Halkın Partisi: “Pahalılık, denetimsizlik ve otorite boşluğuyla da bağlantılı”

Halkın Partisi, hükümetin ekmek fiyatlarını belirlerken fırınlarla diyalog kurmadığını, maliyetleri dikkate almadığını ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydetti.

Bugün Kıbrıs

Halkın Partisi ekmek fiyatları ve üretimi konusunda fırınlar ile diyalog kurmadan, istişare etmeden, yasal zorunluluk olmasına rağmen maliyetleri konusunda ciddi bir çalışma yapmadan keyfi karar alarak ekmek krizine neden olduğu için hükümeti suçladı. Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada ekmeğin azami fiyatını belirlerken hükümetin ilgili yasaya göre her tür maliyeti hesaplamakla ve maliyetleri dikkate almakla yasal olarak yükümlü olduğunu, oysa fırıncılar tarafından yapılan açıklamadan da anlaşıldığı üzere bu karar alınmadan maliyetler konusunda ekmek üreticileri ile temas dahi kurulmadığı, bunun hem bir hukuksuzluk hem de bir yönetim beceriksizliği olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca piyasadaki pahalılığın sebebinin denetimsizlik ve otorite boşluğu olduğuna da dikkat çekilerek “pek çok yerde etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlar arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Gayrimeşru hükümet sembolik olarak ekmeği seçip azami fiyat belirleyeceğine üreticilerin ve tedarikçilerin maliyetleri konusunda nasıl kolaylık sağlayabileceğine ve marketlerin etkili şekilde nasıl denetleyebileceğine odaklanmalıdır” denildi.

“YASA HÜKÜMETE KEYFİ DEĞİL TÜM MALİYETLERİ DİKKATE ALMA ŞARTIYLA NARH YETKİSİ VERİR”

Hükümetin ekmek fiyatı konusunda azami fiyat belirlerken dayandığı Mal ve Hizmetler Yasası’nın 4. Maddesi (3. Fıkrası) ne dikkat çekilen Halkın Partisi açıklamasında “azami fiyat belirleme yetkisi veren ilgili yasa bu fiyat belirlenirken her konuda ilgili tüm maliyetlerin hesaba katılması gerektiğini yazmaktadır. Yani üreticinin, satıcının, dağıtım yapanın, tedarik edenin taşıma, girdi, enerji de dahil her nevi maliyetini hesaba katarak fiyat belirlenmesi yasal bir zorunluluktur. Hükümet narh koyacaksa, yani azami fiyat belirlemek yoluna gidecekse önce ilgili kesimlerle ve özellikle fırıncılarla istişare etmeliydi. Maalesef fırıncılar tarafından yapılan açıklamanın da gösterdiği üzere bir temas dahi yapılmamış, maliyet konusunda yasanın gereği olan zorunluluk göz ardı edilerek keyfi şekilde fiyat belirleme yoluna gidilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi