“Özgür ve eşit bir yaşam için hesaplaşacağız!”

Kadınlar, Dereboyu'ndan başladıkları 8 Mart yürüyüşünden sonra Meclis önünde ortak basın açıklaması yaptı. Daha sonra bazı örgütler Ledra Palas'a geçerek güneyden gelen kortejle birleşti.

HABER MERKEZİ

45 örgütün ortak düzenlediği 8 Mart yürüyüşü bu akşam 17.30’da Kumsal Park’tan başladı. “Ahmet Ünsal evine, Kıbrıs senin neyine”, “İsias katilleri hesap verecek”, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” ve “Kadın, emek, özgürlük” sloganlarının atıldığı yürüyüşün ilk durağı Meclis önü oldu. Meclis önündeki yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Meclis önüne gelen örgütler adına ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklama şöyle:

Depremin kadınları, çocukları, emekçileri, LGBTİ+’ları sosyal ve ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiği; yaşanan doğal afet hiç de doğal olmayan yıkımlara yol açtığı; evlatlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız bizden alındığı için üzgün olduğumuz kadar öfkeli de olduğumuz bu 8 Mart’ta isyanımızı hep birlikte sokağa taşıyoruz!
Biliyoruz ki yaşanan bir doğal afet olsa da binaların kumdan kale gibi dağıldığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği bu yıkım; rant düzeninin devamı için bilimsel kriterlerin göz ardı edildiği, insanın en biricik hakkı olan yaşam hakkının kâr hırsıyla takas edildiği neoliberal siyasetlerin bir tezahürüdür.
Devletin sosyal politikalar alanından geri çekildiği, ekonomik krizin, dinsel gericiliğin, muhafazakârlaştırmanın boy gösterdiği çarpık düzen en başta biz kadınları, çocukları, emekçileri ve LGBTİ+’ları hedef alıyor. Bu yüzden tıpkı depremin yarattığı yıkım gibi maruz kaldığımız emek sömürüsünün, ayrımcılığın, eşitsizliklerin ve şiddetin de doğal olmadığını biliyoruz.
İnşaat sermayesinin palazlanması için bilimden vazgeçerek yaşamlarımızı kâr uğruna riske atanlar da kırılgan kesimleri devletin sosyal desteğinden mahrum bırakarak gerici kesimlerin istismarına açık hale getirenler de onlar! Sosyal hizmetler yerine Din İşlerine bütçe ayıran, çocukları koruyacak devlet mekanizması kurmazken tarikatların adamızda cirit atmasına göz yumanlar onlar!
Yaşadığımız emek sömürüsünün, yaşamın her alanında uğradığımız eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların, rant düzeninin aramızdan aldığı canların, doğamızı talan edip yaşarken bizi nefessiz bırakan neoliberal muhafazakar politikaların hesabını sormaya geldik! Kadınlar olarak devletten ve patronlardan alacaklıyız!
Emeğimizi ve bedenimizi sömüren, canımızı tehdit eden, toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına saldıranlara “DUR” demek için safları sıklaştırmaya devam ediyoruz.
Ülkemizde yaşayan her bir bireyin dili, dini, etnik kökeni, cinsiyeti ya da cinsel yönelimi dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamasını savunan bizler, taleplerimiz gerçekleşene kadar peşinizde olacak, özgür ve eşit yaşamamıza engel olan herkesle Hesaplaşacağız!
• İSİAS katilleri yargılanarak en ağır cezaya çarptırılsın!
• Olası depreme karşı kamu binaları başta olmak üzere tüm bölgelerde yapı denetimi önlemleri artırılsın! Deprem riskine karşı çadır, ilaç ve konserve gıda rezervleri oluşturulsun; yurttaşların arama-kurtarma ve ilk yardım konusunda eğitilmesini sağlayacak çalışmalar düzenlensin.
• Külliye inşaatı durdurulsun! Külliyeye ayrılan kaynak Türkiye’de yaşayan depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılsın!
• Din İşleri ve Evkaf İdaresine ayrılan bütçe Sosyal Hizmetlere tahsis edilsin!
• Her bölgeye Kadın Sığınma Evleri ve Şiddet Önleme- Danışma Merkezleri açılsın!
• 2011 yılında mevzuatımızın bir parçası olan İstanbul Sözleşmesi (Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi) ilgili kurumlarımız tarafından uygulanması ve Ev İçi Şiddeti Önleme Yasası’nın mevzuata uygun şekilde yasallaşması sağlansın.
• Hamile kadınların işten atılmasının yasaklanması başta olmak üzere kadınların doğurganlık hakları derhal güvence altına alınsın. Doğum kontrol yöntemlerine, smear testlerine, HPV aşılarına erişim ücretsiz hale getirilsin. Kamu hastanelerinde yasal sınırlarda kürtaj hakkına ulaşım sağlansın!
• Doğum izni yerine her iki ebeveynin de dönüşümlü kullanabileceği şekilde “Ebeveyn İzni” yasallaşsın! Hem kamu hem de özel sektörde kadınların maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırılsın!
• Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemeler derhal hayata geçirilsin!
• Kamusal kreşler ve etüt merkezleri yanında nitelikli yaşlanmayı mümkün kılacak yaşlı bakım merkezleri, kamusal aşevleri ve çamaşırhaneler açılsın!
• Çocuk İzlem Merkezleri kurulsun!
• Alo 183 İhbar Hattına altyapı kazandırılsın ve vardiyalı sisteme geçilsin!
• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi derhal teşkilatlandırılsın!
• Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal derhal görevden alınsın, anayasal düzenimizi tehdit eden faaliyetlerinden ötürü, kendisine verilen istisnai vatandaşlık iptal edilsin!
• İnsan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair dersler müfredata dâhil edilsin!
• Mülteci ve/veya insan ticareti mağduru olan kadınların, toplumda eşit şekilde muamele görmesi, temel insan haklarına erişimi, onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri ve yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri için yasal ve kurumsal düzenlemeler uygulamaya geçirilsin!
İmzacı Örgütler ise şöyle:

Anonim Gençlik, Akova Kadınlar Derneği, Alevi Kültür Merkezi, BAGEP, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Basın Emekçileri Sendikası, Belediye Emekçileri Sendikası, Biyologlar Derneği, CTP Kadın Örgütü, Çağ-Sen, DAÜ-SEN, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, HAKSEN, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMUSEN, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, KT Kütüphaneciler Derneği, KT Üniversiteli Kadınlar Derneği, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, KTTB, Larnaka Türk Kadınlar Birliği, Özgür ve Asi, Mağusa Kültür Derneği, MAKAMER, MASDER, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Özgür SanatTiyatro ve Kültür Derneği, Polifonik Korolar Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, YKP

 

LEDRA PALAS’TA ORTAK YURT ÇAĞRISI
Bazı örgütler Meclis önünde yapılan açıklamadan sonra, güneyden gelen eylemcilerle buluşmak için Ledra Palas’a geçti. Güneyden gelen katılımcıların alana girerken Türkçe “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganı attığı buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Kuzey ve güneyden bir araya gelen örgütler de Dayanışma Evi önünde ortak bir bildiri okudu. Bildirinin tam metni şöyle:

“Biz, Kıbrıs’ın kadınları olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü “Yeniden Birleşme, Eşitlik ve Dayanışma” için mücadele mesajımızla karşılıyoruz. Daha fazla kâr uğruna insanların hayatlarını kaybettikleri deprem faciasının ve tren kazasının yaşandığı Türkiye, Suriye ve Yunanistan halklarına ve depremde sevdiklerini kaybeden yurttaşlarımıza özel dayanışma ve destek mesajımızı gönderiyoruz.

1857’nin bu önemli gününde baskılara, sömürüye ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı direnen öncü kadın işçileri saygıyla anıyoruz. Onların mücadeleleri güncelliğini koruyor; hem kadınların hem de LGBTİ+’ların ayrımcılık ve eşitsizlik olmaksızın yaşayabilmesi, çalışabilmesi ve yaratıcı olabilmesi için koşulları iyileştirmeye yönelik her gün verdiğimiz mücadelelerimizde bize rehberlik ediyor.

Bu yılın tablosu gösteriyor ki, hâkim kılınan neoliberal politikalarla ve sosyal devletin daraltılmasıyla toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk, güvencesizlik artmış; pahalılık ve vurguncu zihniyet özellikle savunmasız grupların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca kadınlara karşı şiddet ve sosyal dışlanma gibi olgular da giderek yaygınlaşmaktadır.

Bu esnada devam eden savaşların yıkıcı sonuçları ilk önce kadınları ve çocuklar etkilemekte, binlerce insanın hayatlarını kaybettiği, milyonlarca insanın yurtlarını terk etmek zorunda kaldığı çok olumsuz koşullar oluşmaktadır.

Yabancı güçlerin emperyalist planları sonucunda, milliyetçi şoven güçlerin her iki toplumda da işledikleri suçların sonuçlarını yaşayan biz kadınlar, savaşın acılarını yaşayan tüm kadınlara yönelik dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz; uluslararası hukukun ihlallerini kınıyor ve derhal bunlara son verilmesini talep ediyoruz.

Aynı zamanda, yurdumuzun yeniden birleşmesi için çözüme ulaşma hedefiyle üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçevede anlamlı müzakerelerin yeniden başlatılması için çaba ortaya koyulmasını talep ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı ve tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve uluslararası kimliği olacak bir devleti öngörecek iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünün Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için tek yol olduğunun altını çiziyoruz. Varılacak çözümün iki toplumun haklarına saygı gösterilmesini sağlaması ve Kıbrıslıların tümünün insan haklarını güvence altına alması gerektiğini yineliyoruz. Bugün bir kez daha iki lideri, Crans Montana Konferansı’nda varılan yakınlaşmaları ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in Çerçevesi’ni koruyarak, görüşmelere kesintiye uğradıkları yerden istek ve kararlılıkla devam etmeye çağırıyoruz.

Bu vesileyle, her iki lidere de Kıbrıs sorununun çözümü çabasında kadınların oynayabilecekleri ve oynamaları gereken rolü hatırlatıyor ve barış sürecinin her düzeyine ve karar alma aşamalarına fiilen katılmamızı ve bunun yanı sıra müzakerelere toplumsal cinsiyet boyutunun da dahil edilmesini talep ediyoruz.

Yıllardır istikrarlı bir şekilde 8 Mart’ı anmakta olan bizler, barışın hâkim olması, çözüm ve yurdumuzun yeniden birleşmesi hedefine ulaşılması, sosyal adalet ve eşitlik için mücadelemizi ve ortak faaliyetlerimizi yoğunlaştırma yönünde, tüm kadınlara çağrıda bulunuyoruz.”

İmzacı örgütler ise şöyle:

Akova Kadınlar Derneği, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, BASIN-SEN, BES, BKP, CTP Kadın Örgütü, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, Girne Düşünce Derneği, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, KTTB, Kuir Kıbrıs, MAKAMER, MASDER, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Özgür ve Asi, Sol Hareket, TDP, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, YKP

 

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbugunkibris%2Fposts%2Fpfbid0dSf2QbVLkgrrmSeFdiBoLeYMd3oPbqarPg5uGHC96zhWugzNML5sUfhQKygfvjBHl&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”754″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi