Çevre Mühendisleri Güngör’deki tehlikeye dikkat çekti

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik, Güngör Düzenli Depolama Alanı'nın kapasitesini hızla doldurduğunu ve kontrolsüz vahşi depolama ile yangınlara yol açtığını belirtti. Paralik, bu durumun ciddi bir çevre ve halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Bugün Kıbrıs

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik yaptığı yazılı açıklamada, Güngör Düzenli Depolama Alanı’nın mevcut durumunun ciddi bir çevre ve halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu belirtti. Paralik, Avrupa Birliği finansmanı ile 2013 yılında faaliyete geçirilen ve Kuzey Kıbrıs’ın tek katı atık düzenli depolama alanı olan Güngör’ün, 30 yıllık öngörülen kapasitesinin 11 yıl içinde dolma noktasına geldiğini ve vahşi depolama alanına dönüştüğünü ifade etti.

KAPASİTE SORUNU VE VAHŞİ DEPOLAMA TEHLİKESİ
Paralik, Güngör Düzenli Depolama Alanı’nın kapasitesini hızla doldurduğunu ve bu durumun kontrolsüz vahşi depolama ve yangınlara yol açtığını belirtti. Özellikle son yıllarda atıkların düzenli depolanmadığını, düzenli olarak yandığını ve bu yangınların zehirli dumanlarının Lefkoşa ilçe halkı tarafından solunduğunu vurguladı. Paralik, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin insan hakkı olduğunu, ancak ülke yönetiminin strateji eksikliği ve mevcut mevzuatın uygulanmaması nedeniyle hava, su ve toprağın her geçen gün daha fazla kirlendiğini ve insan haklarının gasp edildiğini ifade etti.

YASAL DÜZENLEMELERİN YETERSİZLİĞİ
Çevre Yasası’nın atık yönetimi bölümündeki maddeler, 2018 yılında yayınlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü ve 2019 yılında yürürlüğe giren Entegre Atık Yönetim Planı’nda belirtilen strateji ve hedeflerin hiçbirine ulaşılmadığını belirten Paralik, bu yönde herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi.

GEREKEN ÖNLEMLER VE ALTYAPI İYİLEŞTİRMELERİ
Paralik, atık yönetimi için mevcut altyapıların ve teknolojilerin iyileştirilmesi gerektiğini, ülke nüfus ve atık karakterizasyonunun belirlenmesi gerektiğini ve atığın kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşüme yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu üç maddenin hayata geçirilmemesi nedeniyle Güngör Düzenli Depolama Alanı’nın hızlı bir şekilde dolduğunu ve ömrünü tamamlamaya yaklaştığını ifade etti.

HÜKÜMETİN İHMAL VE EKSİKLİKLERİ
Geçtiğimiz yıl Çevre Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan basın bildirilerinde, KKTC Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo İnkişaf Dairesi, KKTC Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi için ihale hazırlıklarında teknik komite oluşturulduğunu belirten Paralik, Güngör Düzenli Depolama Alanı’nın rehabilitasyonunu da içeren bu ihalenin yayınlanmadığını ve aradan bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen henüz atık karakterizasyon çalışması yapılmadığını ve fizibilite raporu hazırlanmadığını söyledi. Hükümetin Güngör ihalesi ile ilgili bütçe ayırmadığını ve geçtiğimiz aylarda alanın yakın çevresine dökülen atıkların içten içe yanmaya devam ettiğini belirtti. Yaz mevsimi ile birlikte bu yangınların artacağını ve insan sağlığına verdiği tahribatın daha da büyüyeceğini ifade etti.

VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARI VE YANGINLAR
Paralik, Kuzey Kıbrıs’ta halen 50’nin üzerinde vahşi depolama alanı bulunduğunu ve özellikle yaz aylarında bu alanlarda yangınlar çıktığını, çevre ve halk sağlığının olumsuz etkilendiğini belirtti. Hükümetin ve belediyelerin günübirlik çözümler yerine, katı atık özelinde çevre konularına bütçe ayırarak, uzun, orta ve kısa vadeli, akılcı, teknolojik ve uygulanabilir projeler içeren planlamalar yapmalarını talep etti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TALEPLER
Çevre Mühendisleri Odası olarak atık yönetimi konusunda gerekli adımların atılması, altyapı ve teknolojilerin iyileştirilmesi, stratejik planlamaların yapılması ve sürdürülebilir çevre politikalarının oluşturulması gerektiğini belirten Paralik, hükümeti ve belediyeleri bu konuda acil önlemler almaya çağırdı. Paralik, çevrenin korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması için atık yönetiminde etkin ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi