Tahsin Ertuğruloğlu: “Birleşik Kıbrıs diye bir olasılık yoktur”

Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, Yüksek Komiseri İrfan Sıddık'ın açıklamalarını eleştirerek, Türkiye'nin üyeliği gerçekleşmeden, Yunanistan ile Kıbrıs'ın güneyinin üyesi olduğu Avrupa Birliği’ne Kıbrıs Türk Halkının dahil olmasının "halkın asimilasyonu" anlamına geldiğini belitti.

Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Birleşik Krallık’ın güneyde akredite Yüksek Komiseri İrfan Sıddık’ın açıklamalarını eleştirdi. Gazetemizin dünkü manşetinde yer alan İrfan Siddiq’in “Federal devlet olasılığı ölürse, Kuzey’in AB’ye girme olasılığı da ölür” sözlerini, “‘Birleşik Kıbrıs’ olasılığının ortadan kalkması halinde Avrupa Birliği üyeliğinin de ortadan kalkacağını söylemesi de gerçeklerden kopuk olduğunu gösteriyor. Her şeyden evvel ‘Birleşik Kıbrıs’ diye bir olasılık zaten yoktur. Bunu geçmiş müzakere süreçleri ispat etmiştir. Türkiye’nin üyeliği gerçekleşmeden ve Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üye olduğu Avrupa Birliği’ne Kıbrıs Türk Halkının dahil olması asimilasyonu anlamına gelmektedir” ifadelerini kullanarak eleştirdi.

Ertuğruloğlu, “iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon paradigması” ile yürütülen görüşmelerin Rum tarafının reddetmesiyle sonuçsuz kaldığını ve artık kapanmış olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasını ve egemenliğinin tanınmasını ana hedef olarak benimsediğini söyleyen Ertuğruloğlu, Siddiq’in bu politikayı engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Ertuğruloğlu ayrıca İngiltere’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın gelişme hakkını engellediğini ve uçuşlara yapay kısıtlamalar getirerek Kıbrıs Türk Halkını izolasyona maruz bıraktığını ifade etti. Siddiq’in Kıbrıs Türk Halkını federasyon modeline razı etmeye çalıştığını belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Halkının egemenliğini nasıl kullanacağını bildiğini ve bir başkasının bunu dikte etmesine ihtiyaç olmadığını söyledi. Ayrıca Ertuğruloğlu, Siddiq’in “Birleşik Kıbrıs” olasılığının ortadan kalkması durumunda Avrupa Birliği üyeliğinin de sona ereceğini söylemesinin gerçeklerden uzak olduğunu belirtti.

İngiltere’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenlik haklarını savunma ve gelişme hakkını engelleme çabalarının etkili olmadığını ifade ederek, Siddiq’in açıklamalarını naif bir yaklaşım olarak değerlendiren Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm önerisinin sadece mevcut durumun kabul edilmesi olduğunu ve bu gerçeğin er ya da geç kabul edileceğini belirtti.

Ertuğruloğlu, İrfan Siddiq’in “Birleşik Kıbrıs” olasılığının ortadan kalkması durumunda Avrupa Birliği üyeliğinin de ortadan kalkacağını söylemesinin gerçeklerden kopuk olduğunu belirtti. Öncelikle “Birleşik Kıbrıs” adı altında bir olasılığın zaten mevcut olmadığını ve bu durumun geçmiş müzakere süreçleriyle kanıtlandığını ifade eden Ertuğruloğlu, Yunanistan ile Kıbrıs’ın güneyinin üyesi olduğu Avrupa Birliği’ne Kıbrıs Türk Halkının dahil olmasının “halkın asimilasyonu” anlamına geldiğini belitti.

İngiliz Yüksek Komiser İrfan Siddiq’in, Garanti Antlaşması’nı sorgulamasının da kabul edilemez olduğunu belirten Ertuğruloğlu, İngiltere’nin güneydeki temsilcisinin, Rum tarafının pozisyonunu destekleyerek Kıbrıs konusundaki görüşmelerde rol aldığını ve diplomatik nezaket kurallarını hiçe sayarak Rum tarafının sözcülüğünü yaptığını ifade etti.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi