelişme sınırı belirlenebilir ne altyapı ihtiyacı ne sağlık ve eğitim gibi sosyal ihtiyaçlar ne de enerji ihtiyacı öngörülebilir. Hali hazırda sağlam temellere oturtulmuş bir devlet politikası olmayan bu konularda, bir politika üretmenin daha da zorlaşacağı gibi bu durum hükümetin ve belediyelerin bütçe planlaması yapamamasına neden olacaktır. İlerleyen süreçte, teknik ve sosyal altyapı yatırımları zaten yetersiz olan kentlerimiz hiçbir şekilde ihtiyaçlara karşılık verecek durumda olmayacaktır” diye uyardı.

Ayrıca, demografik ve kültürel kimliğin kaybolmasının önünü açacak bir yasa değişikliği olduğunu belirten Ramiz, bu küçücük ülkede sosyo-kültürel yozlaşmanın hızlanmasına neden olacağını söyledi. Yasayı değerlendirirken, bu değişikliğin arz-talep ilişkisi gözetilmeden, yerleşimlerin hiçbir planı yapılmadan, agresif bir şekilde üretilen konut stokunun bir oranda eritilmesi için yapıldığını ve sağlam temellere oturtulmadığını belirtti. “Hiçbir veriye dayandırmadan, nasıl uygulanacağı belli olmayan, günü kurtarmak için alınan kararlar ışığında hazırlanmış bir yasa değişikliği olmuştur,” diye ekledi.

Ramiz’in açıklamaları, yapılaşma baskısı ve belirsizlikler ışığında yapılan yasa değişikliklerinin, ülkenin şehirleşme ve planlama sürecinde ciddi sorunlara yol açabileceğini gözler önüne seriyor. Bu durumun, hem mevcut yapılaşma sorunlarını artırabileceği hem de gelecekteki şehir planlamalarını daha karmaşık hale getirebileceği konusunda ciddi endişeler bulunuyor.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi