Bakanlar Kurulu, et ithalatı yapılması kararı aldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu amaçla üç bakanlığın temsilcilerinden oluşacak bir de komite kurulacak.

Kararda, ülkede et tüketiminin arttığı ve ülke et ihtiyacının karşılanması, aynı zamanda tüketici fiyatlarının dengede kalabilmesi ve yine üreticilerin maliyet ve makul bir kar oranıyla hayvanlarını satabilmek adına, Veteriner Dairesi kontrolünde yapılan kesimlere oranlanarak et ithaline ilişkin ithal izni verilmesi, iç piyasada canlı hayvan fiyatlarının düşmesi halinde ise et ithali izninin durdurulması yer alıyor.

Bakanlar Kurulu kararında, yine canlı hayvan fiyatlarının kontrolsüz artması halinde ithal izinlerindeki kesime olan oranın artırılarak piyasa ihtiyacı etin tedariğinin sağlanması amacıyla, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından birer temsilci ile oluşturulacak bir komitenin kurulması ve bu komitenin belirleyeceği kriterler çerçevesinde et ithalatının gerçekleştirilmesi için oluşturulan komitenin yetkilendirilmesine karar verildiği belirtildi

MAGUSA FEST

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi