Merkez Bankası 2022 Yılı Faaliyet Raporu açıklandı

Merkez Bankası 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nda, bankanın yıl içerisinde 1 milyar 184 milyon TL kâr elde ettiğini ve aktif toplamının önceki yıla göre yüzde 81,3 artarak 53 bin 22 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu.

Merkez Bankası 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı.

KKTC Merkez Bankası’nın yönetim anlayışının en temel unsurlarından biri olan şeffaflık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan rapor, Banka’nın web sitesi (http://www.mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.

Merkez Bankası 2022 yılında 1 milyar 184 milyon TL kâr ettiği kaydedilen raporda Merkez Bankası bilançosu aktif toplamının 2022 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 81,3 arttığı ve yıl sonu itibarıyla 53.022,3 milyon TL’ye yükseldiği ifade edildi.

2022 yılı içinde, 5 adet değişiklik tebliği düzenlenip yürürlüğe konulduğu belirtilen raporda KKTC Merkez Bankası denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunda, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda kuruluşların uyarıldığı, 3 banka ve 1 UBB’ye idari para cezası uygulandığı da kaydedildi.

Rapor şöyle:

“KKTC Merkez Bankası düzenleme ve denetim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Banka, KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarına 2022 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede 2022 yılı içinde, Bankacılık Yasası, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası, Tüketici Kredileri Yasası ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa’nın Banka’ya verdiği yetkilere dayanarak 5 adet değişiklik tebliği düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.

KKTC Merkez Bankası denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunda, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda kuruluşlar uyarılmış, 3 banka ve 1 UBB’ye idari para cezası uygulanmıştır.

Kredi Faiz Destek Fonu ve Kredi Garanti Fonu garantili kredi programlarına destek verilmeye devam edilmiştir.

Covid-19’un yarattığı etkilere karşı alınan önlemler çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde uygulamaya konulan Kredi Faiz Destek Fonu (KFDF) desteği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) garantili kredi programları kapsamında KKTC Merkez Bankası tarafından yürürlüğe konulan, kullandırılan kredilerin yasal karşılık tutarlarından indirilmesi uygulamasına, 2022 yılında da devam edilmiştir. 2022 yıl sonu itibarıyla bankaların Merkez Bankası nezdinde tutmakla yükümlü oldukları Türk Lirası Yasal Karşılık bakiyelerinden bankalara iade edilen tutar 505.335.342.-TL olmuş, böylece küçük işletme, esnaf, çiftçi ve hayvancıların düşük faizle finansmana erişimi sağlanmıştır.

Ödemeler Dengesi İstatistikleri, IMF’nin Altıncı El Kitabı formatına uygun olarak yayımlanmıştır.

Güncel uluslararası kavram ve standartlara uyumlu bir şekilde, karar alıcılar ve veri kullanıcılarına karşılaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir ödemeler dengesi istatistikleri üretilebilmesi için Banka ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu arasında imzalanan ‘Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin Oluşturulması İle İlgili İşbirliği Protokolü’ kapsamında her iki kurum tarafından ortak olarak yürütülen çalışmalar sonucunda 2021 yılına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri IMF’nin Altıncı El Kitabı formatına uygun olarak hazırlanarak, 2022 yılı içinde yayımlanmıştır. Yeni içeriği ile uluslararası standartlara uyumlu olarak hazırlanan 2021 yılı Ödemeler Dengesi İstatistikleri ilk kez yayımlanmasına bağlı olarak, geçmiş yıllarla karşılaştırma imkânı vermek amacıyla 2019 ve 2020 yıllarını da kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

KKTC Merkez Bankası’nda 2022 sonu itibarıyla 118 personel görev yapmaktadır.

Banka personelinin yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getirecek kadro sayısı, KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 205 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayımız 117’dir. Bu sayıya Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam yasası çerçevesinde istihdam edilen 1 personelimiz ilave edildiğinde, Banka toplam personel sayısı 118 kişiye ulaşmaktadır. 2022 yılında gerçekleştirilen yurt dışı eğitim programlarına çevrimiçi olarak 92 kişi ve yüz yüze olarak 1 kişi olmak üzere toplam 93 personelimiz iştirak etmiştir.

KKTC Merkez Bankası 2022 yılında 1 milyar 184 milyon TL kâr etmiştir. KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2022 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 81,3 artmış ve yıl sonu itibarıyla 53.022,3 milyon TL’ye yükselmiştir. 2022 yılında, özkaynaklar toplamı 2.348,1 milyon TL’ye, yasal karşılıklar 7.989,8 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 24.059,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılında 506,5 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2022 yılında 1.184,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir”.

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi