KTMMOB’nin eylemine destek büyüyor

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin, KTMMOB Yasası'nın değiştirilmesine karşı yapacağı eyleme dün CTP'den gelen açıklamanın ardından bugün de Bağımsızlık Yolu, Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Yeşil Barış Hareketi, Tıp-İş ve TDP'den destek geldi.

HABER MERKEZİ

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB), değiştirilmek istenen yasasına karşı yarın yapacağı eyleme destek yağdı. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin dün yaptığı “Eyleme tüm gücümüzle destek vereceğiz” açıklamasından sonra bugün de, Bağımsızlık Yolu, Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Yeşil Barış Hareketi, Tıp-İş ve TDP’den destek geldi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“KTMMOB’nin Yanındayız!

Kıbrıslı Türk halkının kamusal kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin iradesinin, UBP-DP-YDP hükümeti tarafından gasp edilmeye çalışılmasına karşı haklı mücadelesini Bağımsızlık Yolu olarak selamlarız.

KTMMOB Yasasının 39. ve 41. Maddelerine yönelik yapılmak istenen değişiklik önerisi, hem KTMMOB hem de Kıbrıslı Türk halkının iradesini ortadan kaldırmak için gerçekleştirilmeye çalışın bir girişimdir.

Bu sebepten 31 Ocak 2023, saat 10.00’da, KTMMOB önünde başlayacak olan eylemi desteklediğimizi ve partimiz Bağımsızlık Yolu üyelerinin de eyleme katılacağını vurgularız.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin ortak açıklaması şöyle:

“KTMMOB eylemini destekliyoruz! Gün demokrasiye sahip çıkma günü!

Üç büyük meslek örgütü olarak “Kıbrıs Türk Toplumunun karakteristik niteliklerinin, toplumsal yapısının, kültürünün, hukukunun, organ ve kurumlarının itibarsızlaştırıldığı, adeta yok sayıldığı bir dönemden geçmekte olduğumuzu; aynı şekilde toplumun kendi alanlarında yetişmiş, uzman, tecrübeli meslek mensuplarının, insan kaynaklarının ve örgütlerinin görmezden gelindiği, değersizleştirildiği; hukuk ve bilimsel kuralların hakimiyetinin, tepeden inme bir ‘biz yaparız, olur’ anlayışına devşirilmeye çalışıldığı; temel görev ve fonksiyonlarını yerine getirmekte bile başarısız olan siyasi erkin ise, bu duruma seyirci kalmak ve hatta yardımcı olmaktan öte bir yaklaşımı olmadığı” saptaması ile aldığımız ortak mücadele kararının haklılığı, bugün hükümet tarafından KTMMOB Yasası’nda Birliğin görüşü alınmadan anti-demokratik şekilde değişiklik yapılmaya çalışılması ile ortaya çıkmıştır.

Yapılmaya çalışılan değişiklik, bağımsız meslek örgütünün imarla ilgili yetkilerini budamak, ülkenin yetişmiş mimar ve mühendislerini hiçe saymakla sınırlı kalmayıp; çevremizi, mimari kültürümüzü, şehirlerimizi tehdit altında bırakmaktadır.

Bugün KTMMOB’yi hiçe sayarak sergilenen bu tavır, yarın tüm meslek örgütlerinin, ülkenin tüm yetişmiş insan kaynaklarının karşısında olacaktır.

Ülkenin en temel ihtiyaçlarının giderilmesinde yetersiz kalan hükümetin, meslek birliklerinin yetki alanına saldırarak ülkeye ve topluma daha fazla zarar vermesine karşı çıkmak, ülkemize ve demokrasimize sahip çıkmak için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Bu bağlamda 31 Ocak 2023 Salı günü sabah saat 10.00’da kardeş ve yoldaş KTMMOB‘nin Birlik binasından meclise düzenleyeceği yürüyüş eylemine açık desteğimizi beyan eder halkımızı ve üyelerimizi eyleme, demokrasiye sahip çıkmaya davet ederiz.”

Yeşil Barış Hareketi tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“Usulsüz uygulamaların önünü açmak için denetimden kaçmanıza iznimiz yoktur!

Hükümet, kurumların yetki ve görevlerini tartışmaya açma gafleti ile ülkemize ve halkımıza ihanet etmektedir.

Demokrasi anlayışını hiçe sayarak, yasa ile kurulmuş ve kamu kurumu niteliğini taşıyan KTMMOB’ne karşı yürüttüğü bu düşmanlığı ŞİDDETLE REDDEDERİZ!

Tüm halkımızı, yapılmaya çalışılan bu değişikliğin hangi kamu yararı için yapılacağını tanımlayamayan hükümeti, bu ihanetlerinin arkasındaki KARANLIK NİYETLERİ sorgulamaya davet ediyoruz.

KTMMOB’nin haklı mücadelesinde onlarla yan yana omuz omuza yürüyeceğiz.

Bir sonra sıra hangimizde bilmiyoruz… Sıra size de gelmeden bu mücadelede yanımızda yer alın!

Mevcut Hükümet; ülkemizin kurumlarının demokratik yapısını ortadan kaldırma hedefi ile bu kurumların yetki ve görevlerini tartışmaya açma gafletine düşerek, ülkemize ve halkımıza ihanet etmektedir. Halkın nazarında saygınlığını iyice yitiren UBP-DP-YDP Hükümetinin ne KTMMOB Kuruluş Yasasında yapmaya çalıştığı değişiklikleri, ne İmar Yasası’nda yapmaya çalıştığı değişiklikleri ne de diğer kararlarını artık tanımıyoruz! Tüm halkımızı, yapılmaya çalışılan bu değişikliğin hangi kamu yararı için yapılacağını tanımlayamayan hükümeti, bu ihanetlerinin arkasındaki KARANLIK NİYETLERİ sorgulamaya davet ediyoruz.

Bu hükümetin, Anayasa ve yasaları hiçe sayarak, kapalı kapılar arkasında aldığı “kamu yararı gözetmeyen”, “katılımcılıktan uzak”, “bilimsel olmayan”, “doğal kaynaklarımızı tüketmeye yönelik”, “çevre düşmanı” ve “hukuka aykırı” KARANLIK kararlarına her gün Mahkemelerde ara emirleri alındığı ve iptal edildiği tüm kamuoyunun gözleri önünde yaşanmaktadır. Kendi ülkesinin geleceğine sahip çıkamayan hükümetin, bu kez de demokrasi anlayışını hiçe sayarak, yasa ile kurulmuş ve kamu kurumu niteliğini taşıyan KTMMOB’ne karşı yürüttüğü bu düşmanlığı ŞİDDETLE REDDEDERİZ! Ülkedeki birçok alanda planlamaya, uygulamaya ve denetime sonsuz katkısı olan ve bilimsel olarak alanının uzmanlarını barındıran 16 Oda’dan oluşan KTMMOB ile hiç bir istişare yapmadan ve talebi onlardan gelmeyen bir konuda böyle bir çalışma yürütülmesi yeteri kadar VAHİM bir durumdur. DERHAL BU YASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ GERİ ÇEKİN!

Hükümetin meşru olmayan ve hukuka aykırı tüm kararlarında olduğu gibi bu süreçte de HÜKÜMETİN KARŞISINDA yer alacağımızı, KTMMOB’nin haklı mücadelesinde onlarla yan yana omuz omuza yürüyeceğimizi, 31 Aralık Salı gün saat 10’da TÜM ÜYE ve SEMPATİZANLARIMIZ ile KTMMOB önünde toplanacağımızı ve oradan Meclis’e yürüyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız!

Bir sonra sıra hangimizde bilmiyoruz… Sıra size de gelmeden bu mücadelede yanımızda yer alın!”

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Dr. Şükrü Onbaşı şunları kaydetti:

“Ülkemizde bir kamu kuruluşu gibi hizmet veren Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB), kuruluşundan bugüne toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasında ve toplumun kalkınmasında önemli rol oynamıştır.

Unutulmamalıdır ki geçmişte KTMMOB’nin denetiminden geçmeyen devlete ait yol projelerinde sel baskınları olmuş ve can kayıplarına yol açmıştır.
Ülkemizin önemli meslek örgütlerinden biri olan KTMMOB’nin kuruluş yasasının hükûmet edenlerin kendi menfaatleri doğrultusunda tepeden inme, anti demokratik bir şekilde değiştirmeye çalışması kabul edilemez.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, diğer sivil toplum örgütleriyle beraber her zaman olduğu gibi bu konuda da toplumsal muhalefetin bir neferi olarak haklı olan KTMMOB’nin yanında, ülkemizdeki keyfi ve menfaatçi uygulamaların ise karsısında olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden yapılan açıklama ise şöyle:

“Kurumlarımıza müdahale edilmesine sessiz kalmayacağız!

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti kendi yönetim zaafiyetleri nedeni ile ülkeyi yönetemezken, kendi kurumlarına da sahip çıkmayarak, el pençe divan yönetim biçimini içselleştirmişlerdir.

Kendi yönetim eksiklikleri nedeni ile kendi kurumlarına da güvenmeyen UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti, kendi mühendis, mimar ve şehir plancılarını yok sayarak sözde ‘devlet projelerine kolaylık sağlanması’ amacı ile devlete ait projelerin denetimini ortadan kaldırmaya hazırlanmaktadır.

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin 3 milletvekilinin geçtiğimiz hafta meclise sunduğu önerge ile, KTMMOB yasasında, birliğe danışılmadan değişiklik yapılmak istenmektedir. İlgili değişiklikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanacak olan “Devlete ait projeler ile uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak olan projeler için vize alınması gerekmez” maddesi eklenerek, bu doğrultuda yapılacak her türlü devlet projesinin vizeye gerek kalmadan ülkede kontrolsüz uygulanması talep edilmektedir.

Açıkça görülmektedir ki, devlet kendi insanına güvenmeyerek yurt dışından ithal projeler getirmeye devam edecek, ve fakat bu projelerin de ülke mevzuatına uygunluğunun denetiminin de ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. İlgililere bir kez daha hatırlatırız ki meclis, yasa yapma yeridir. Mevcut yasaları kendi keyfi uygulamalarına göre değiştirme ya da yok sayma yeri değildir. Her yurttaş gibi devletin kendisi de yasalara uymak zorundadır.

Ülkemizde devlet projelerini tasarlayacak ve uygulayacak yüzlerce uzman bulunmaktadır. Devlet projeleri ülkenin kendi sosyolojik, iklimsel ve altyapısal değerlerine bağlı olarak üretildiği sürece var olmaya devam edebilecektir. Bu anlamda tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarımızın yanında olduğumuzu hatırlatır, haklı duruşlarına desteğimizi belirtiriz.”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi