Özuslu: “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi sanki bir yüksek lisans makinesi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Sami Özuslu bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, son dört yılda kamuda kademe ilerlemesine sebep olan yüksek lisans diplomalarının yüzde 31'nin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden alındığını söyledi.

Bugün Kıbrıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Sami Özuslu, Mali Polisin yolsuzluk ve sahte diploma soruşturması yürüttüğü Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi için, “sanki bir yüksek lisans makinesi” dedi.

Özuslu bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerden 2020-2024 yılları arasında alınan ve Personel Dairesi’ne ibraz edilerek kademe artışı sağlanan lisans, pedagoji, yüksek lisans veya doktora diplomalarının sayısının toplam 543 adet olduğunu söyledi. Hangi üniversiteden kaç diploma alındığını da açıklayan Özuslu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Personel Dairesi müdürlüğünden, KKTC üniversitelerinden 2020-2024 arası alınan ve kademe ilerlemesi için Personel Dairesine iletilen diplomaların istatistiklerini talep etmiştim.
KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin lisans, pedagoji, yüksek lisans veya doktor programlarından alınmış diplomaların Başbakanlığa bağlı Personel Dairesine verilmiş diplomaların detaylarını buradan paylaşacağım. Personel Dairesine göre, 2020-2024 yılları arasında Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin verdiği ve Daireye ibraz edilen 117 diplomadan 101’i ile kademe ilerlemesi yani menfaat sağlanmış, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 117 diplomanın hiçbirinden menfaat sağlanmamış, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) alınan ve Daireye ibraz edilen 170 diplomanın, 84’ü ile, Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 58 diplomanın 28’i ile, Girne Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 5 diplomanın 4’ü ile, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 5 diplomanın 3’ü ile, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 152 diplomanın 141’i ile, Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 2 diplomanın 1’i ile, Lefke Avrupa Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 56 diplomanın 38’i ile, 15 Kasım Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 56 diplomanın 38’i ile, ODTÜ KKK’den alınan ve Daireye ibraz edilen 9 diplomanın 3’ü ile, Rauf Denktaş Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 5 diplomanın 5’iyle, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 62 diplomanın 34’ü ile, Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) alınan ve Daireye ibraz edilen 197 diplomanın 82’si ile kademe ilerlemesi sağlandı. Uluslararası Final Üniversitesi’nden alınan ve Daireye ibraz edilen 2 diplomanın hiçbiri ise kademe artışına neden olmadı.

Grafiklere göre ise son dört yılda, kademe ilerlemesine sebep olan üniversitelerin yüzdelikleri şöyle: KSTU yüzde 31, Akdeniz Karpaz Üniversitesi yüzde 21, YDÜ yüzde 16, DAÜ yüzde 13.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden verilen ve kamuda kademe ilerlemesine sebebiyet veren diplomaların 141 tanesi yani yüzde 93’ü yüksek lisans diploması. Bunlardan 4 tanesi doktora, 6’sı lisans 1 tane de pedagoji eğiti diploması var. Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, sanki bir yüksek lisans makinesi.

Bu rakamlardan yola çıkarak, üniversitelerden sahte ya da usulsüz diploma verilip verilmediğini tespit etmek polisin işidir. Polis orada çalışıyor. Bildiğim kadarıyla kısa bir süre önce oradaki işlemleri, en azından belge toplama anlamında tamamladı. YÖDAK orada bazı çalışmalar yapıyor. Bildiğiniz gibi Dişçilik Fakültesiyle ilgili hem tutuklama hem de iddialar ortaya atıldı. Bazı kamuda çalışan kişilerin o üniversiteden ve başka bir üniversiteden de akademik unvan alırken usulüne uygun davranmadığına dair iddialar var. Bu konuda sağlık bakanlığının ve eğitimin bağlı olduğu Nazım Beyin de bu konulara bakıp bakmadıklarını da buradan sormak isterim.

Eğitim anayasal bir haktır ve hepimiz de biliriz ömür boyu herkesin her türlü eğitimi alma hakkı vardır. Hem insan hakkıdır hem anayasal hakkıdır. Bu rakamların da dili bize kamuda ister sahte ya da usulsüz denilsin, ister usulüne uygun olduğunu var sayalım kademe ilerlemesi ve veya başka menfaat elde edebilmek bakımından bir çeşit imtiyaz ya da kolay yoldan ilerleme makinesine ya da yöntemine dönüştüğünü görmekte fayda var. Bu kapı fazla mı açıldı mı, kamu yasasında yer alan bazı maddeler üniversitelerin usullü usulsüz olduğundan bağımsız olarak kolay diploma verip vermediğini bilmiyoruz bunu da buradan sorgulamakta fayda vardır.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi