Ortak medya çalışması: Barış inşası rehberi hazırlanıyor

Araştırma Enstitüsü Promitheas ile Bellek ve Anlatı Merkezi, "Son 20 Yılda Kıbrıslı Kimliğinin Medya Tasvirleri: Bir Barış İnşası Rehberi" başlıklı ortak araştırma projesi başlattı.

Bugün Kıbrıs

İki toplumlu araştırma Kıbrıs’ın medya tarafından nasıl tasvir edildiğini ve toplumlar arası etkileşimi ele alıyor. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği proje, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk medyasının son 20 yılda toplumu nasıl yansıttığını belgeleyerek bu konuda rehberlik sağlamayı amaçlıyor. Projenin bilimsel denetimi Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik ve Kitle İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dimitris Trimithiotis tarafından üstlenilirken, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilecek projede Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk araştırmacılar ve veri analizi ile belgeleme konusunda uzmanlar yer alacak.

Araştırma, yazılı medyada yer alan çeşitli anlatıları ve Kıbrıs sorununa ilişkin farklı çözüm önerilerini ele alıyor. Projenin temelinde ise medyanın barış inşası sürecine katkı sağlaması ve olumlu bir toplumsal tasvir oluşturarak birlikte yaşama ideallerini desteklemesi yer alıyor.

Projenin vurguladığı önemli noktalardan biri, medyanın toplumların kimliklerini nasıl şekillendirdiği ve bu durumun toplumsal algılar üzerindeki etkisi. Ayrıca, proje sonucunda oluşturulacak arşiv veri tabanı, Kıbrıs kimliğinin medya üzerinden nasıl yansıtıldığını ilk kez kanıtlanmış bir şekilde belgeleyecek ve çevrimiçi erişime açık olacak.

Üç yıl sürecek olan proje kapsamında, medya uygulayıcıları için rehber niteliğinde olacak Bulgular ve En İyi Uygulamalar Raporu da hazırlanacak. Bu rapor, politika oluşturma sürecinde de yol gösterici olacak ve medya alanında çalışanlara somut bir rehberlik sunacak. Projenin sonuçları, Ekim 2024’ün ortalarında kamuoyuna sunulacak olan bir basın bülteni etkinliği aracılığıyla duyurulacak.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi