Yerbilim Mühendisleri Odası: “Adanın su sorunu için ortak çözüm arayışı zorunlu”

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet, Dünya Su Günü'nde yaptığı açıklamada, suyun sınır tanımadan ilerlediğine işaret ederek, adanın ortak sorunu olan su yönetimini iki tarafın birlikte çözmesi gerektiğini vurguladı.

Bugün Kıbrıs

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, suyun önemini vurgulayarak, küresel iklim kriziyle birlikte artan su kaynaklarının korunması ve yönetilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Açıklamada, suyun sınırlı ve tükenebilir bir kaynak olduğu, insan nüfusundaki hızlı artışın su talebini artırdığı ve plansız kullanımın önemli bir sorun olduğu belirten Necdet, su kaynaklarının kirlenmesiyle ilgili endişelerini de dile getirdi. Necdet, atık suların arıtılması ve geri kazanımının önemi vurguladı.

Necdet, su sorununun adanın tümünü etkileyen bir problem olduğunu belirterek, bütünsel bir perspektifle ortak çözüm arayışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Adanın küresel iklim krizinin etkisi altında olduğu ve bu durumun yağışların dengesizliğine yol açtığı ifade eden Necdet, su yönetim politikaları, su kaynaklarının kullanımı ve korunması konusunda taraflar arasında görüşmeler ve iş birliklerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Necdet’in açıklaması şöyle:

“Tüm canlıların ortak kullandığı, yaşamsal öneme sahip olan su, döngüsel çevrimi nedeni ile yenilenebilir bir kaynak olarak nitelendirilse de tükenebilir ve sınırlı bir kaynaktır. Bu yaşamsal döngüye insanoğlunun verdiği tahribat büyüktür.

İnsan nüfusunun hızla artmasıyla birlikte kısıtlı yüzey ve yeraltı sularının bilinçsiz, aşırı ve plansız kullanımı her bir bireye kullanıma elverişli suyun sağlanmasını zora sokmaktadır. Ülkemizdeki nüfusun sürekli ve plansız artışı doğrudan su tüketimini olumsuz yönde etkilemektedir. Planlama için gerekli olan nüfus bilgisi bile ne yazık ki resmi olarak açıklanamamaktadır.

Plansızlığın kanıtı ise Türkiye’den Su Temin Projesi çerçevesinde 2050 yılına kadar 38 milyon metreküpe ulaşması planlanan içme ve kullanma suyu tüketim miktarına 2023 yılı sonu itibari ile ulaşılmış olmasıdır. Bu sonuç bizlere acilen ülkemizde nüfus ve tarım politikalarının oluşturulmasının şart olduğunu göstermektedir. Bu amaçla Su yönetimi yasası ve su kaynaklarının yönetim planı gereklidir.

İnsan nüfusunun artması suya olan talebi artırmasının yanı sıra su kaynaklarının kirliliğine de neden olmaktadır. Kullanımdan sonra atık suya dönüşen evsel atık suların, hastane ve endüstriyel atıksuların uygun yöntemler ile arıtıldıktan ve kullanılabilir su standartları elde edildikten sonra önemli bir alternatif su kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Ülkemiz genelinde bu anlayışın acilen yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. İskele sahilinde kanalizasyon altyapısı olmayan alanlardaki yoğun yapılaşma deniz için büyük risktir. Yine Girne kıyı şeridindeki yoğun yapılaşmaya bağlı olarak deniz kirlenmektedir…Burada da kanalizasyon ve arıtma tesislerinin olmayışı, olanların da yetersizliği büyük bir sorun olarak önümüzde durmaktadır… Atık suların toplanması ve iletimi için eksik altyapı çalışmalarının tamamlanması ve uygun teknikler ile geri kazandırılması, arıtılmış atık suların seçili tarım ve rekreasyon amaçlarında kullanılması zorunlu ve ülkemiz adına büyük önem arz etmektedir. Taşıma su ile değirmen dönmeyeceği de gün gibi aşikardır.

Adamızın ortak sorunu olan su sorununa bütünsel bir perspektifte adanın tümünün sorunu olarak bakıp ortak çözüm arayışları üretmemiz kaçınılmazdır. Adamızın da içinde yeraldığı coğrafik alan küresel iklim krizinin etkisi altındadır. Yağışlar oldukça dengesizdir. Bunun için su yönetim politikaları, su kaynaklarının kullanımı ve korunması konusunda taraflar arasında görüşmeler ve iş birlikleri göz ardı edilmemelidir.

22 Mart 1992’de Birleşmiş Milletler tarafından duyurulan ve kabul edilen ; Yine Odamız tarafından 1997 yılının 22 Mart’ında ilk kez KKTC’de kutlanan Dünya Su Günü nün bu yılki teması “Barış için Su” dur. Yüzey ve yeraltında hareket halinde olan sular sınır tanımadan ilerlemektedir.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi