KTÖS Genel Sekreteri Maviş: “Kıbrıs’ın gerçek gündemine odaklanmalıyız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıslı Türklerin AB'ye fiilen dahil olması için çabaların hızlandırılması ve vatandaşın alım gücünün korunabilecek, vergi yükü altında ezilmesine son verecek enstrümanlara odaklanmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Bugün Kıbrıs

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasi durumun toplumu gerçek gündeminden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Maviş, Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasi döngünün, halkı gerçek sorunlardan uzaklaştırmak için sosyal medyada çareler aradığını belirtti. “Adanın kuzeyinin AKP’nin alt yönetimine dönüştüğünü, mülkiyetin el değiştirdiğini, isminin önünde ‘Kıbrıs Türk’ yazan kurumların özelleştirilmeye çalışıldığını, kültürel miras ve doğal alanların talan edildiğini, uluslararası hukuka aykırı birçok trafiğin merkezine dönüştüğünü” ifade etti. Bu sürecin hem Kıbrıslı Türklerin varlığı için, hem de Kıbrıslı Rum Toplumu için tehlike oluşturacağını vurguladı.

“Siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelerin başlamasını ve teknik komiteler çerçevesinde güven yaratıcı önlemlerin devam etmesi gerektiğini” belirten Maviş, bu konuda uluslararası girişimler yapılması gerektiğini ifade etti.

“KIBRISLI TÜRKLERİN FİİLEN AB’YE DAHİLİYETİNİ SAĞLAMA ÇABALARININ HIZLANDIRMALIYIZ”
Maviş, “Avrupa Birliği içinde varsayılmamıza rağmen, Avrupa Birliği toprağında Avrupa vatandaşları olarak, haklarımız yanında AB’nin sosyal, eğitsel ve kültürel birçok programına doğrudan ulaşamadığımızı” ifade etti ve Kıbrıslı Türklerin fiilen AB’ye dahil olması çabalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Türk Lirası’nın yarattığı enflasyon vergisinin alım gücünü aşağıya çektiğini ve vatandaşın asgari düzeyde temel ihtiyaçlarını, kişisel/sosyal gelişim ve eğitimini karşılayabildiğini belirten Maviş, bu enflasyonist ortamda vatandaşın alım gücünün korunabilecek, vergi yükü altında ezilmesine son verecek enstrümanlara odaklanmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

“ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNEREK EĞİTİME ODAKLANMALIYIZ”
Maviş, okulların depreme dayanıklılık raporlarına, kalabalık okullar ve sınıflarına, ihtiyaçlara, yabancı öğrencilerin uyumuna, okullar için fizibilite ve kapasite çalışmalarına, altyapı/kadro ve beslenme için bütçenin sağlanmasına, beceriye dayalı program geliştirilmesine ve pilot uygulamalarla örnek bir model geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

İlkokul çağındaki çocukların din hakkındaki kavramların soyut bilgiler olmasından dolayı algılama ve anlama durumlarının mümkün olamayacağını belirten Maviş, soyut kavramların 12 yaş ve sonrasında anlaşılabilir olduğu için herhangi bir dini durumun, bilginin 12 yaşından küçük çocukların duygusal istismara uğramasına neden olabileceğini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri, “Demokrasiyi, barışı, hoşgörüyü, din/vicdan/ibadet ve inanç özgürlüğünün gerekliliğini konuşacağız, çağdaş yaşam ve var olma kavgamıza devam edeceğiz!” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi