İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu: Çözüm için kadın gücü!

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu'nun bu kararlı adımının, Kıbrıs'taki barış sürecine yeni bir bakış açısı ve güç katması bekleniyor. Toplumların ve uluslararası topluluğun desteğiyle, koalisyon uzlaşı ve daimi barış yolunda önemli bir rol üstlenecek.

Bugün Kıbrıs

Kıbrıs’ın her iki toplumundan kadınların oluşturduğu İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu, adada süregelen çözüm sürecine yeni bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de Keti Klerides’in açılış konuşmasıyla başlayan basın toplantısına BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart, yabancı misyon şefleri ve bazı milletvekilleri katıldı. Koalisyon, Kıbrıs sorununa acil bir çözüm bulunması ve barış sürecine kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımının sağlanması yönünde kararlı adımlar atacaklarını duyurdu.

Barış sürecinde kadınların tarihsel olarak eksik kaldığına dikkat çeken koalisyon, BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı Kadın, Barış ve Güvenlik kararından ve Kuzey İrlanda’daki benzer süreçlerden ilham alarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıp, Kıbrıs’ta barış ve uzlaşının tesis edilmesi için bir manifesto kabul etti.

Koalisyon, manifestonun temel aldığı üç ana amacı şu şekilde sıraladı: Kıbrıs sorununun acilen çözülmesi, müzakere masasında ve sürecinin tüm seviyelerinde kadınların katılımının sağlanması ve toplumsal cinsiyet perspektifinin entegre edilmesi ile barış inşasında kadınların rolünün güçlendirilmesi.

Basın açıklamasında, koalisyonun müzakerelerde ve barış sürecinde koruyucu ve yapılandırıcı bir rol üstleneceği, tüm aktörlerle diyalog ve güven inşa edeceği ve sivil toplumun anlamlı katılımını teşvik edeceği belirtildi. Ayrıca, gençlerin aktif katılımını ve barış kültürünün oluşturulması için eğitim faaliyetlerini destekleyeceği vurgulandı.

Koalisyon, kapsayıcılık, eşitlik, toplumsal cinsiyet perspektifi ve insan hakları gibi temel ilkeleri savunarak, adil ve kapsayıcı bir barış sürecinin önemini ortaya koydu. Siyasi hedefler kapsamında ise, müzakere sürecine destek, şeffaflık, iki toplum arasında uzlaşma, siyasi eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri öne çıktı.

Dış faktörler açısından koalisyon, uluslararası destek ve küresel ortaklarla iş birliği yapılmasının önemini vurgulayarak, dayanıklı ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik çabalara dikkat çekti.

Son olarak, koalisyonun bir anlaşmaya ulaşma yönündeki katkıları arasında, müzakerelerde somut öneriler geliştirmek, kamusal iletişim stratejisi sürdürmek, bilgilendirme kampanyaları yürütmek ve farklı gruplar arasında konsensüs oluşturmak yer alıyor.

KOALİSYONU KURAN İSİMLER
Anna Prokopiou, Meltem Onurkan Samani, Ayşegül Baybars, Meral Birinci, Doğuş Derya, Mine Atli, Emine Dizdarlı, Praxoula Antoniadou, Erato Kozakou Markoulli, Skevi Koukouma, Ipek Borman, Stavri Kalopsidiotou, Jale Refik Rogers, Stefi Dracou, Kaiti Clerides.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi