KTÖS: “Bu saadet zincirinin her halkası kopana kadar sözümüzü, eylemimizi esirgemeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Başbakanlıktaki Ünal Üstel’e seslenerek, “Dokunulmazlıkların ardına saklanmayın. Saadet zincirinin bulaşmış bakan ve vekil varsa cezai kovuşturmanın yapılabilmesi için Meclisin önünü açın!" dedi.

Bugün Kıbrıs

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, haksız kazanç ve makam elde etme, görevini kötüye kullanma, çıkar çatışması, rüşvet gibi suç teşkil eden unsurlarla mahkemeye çıkmalarına rağmen Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından üst düzey kamu görevlilerine uygulanmayan cezaların öğretmenlere usulsüzce uygulanmasının yansızlık ve hesap verebilirlik ilkesi ile çeliştiğine dikkat çekti.

Maviş, Başbakanlıktaki Ünal Üstel’e seslenerek, “Dokunulmazlıkların ardına saklanmayın. Saadet zincirinin bulaşmış bakan ve vekil varsa cezai kovuşturmanın yapılabilmesi için Meclisin önünü açın!

Haksızlık, ayrımcılık, partizanlık temeli ve sosyal/ ahlaki çöküşün nedeni bu saadet zincirinin her halkası kopana kadar sözümüzü, eylemimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

Maviş’in açıklaması şöyle:

“Cezai Soruşturma veya Cezai Kovuşturmanın Bildirilmesi ile ilgili yasa maddesi açık değil mi?

KHK, kamudaki bozuk düzeni, sendika düşmanlığına varacak bir dava ile çözmeye çalışmış ve Öğretmenler Yasasında açıkça düzenlenmeyen suçlardan ötürü bir yönetim kurulu üyemizi, daha ceza davası görülmeden alel acele ve usule aykırı bir şekilde yargılayıp, 4.5 yıl öğretmenlik görevinden uzaklaştırmış, 18 yıl için de kademe ilerlemesini durdurmuştur.

Aynı Kamu Hizmeti Komisyonu sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, haksız kazanç ve makam elde etme, görevini kötüye kullanma, çıkar çatışması, rüşvet vb gibi suç teşkil eden unsurlarla mahkemeye çıkmalarına rağmen üst düzey kamu görevlilerine kamu görevliler yasasının 102. Ve 103. maddelerini yürürlüğe koymamıştır.

Anayasa tarafından bağımsız olması gerektiği düzenlenen KHK’nın bu tavrı yansızlık ve hesap verebilirlik ilkesi ile çelişmektedir.

Üyemiz ne kamuyu zarara uğratmış, ne de başka bir suç işlemiştir. Rüşvet vermemiş, imza sahtelememiş, haksız kazanç veya makam elde etmemiştir. Diploması gerçektir. Uyuşturucu, hırsızlık, sirkat, vahim zarar ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Buna rağmen sendikamızı hedef gösterme adına Kamu Hizmeti Komisyonu ceza davasını beklemeden benzeri görülmemiş bir cezayı kesmekte tereddüt etmemeyi bu saadet zincirini kuran ve devam ettirmek isteyenlere bir borç bildi.

Sayın Kamu Hizmetleri Komisyonu üyeleri,

Ülke sahte diploma düzenleme, tedavüle sürme, haksız kazanç ve menfaat elde etme, rüşvet verme, hediye alma, ihaleye yön verme gibi infial yaratan olaylarla çalkalanıyor. Bu işlere karışan üst düzey kamu görevlileri ile ilgili ne yaptınız?

Cezai Soruşturma veya Cezai Kovuşturmanın Bildirilmesi ile ilgili yasa maddesi açık değil mi?

Başbakan, Bakan size bildirmiyorsa, sizin sorumluluğunuz yok mu?

Adalet, sizi o görevlere atayan makamlara hizmetle sağlanmaz!

Sn. Başbakan,
Dokunulmazlıkların ardına saklanmayın.
Saadet zincirinin bulaşmış bakan ve vekil varsa cezai kovuşturmanın yapılabilmesi için Meclisin önünü açın!

Haksızlık, ayrımcılık, partizanlık temeli ve sosyal/ ahlaki çöküşün nedeni bu saadet zincirinin her halkası kopana kadar sözümüzü, eylemimizi esirgemeyeceğiz.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi