Aral Moral: “Çalışanların haklarını korumak Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğudur”

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı Üyesi ve Çalışma Hayatı Komitesi Başkanı Aral Moral, özel sektörde yatırımların asgari ücret üzerinden yapılmasının emeklilikte ciddi mağduriyetlere yol açacağını belirterek sorumluluğun öncelikle Çalışma Bakanlığı’na ait olduğunu ifade etti.

Bugün Kıbrıs

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı Üyesi ve Çalışma Hayatı Komitesi Başkanı Aral Moral, özel sektördeki yatırımlarla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekti. Moral, yaptığı açıklamada, hükümetin ve ilgili bakanlıkların bu konuyu ciddiyetle ele alması gerektiğini belirtti.

Moral, birçok özel sektör çalışanının şirketlerinin yatırımlarını asli maaşları üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yaptığını ifade etti. Bu durumun, çalışanların emekliliklerinde ciddi mağduriyetler yaratacağını vurgulayan Moral, Emeklilik Yasası’nın bu acı gerçeğe işaret ettiğini söyledi. Çalışanların Sosyal Sigorta yatırımlarının asli maaş üzerinden yapılmasının sağlanması gerektiğini belirten Moral, bu görevin öncelikle Çalışma Bakanlığı’na, genel anlamda ise tüm toplumun sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Moral şöyle devam etti:

“Günümüzde çalışanların haklarına ilişkin dünyadaki gelişmeler takip edildiğinde, ülkemizde bir kesimin sistematik bir biçimde çağdışı yaklaşımlara mahkum edildiğini görmekteyiz. Hükümet, 78.000 KKTC vatandaşının haklarını savunmak ve adaleti sağlamak için neyi beklemektedir? Hükümet, kamu çalışanlarına sağladığı şartları özel sektör çalışanları için de sağlamasını, hiç olmazsa İş Yasası’nın eksiksiz uygulanmasını takip etmenin görevi olduğunu biliyor mu? Aynı ülkede Maliye Bakanlığı’na gerçek maaşları beyan eden şirketler, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemeleri için gerçek maaşı beyan etmiyor ve hükümet de buna ses çıkarmıyorsa, yaşananlara göz yumuyor ve örtük bir destek sağlıyor demektir.

Çalışanların maaşlarının elden değil, yasada yapılacak değişiklikle maaş ödemeleri işverenin hesabından çalışanların banka hesabına ödenmesini sağlamak gerekmektedir. Aynı şekilde, devam eden şirketlere gerekli yaptırımın uygulanması için denetim yapılmalı ve denetim sonucunda ceza uygulanmalıdır. Çalışanların yatırımlarının yanlış beyanla daha düşük yapılarak, şirketlerin bundan bir kazanç sağlaması ya da maliyeti işaret ederek, buna mecbur olduğunu iddia etmesi yasal olmadığı gibi ahlaki açıdan da oldukça sorunludur. Çalışma Bakanlığı, yasaları uygulamak bakımından yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Yapmıyorsa insanların haklarına ilişkin oluşan bu tabloya ortak olduğu bilinmelidir. Yatırımların ek bir gelir kapısı olmaktan çıkması için yanlış beyan yapılması halinde hem işçiye hem de devlete tazminat ödenmesi gibi bir dizi caydırıcı tedbirin gündeme alınması şarttır.
“HALKIN PARTİSİ İKTİDARINDA ÇALIŞANLARIN YATIRIMLARININ ASLİ MAAŞ ÜZERİNDEN YAPILMASI SAĞLANACAKTIR”
Küçük şirketlerin peşine düşerek “dostlar alışverişte görsün” tadında göz boyayan anlayış, ölçeği ülke sınırlarını aşmış şirketleri en son ne zaman denetlemiştir? Yasalara uygun hareket eden şirketler ödüllendirilmesi gerekirken denetimsiz bir ortam yaratarak piyasa koşullarını olumsuz etkileyen ve rekabet açısından adaletsiz bir ortam yaratan bakanlık, bu alanda görev yapması beklenen kurumlar görevini ne zaman hatırlayacaktır?

Halkın Partisi iktidarında üretim ilişkilerini yeniden düzenleyecek ve çalışanların geleceğini birebir ilgilendiren yatırımlar konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapma noktasında üzerimize düşen görevi kimseden çekinmeden yerine getireceğiz. Hiçbir şirkete düşman değiliz. Özel sektöre dayalı bir kalkınmayı destekliyoruz. Fakat bunu uygarlığın çizdiği ahlaki ve etik sınırlar içinde yapmanın şart olduğuna inanıyoruz. Sadece yasal değil, kültürel bir gelişime ihtiyaç olduğunun bilincinde olarak gereğini yapacağız.

Bu ülkede üretip, bu ülkede adilce bölüşmek uygar bir toplum olmamızın gereğidir.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi