CTP Kadın Örgütü: Kadına yönelik şiddet hafife alınıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Girne’de yaşanan tecavüz olayına dikkat çekilerek, “Eril iktidarın imkân sağladığı ve önlemediği şiddet kaderimiz değildir. Bu düzeni değiştireceğiz” vurgusu yapıldı.

Bugün Kıbrıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü tarafından yapılan açıklamada, son dönemde artan kadına yönelik şiddet olaylarına ve gayrı meşru hükümetin yetersizliğine dikkat çekildi.

CTP Kadın Örgütü, “Gayri meşru hükümetin kadına yönelik şiddeti önlemeye dair somut adımlar atmadığı” vurgusu yaparak, çözüm yollarının önceden belirlendiğini ancak TOCED’in etkin çalıştırılmadığını belirtti. Polis içinde kurulan şiddeti önleme şubesinin yetersiz kaldığı ve şiddet vakalarında mağdurlar ile fail arasında duygusal bir ilişki bulunmadığı durumlarda şikayetçileri adli şubeye yönlendirdiği ifade edildi. Ancak bu vakaların çoğunlukla aile içi mesele olarak tanımlanıp üstü kapatıldığı, küçümsendiği ve çözülemediği belirtildi.

Açıklamada, “Dolayısıyla hiçbir kadın güvende değil. Hepimiz tıpkı Girne’deki kız kardeşimiz ve tüm kadınlar gibi; evde, iş yerinde, okulda, herhangi bir yerde veya yolda yürürken huzursuz ve tedirginiz!” ifadesiyle, kadınların yaşadığı güvenlik endişesine işaret edildi.

Girne’deki tecavüz olayına atıfta bulunularak ülkeye tatil için gelen sanıkların suç işlemedeki rahatlığının, ülkenin suç önleme konusundaki eksikliklerini gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, denetimsiz nüfus hareketleri ve cezaevindeki yabancı sayısının artışının, ülkenin adeta bir “yol geçen hanı” haline geldiğini ortaya koyduğu belirtildi.

CTP Kadın Örgütü’nün açıklamasının tamamı şöyle:

“Tecavüz kader değildir! TOCED Hemen Şimdi

Kadına yönelik eril şiddetin en ağır sonucu olan cinsel suçlar, beden dokunulmazlığını keyfi şekilde ihlâl edip, derin psikolojik yaraların açılmasına neden olur. Son yıllarda sadece basına ve mahkemelere yansıyan örneklere bakıldığında, cinsel şiddetin ciddi şekilde artışa geçtiğini görüyoruz. Tabi ki bu buz dağının görünen yüzü. Muhafazakarlığın ve geleneksel ahlak yargılarının kutsandığı dönemlerde, bu gibi suçların ortaya çıkarılması ve şikâyet konusu yapılması bile kolay değil. Tespit edilebilen oranlara bakıldığında ise vahim bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz ortada.

Gayri meşru hükümet, kadına yönelik şiddeti önlemeye dair somut adımlar atmıyor; oysa çözüm yolları önceden belirlendi. TOCED’in etkin çalıştırılmaması, kadınları güvenlik ve sosyal desteklerden mahrum bırakıyor. Polis içinde kurulan şiddeti önleme şubesi, şiddet vakalarında yetersiz kalıyor ve şiddete maruz kalan ile şiddet uygulayıcı arasında herhangi bir duygusal ilişki yoksa şikayetçiyi adli şubeye yönlendiriyor. Adli şubeye yönlendirilen vakalar ise çoğu zaman tali, aile içi mesele olarak tanımlanıp üstü kapatılabiliyor, küçümseniyor. Çözülmeyen şiddet vakaları sorunu daha da artırıyor. Kadına yönelik şiddet hafife alınıyor.

Dolayısıyla hiçbir kadın güvende değil. Hepimiz tıpkı Girne’deki kız kardeşimiz ve tüm kadınlar gibi; evde, iş yerinde, okulda, herhangi bir yerde veya yolda yürürken huzursuz ve tedirginiz!

Girne’deki tecavüz olayında ülkeye tatil için gelen sanıkların, bu denli rahat bir biçimde suç işleyebildikleri, ülkenin suç önleme konusundaki eksikliklerini de gözler önüne seriyor. Denetimsiz nüfus hareketleri ve cezaevindeki yabancı sayısı memleketin adeta yol geçen hanına döndüğünü ciddi bir şekilde ortaya koyuyor.

CTP Kadın Örgütü olarak, İ.F. isimli kız kardeşimiz ve şiddete maruz kalıp kendini yalnız hisseden tüm kız kardeşlerimiz ile dayanışma içinde olduğumuzu yinelemek isteriz.

Eril iktidarın imkân sağladığı ve önlemediği şiddet kaderimiz değildir. Bu düzeni değiştireceğiz…”

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi