Çocuk hakları ihlallerine dikkat çeken Hamide Avcıbaşı: “Çocukları koruma devlet politikası olmalı”

Son 8 ayda 16 çocuk istismarı vakasının basına yansıdı. KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı, çocukların aileleri tarafından küçük yaşta mendil, gül satmak için çalıştırıldığını ifade etti.

Bugün Kıbrıs

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı, çocuk hakları ihlallerine dikkat çekti ve devlet yetkililerini çocukların korunması konusunu devlet politikası haline getirmeye çağırdı. Avcıbaşı, çocukların sağlık, eğitim ve yaşam hakları konusunda çeşitli endişelerini dile getirdi.

Avcıbaşı, çocuk hakları konusunda mevcut durumu değerlendirdi ve çocuk hakları ihlallerinin arttığına dikkat çekti. İsrail-Filistin savaşı sonucu ölenlerin %40’ının çocuk olduğunu belirten Avcıbaşı, “Ülkelerin bu savaş suçuna sessiz kalması kabul edilemez” dedi.

Avcıbaşı, OECD ve Avrupa Birliği’nin kabul ettiği çocuğun iyi olma hali ölçütlerine göre gelir, sağlık, eğitim ve sosyal katılım boyutlarında ülkemizde çocuk haklarının durumunu değerlendirdi. Son 8 ayda 16 çocuk istismarı vakasının basına yansıdığını belirterek, çocukların aileleri tarafından küçük yaşta mendil, gül satmak için çalıştırıldığını ifade etti. Avcıbaşı ayrıca, çocukların yetişkinler gibi yargılandığı ve yetişkinler ile aynı yerde ıslah edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Avcıbaşı, eğitim alanında da bir dizi sorun olduğunu belirtti. 4 yaş okullaşma oranının düşük olduğunu, çocukların küçük yaştan başlayarak fırsat eşitsizliği ile karşılaştıkları yarışmacı sınavlara sokulduğunu ve kalabalık sınıflarda eğitim almaya mecbur bırakıldıklarını dile getirdi. Ayrıca, yabancı öğrencilerin dil ve kültürel entegrasyon için yeterli destek alamadıklarını ve bu durumun çocukların kaliteli eğitim alma haklarını engellediğini ifade etti.

Geçen sene yaşanan depremin okulların depreme dayanıklı hale getirilmesinin gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Avcıbaşı, “Çocuklarımız, oyun alanlarının kısıtlanmasına sebep olan, ses yalıtımı düzgün olmayan, yağmur yağdığında çamur içinde kalan yapıların içerisinde eğitim yapmaya mecbur bırakılmıştır” dedi.

Avcıbaşı, ücretsiz kamusal eğitim alma hakkına rağmen, ilkokul seviyesinde İngilizce kitaplarının aileler tarafından para ile satın alınmak zorunda olunduğunu belirtti. Bunun çocukların eğitim alanında uğradığı hak ihlallerinden biri olduğunu vurguladı.

“Çocukların sömürüsü ve istismarı hangi koşulda gerçekleşirse gerçekleşsin kabul edilemez” diyen Avcıbaşı, çocukların haklarını korumanın toplumun tüm kesimlerinin görevi olduğunu belirtti. Avcıbaşı, eğitimciler olarak çocukların haklarını savunduklarını ve çocukları kendi haklarına sahip çıkmaları için bilinçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Avcıbaşı, aileleri de çocuk haklarına saygılı davranmaya ve çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Avcıbaşı, “Aileler, karar verme süreçlerine çocuklarını da katarak demokrasi, kararlara saygılı olma gibi sosyal becerileri çocuklarına küçük yaşta kazandırmaya çalışmalıdır” dedi.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri, Dünya Çocuk Hakları günü aracılığıyla devlet yetkililerini çocuğun korunması konusunu devlet politikası haline getirmeye, tüm toplumun dahil edileceği, yeterli kaynak sağlanan çağdaş bir çocuk koruma sistemi oluşturmaya davet etti.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi