Sol Hareket, tüm işçileri, ezilenleri ortak 1 Mayıs’a katılmaya çağırdı

Sol Hareket Genel Sekreteri Cem Kapısız, işçi sınıfının ve emekçilerin haklarını savunma kararlılığını vurgulayarak, sosyalizm mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

Bugün Kıbrıs

Sol Hareket, tüm işçileri, ezilenleri ve halkı 1 Mayıs Çarşamba saat 09:30’da Lefkoşa Çağlayan parkında toplanarak sendikalar öncülüğünde ara bölgedeki Çetinkaya sahasında gerçekleşecek ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

Sol Hareket Genel Sekreteri Cem Kapısız, İşçi sınıfının ve emekçilerin her türlü sömürüye, baskıya karşı direnişini, dayanışmasını ve Sosyalizm mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs’ı kutladıklarını ve sosyalizm mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

“Sınıflı toplumların ortaya çıkmasından günümüze kadar sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadelenin öncülüğünü omuzlayan işçi sınıfını, emekçileri ve mücadelede hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm işçi sınıfı önderlerini saygı ile selamlıyor ve anıyoruz. Kapitalist sistemin sömürdüğü tüm ezilenler ile dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.
Emperyalizmin saldırılarına karşı direnen, tüm dünya işçi sınıfını ve tüm ezilen halkların şanlı mücadelesini 1 Mayıs’ın coşkusu ile selamlıyoruz” diyen Kapısız, “Kıbrıs’ı emperyalist çıkarları doğrultusunda böldürten emperyalist ve milliyetçi güçler 1 Mayıs 1958’den beridir, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum emekçilerin 1 Mayıs’ı birlikte, barış içerisinde kutlamalarını engellemektedir. Kıbrıs’ın emekçileri bir araya gelmesin, toplumlararası dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı ileri götürmesin diye işçi önderlerini şiddetle susturmak dâhil her türlü baskı yöntemine başvuranlar, yurdumuz Kıbrıs’ı bölmüş, parçalamış, Kıbrıslıtürk toplumunun varlık ve kimliğini yok olma noktasına taşımıştır. Yıllardır, Kıbrıslıları ve emekçileri bir araya gelmekten alıkoyan güçlere ortak vatan ülkümüzde kararlı, Kıbrıs’ı federal bir çatı altında bütünleştirip, askersizleştirmede ısrarlı, sosyalizm hedefimizde kararlı olduğumuzu yılmadan göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Kapısız şöyle devam etti:

“Ankara’nın dayatma ekonomik politikaları ve kapitalist ekonomik kriz, son dönemde sömürüyü, eşitsizliği ve yoksulluğu derinleştirmiştir. Krizin faturası emekçi halka ödetilmeye çalışılmaktadır. Hiç olmadığı kadar baskı, sömürü ve kölelik koşuları ile karşı karşı olan çalışanların bir araya gelip, dayanışma içerisinde mücadele etmekten başka seçenekleri yoktur. Ortak Vatan’a ulaşmak için ortak mücadele bizi bekliyor. Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak ve sosyalizm bayrağını açmak temel amacımızdır. Savaşsız, Sınıfsız, Sınırsız, Cinsiyetsiz, Sömürüsüz, Eşit ve Adil bir Kıbrıs ve Dünya için kararlı mücadelemize devam edeceğiz.
Yaşasın 1 MAYIS!
Yaşasın Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum işçilerin Ortak Vatan yaratma mücadeleleri!
Yaşasın Sosyalizm!”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi