Kızılyürek’ten depremzedeler için girişim

Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in girişimiyle Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere eğitim imkanı sunulması için harekete geçti.

Avrupa Parlamentosu Eğitim ve Kültür Komitesi Başkanı Sabine Verheyen’in Niyazi Kızılyürek’in girişimiyle depremzedelerin en temel hakklarından biri olan eğitime erişmeleri için Eğitim, Kültür, Araştırma, Yenilik ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel’e etkilenen bölgelerde eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin son derece zor durumu göz önüne bulundurarak, her iki ülkedeki eğitim sektörlerini desteklemeye davet etti.

Kızılyürek’in inisiyatifinde yönlendirilen mektubun tamamı söyle:

“Sayın Komiser,

Türkiye’nin Güneydoğu’sunu ve Suriye’yi vuran yıkıcı depremler ve ardı arkası kesilmeyen artçı sarsıntıların ardından milyonlarca çocuk ve genç acil insani yardıma ihtiyaç duymakla beraber eğitim alanlarına erişemiyor.

UNICEF’in verilerine göre, depremin ardından 850.000 çocuk yerinden edildi. Birçoğu şu anda geçici barınaklarda yaşıyor. Depremler ayrıca okullarda ve diğer temel altyapıda geniş çapta hasara yol açarak, çocukların ve ailelerin refahını daha da tehlikeye atmış, eğitim ve hizmetlere erişimi kısıtlanmıştır.

Çocukların dünyadaki en karmaşık insani durumlardan biriyle karşı karşıya kaldığı ve eğitime erişimden büyük ölçüde mahrum bırakıldığı Suriye’de durum daha da çarpıcıdır.

Avrupa Komisyonu’nun, AB Sivil Koruma Mekanizması, Avrupa İnsani Müdahale Kapasitesi ve RescEU gibi yardım araçlarını seferber ederek, her iki ülkedeki etkilenen nüfusların acil ihtiyaçlarına yanıt verme çabalarının farkındayız.

Acil müdahaleye ek olarak, 20 Mart’ta Türkiye ve Suriye’deki insanlara destek için Avrupa Komisyonu ve İsveç Konsey Başkanlığı Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenledi.

Etkilenen bölgelerde eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin son derece zor durumu göz önüne alındığında, her iki ülkedeki eğitim sektörlerini desteklemek için Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler tarafından alınan önlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

Cevabınız için şimdiden çok teşekkürler.
Saygılarımla,
Sabine Verheyen”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi