Seks raporunda KKTC!

Avrupa Birliği’nde seks işçiliği, bunun sınır ötesi etkileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları üzerindeki etkilerine ilişkin Avrupa Parlamentosu raporu kabul edildi. Kıbrıs'ın kuzeyi için ağır ifadeler var.

Bugün Kıbrıs

Seks işçiliğine neden olan koşullarla mücadeleyi ve kadın yoksulluğunu ortadan kaldıracak politikaları hayata geçirmeyi amaçlayan rapor, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu (AP), seks işçiliğine neden olan koşullarla mücadele için Avrupa Birliği (AB) tedbirlerinin yürürlüğe konulması ve yoksulluğu ortadan kaldıracak politikaları hayata geçirme çağrısında bulundu.

AB’de seks işçiliği, bunun sınır ötesi etkileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları üzerindeki etkilerine ilişkin AP raporu; 234 lehte, 175 aleyhte ve 122 çekimser oyla AP üyeleri tarafından kabul edildi.

Raporda Kıbrıs’ın kuzeyinde fuhuşla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek Komisyon’a bu konuyu derhal ele alması yönünde çağrıda bulunuldu. Raporda ayrıca insan tacirlerinin öğrenci vizesi ve kaydı vaadiyle savunmasız kadınları sömürdüğü, fuhuşa zorladığı, insanlık dışı yaşam koşullarına maruz bıraktığı ancak Kıbrıs’ın kuzeyinin cezasızlık alanı olduğu vurgulandı.

AB içerisinde seks işçiliğine ilişkin ulusal yasalar arasındaki asimetrinin, cinsel sömürü amaçlı insan ticareti mağdurlarının artmasına yol açtığının altını çizilen raporda, bu durumun organize suçlar için verimli bir faaliyet alanı oluşturduğuna vurgu yapıldı. Raporda, “Üye devletler, suçluların cezasız kalmasına yol açan boşluklardan kaçınmak üzere mevcut mevzuatı değerlendirmeli, Komisyon ise seks işçiliği yapan kişilerin temel haklarını güvence altına alan ortak AB kılavuz ilkeleri geliştirmelidir” denildi.

TALEBİ VE ONLİNE REKLAMLARI AZALTMAYA YÖNELİK TEDBİRLER
Seks işçiliği ve cinsel sömürü amaçlı insan ticaretinin, bunlara yönelik bir talep olduğu için var olabildiğini belirten Avrupa Parlamentosu üyeleri; insan ticaretinin önlenmesi ve azaltılması için talebin azaltılmasının kilit önem taşıdığının altını çizdi. Ancak bunun seks işçiliği yapanlara zarar vermeyecek şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu ayrıca üye devletleri, doğrudan ya da dolaylı olarak seks işçiliğini teşvik eden ya da ‘alıcıları cezbetmeye’ çalışan çevrimiçi reklamlarla mücadele etmek üzere acil tedbirler almaya çağırdı.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi