İnsan hakları vakfından ‘Bilgi Uçurma Hakkı’ için yasa talebi

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, ifade özgürlüğünün korunması ve "Bilgi Uçurma Hakkı"nın yasalaştırılması çağrısında bulundu.

Bugün Kıbrıs

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, demokratik toplumun temel yapı taşları arasında yer alan ifade özgürlüğü ile kişisel verilerin korunması arasındaki dengeye dikkat çekerek, bu iki önemli konunun yasal düzenlemelerle daha iyi korunması gerektiğini vurguladı. Vakıf, basın açıklamasında, ifade özgürlüğünün özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nda detaylı bir şekilde düzenlendiğini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliği demokratik toplumun asli ögeleri olarak belirttiğini hatırlattı.

Vakıf, özel hayatın gizliliğinin korunması hakkının da temel bir insan hakkı olduğunu ifade ederken, kamusal niteliği olan verilerin kişisel veri sayılmayacağını ve ifade özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği arasındaki kesişim noktalarında kamunun haber alma hakkının önemine dikkat çekti. Kamunun yararına olan ve ölçülülük ilkesine uygun paylaşılan bilgilerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten vakıf, son zamanlarda bazı soruşturma ve ceza davalarının ifade özgürlüğüne gereken özenin gösterilmeden yürütüldüğünü eleştirdi.

Ayrıca, vakıf, yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin adil yargılanma hakkına zarar verdiğini ve aleyhinde dava açılan kişilere uygulanan yurt dışına çıkış yasakları ile tutukluluk tedbirlerinin diğer hak ihlallerine yol açtığını vurguladı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulunan vakıf, görevi kötüye kullananları ifşa edenlerin korunması gerektiğini ve bu tür eylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Bilgi Uçurma Hakkı”nın Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinde yasal güvence altına alındığını ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Yasası altında dava açılmadan önce ifade özgürlüğü çerçevesinde konuların değerlendirilmesi ve “Bilgi Uçurma Hakkı” ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması için çağrıda bulundu.

Vakfın talepleri, demokratik süreçlerin ve bireysel hakların daha etkin korunması adına önemli adımlar olarak görülüyor.

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi