Patronların bağışları halkın cebinden çıkacak: Şirketlerin yaptığı yardımlar vergiden düşülecek

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı, AFAD ve Türkiye Kızılay Derneği'ne yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının vergi indirimine tabi olacağını açıkladı.

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı, şirketlerin deprem nedeniyle yaptıkları bağış ve yardım tutarlarının vergiden düşüleceğini duyurdu. Buna göre şirketlerin yaptıkları yardımlar vergiden düşülerek yine halkın cebinden karşılanmış olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabileceğine ilişkin bir duyuru yayımladı.

“Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu” başlığıyla yayımlanan duyuruda “Merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizce bağış ve yardımlar yapılmaktadır” denildi.

BAĞIŞLAR VERGİ MATRAHINDAN DÜŞÜLECEK
Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddeleri hükmü uyarınca, “Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamının ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabildiği” belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, bu tarihten itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Acil ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş ili merkezli olan depremler için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılmıştır.

Ayrıca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir.

Depremlerden etkilenen afetzedeler için AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecektir. Aynı şekilde, Türk Kızılay’ınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı da indirime konu edilebilecektir. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacaktır.

Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabilmektedir. Ayni bağışlar; AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecektir. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi