Biyologlar Derneğinden ormanları turizme açma planlarına sert eleştiri

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun alçak orman bölgelerinde turizm yatırımı planları için adım atılmasına müsaade etmeyeceklerini ve gereken mücadeleyi vereceklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun turizm yatırımı için alçak orman bölgeleri tespit ettikleri yönündeki açıklamasını eleştiren Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten, “Bu konuda atılacak adımlara müsaade etmeyeceğimizi ve gereken her türlü mücadeleyi ortaya koyacağımızı da belirtmek isteriz” dedi.

Hasan Sarpten, konuya ilişkin açıklamasında, 2003’te çıkarılan bir yasayla bugüne kadar alçak orman bölgelerinde 10 binlerce dönümlük arazinin tüzel veya özel kişilere devredildiğini ifade etti.

Ormanların Anayasa ile koruma altında olduğunu ve devredilemeyeceğini belirten Sarpten, Anayasa’nın geçici üçüncü maddesinin, alçak orman bölgelerinde 1955’den beri tarım amaçlı kullanılan devlet arazilerinin mülkiyet hakkının sadece malı uzun süre kullanana (zilyet) devredilmesine izin verdiğini kaydetti.

2003’te söz konusu geçici madde gerekçe gösterilerek Alçak Orman Arazilerinin (Tarlalarının) Deviri ve İcarı adıyla bir yasa çıkarıldığını kaydeden Sarpten, “Hükümet edenler ne zaman birilerine ormanları peşkeş çekecek olsalar, orman arazisinin mülkiyetini devredemeyecekleri için, orayı önce alçak orman arazisi ilan edip, orman dışı amaçlarla kullanılıyormuş gibi göstererek birilerine vermeye başladı” dedi.

İskele Bafra arasında 168 dönüm dolayında orman arazisinin bu şekilde 14 değişik yatırımcıya kiralandığını ancak sadece 6 tesisin hayat bulduğunu kaydeden Sarpten, “Aradan geçen 20 yılda bu yasaya dayanarak onbinlerce dönüm orman arazisi peşkeş çekildi” dedi.

Orman sahalarının ülke yüzölçümünün yüzde 20’si civarında olduğunu kaydeden Sarpten, “İklim değişikliğinin etkisini giderek artırdığı ve tek bir ağacın bile hayati değere sahip olduğu günümüzde ormanlara göz dikilmesi kabul edilebilir değildir” şeklinde devam etti.

Sarpten, hükümetin çam kese böceğiyle mücadelesinde, Orman Dairesi’nin yangınlara müdahale kapasitesinin arttırılmasında ve personel ihtiyacının giderilmesinde çok geri kaldığını ifade etti.

Son 3 yıllık dönemde 4 bin hektardan fazla alan yanmasına karşın sadece 124 hektar alanda fidan dikimi yapıldığını kaydeden Sarpten, “Geçtiğimiz kış yapılan fidan dikimi tarihte ilk defa 50 bin adet civarına kadar düşmüştür… Bu ülkede turizm yatırımlarından çok daha öncelikli olarak orman alanlarının artırılmasına şiddetle ihtiyaç vardır” dedi.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi