‘EMBRACE: Rights for Reconciliation’ Projesi Tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, Kıbrıs'ta anlaşmazlıkların yol açtığı ayrımcı insan hakları ihlallerine uzlaşma aracı olarak odaklanarak, yayımlanan bulgular ve politika önerileriyle insan haklarına ilişkin iki toplumlu bir raporlama mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

HABER MERKEZİ

‘EMBRACE: Rights for Reconciliation’ projesinin tanıtım etkinliği Lefkoşa’daki CPDC binasında gerçekleştirildi.

Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Derneği (CPDC) ve Disiplinlerarası Hukuk, Alternatif ve Yenilikçi Yöntemler Merkezi (ICLAIM), Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Kıbrıs’ta anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan ayrımcı insan hakları ihlallerini uzlaşma aracı olarak ele almak’ adlı projeyi uygulamaya başladı. İki yıllık proje, bir araştırma konsorsiyumunun rehberliğinde, yerel ve uluslararası düzeylerde savunuculuk stratejileri belirleyen yayımlanmış bulgular ve politika önerileriyle insan hakları ihlallerine ilişkin iki toplumlu bir raporlama mekanizması oluşturmaya odaklanıyor. Önceki projelerden farklı olarak bu proje, sürmekte olan Kıbrıs sorundan kaynaklı bölünmüşlüğün her iki tarafın da ayrımcı insan hakları ihlallerini nasıl şiddetlendirdiğini ele almak için ilk kez iki toplumlu olarak çalışmayı amaçlayan bir sivil toplum ortaklığıdır. Araştırma projesinin amacı, devam eden bölünmenin neden olduğu statükonun ana dezavantajlarından birini vurgulayarak adanın yeniden birleşmesini desteklemektir. Ayrıca, bunu iki toplumlu olarak yaparken, katılımcıların kültürel yeterlilik kapasitesini artıran, topluluklar arasında daha fazla güven aşılayan ve böylece AB’nin diyalog, iş birliği ve hak temelli yaklaşım değerlerini destekleyen bir güven inşa etme mekanizması olarak hizmet edecektir. Mağdurlar için hedeflenen adli yardımın ötesinde, proje, Kıbrıs genelinde ilgili hizmetlerde memurlar için ırkçılık karşıtı eğitim, Kıbrıs’taki diğer insan hakları STK’ları ile en iyi uygulama paylaşımı ve STK’lar için güven oluşturma atölye çalışmaları ve sonuçları paylaşmak için halka açık bir oturumdan oluşacaktır.

CPDC’nin Kurucu Başkanı Dr. Meltem Onurkan Samani anlaşmazlık ve ihlaller arasındaki ilişkinin daha geniş resminin yeterince ele alınmadığına işaret ederek açılış etkinliğini açtı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin sadece ihlaller için adalet aramayı ve bunların meydana gelmesine izin veren yapılarda kurumsal değişikliği değil, aynı zamanda bunu görünür, kışkırtıcı ve güven artırıcı bir şekilde yapacağını açıkladı.

ICLAIM Kurucu Direktörü Prof. Stéphanie Laulhé Shaelou, anlaşmazlığın insan hakları üzerindeki etkisi ve Kıbrıs’ta tüm toplumlar için hakların tam entegrasyona olan ihtiyacı hakkında daha geniş bir şekilde konuştu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu projenin amaçlarını ICLAIM’in genel misyonuna bağlayarak “Kıbrıs gibi bölünmüş bir toplumda her krizin daha da kötüleştiğini” belirtti.

Proje Yöneticisi Hüseyin Silman daha sonra, bir araştırma konsorsiyumunun rehberliğinde, insan hakları ihlallerine ilişkin özellikle iki toplumlu bir raporlama mekanizması kurmayı amaçlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin planlanan yerel ve uluslararası düzeylerde savunuculuk stratejileri oluşturan yayınlanmış bulgular ve politika önerilerine ilişkin genel bir bakış sundu.

Avrupa Komisyonu Program Yöneticisi Mihai-Florin Stoleru, AB tarafından finanse edilen bu projenin Kıbrıs’taki sivil toplum kuruluşlarının aynı zamanda çözüm sürecinin temel unsurları olan insan haklarını savunmak ve iki toplum arasındaki ilişkide uzlaşmayı ve yakınlaşmayı teşvik etmek gibi çok önemli işlevlerini kapsadığını vurguladı. Ayrıca, tüm proje faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütüldüğünden ve bu hassas konu hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmayı da içerdiğinden, bunun genel güven oluşturma süreci açısından önemine dikkat çekti.

Daha fazla bilgi: [email protected]

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi