Şehir Plancıları: “Mehmetçik İmar Planı’na aykırı hareket ediliyor!”

KTMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çayırova'da bir inşaat şirketinin Mehmetçik İmar Planı’nın 5. Maddesi olan Kazanılmış Haklar maddesine aykırı olarak izinlendirilmiş olduğu kaydedildi.

HABER MERKEZİ

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Çayırova bölgesinde gayri yasal olarak verilen planlama onayının ve yapılan uygulamaların bölgenin, tarım ve eski eser alanlarının tahrip edilmesine yol açacağı belirtildi.

KTMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açıklaması şöyle:

“14 Haziran 2022’de yürürlüğe giren Mehmetçik İmar Planı’nda kazanılmış haklardan yararlanma başvuruları için verilen 6 aylık süre, 14 Aralık 2022’de sona ermiştir. Ancak, aldığımız duyumlara göre Çayırova bölgesinde bir inşaat şirketi, İmar Planı’nın kazanılmış haklar maddesine aykırı olarak planlama makamı tarafından izinlendirilmiştir. Süreci birlikte inceleyelim.

Mehmetçik İmar Planı yürürlüğe girmeden önce Çayırova bölgesinde bir inşaat şirketi, daha önce yürürlükte olan mevzuata göre ruhsat almış, ancak ruhsat tarihleri içerisinde inşaata başlamamış ve ruhsat süresini doldurmuştur. Şirket, 18-19 katlı binalardan ve yaklaşık 650 haneden oluşan projesi için 14 Aralık tarihinden önce Planlama Makamına başvurmamış, dolayısıyla kazanılmış haklar maddesinden yararlanamamıştır.

Ancak, 14 Aralık tarihinden sonra, bir şekilde ilgili proje Planlama Makamına sunulmuş ve Mehmetçik İmar Planı’nın 5. Maddesi olan Kazanılmış Haklar maddesine aykırı olarak izinlendirilmiştir.

Ayrıca, projeye ait parseller, Mehmetçik İmar Planında tarımsal gelişme alanı ve eski eser alanında yer almaktadır. Bu şu demektir; bu alanda sadece tarımsal gelişmeye halel getirmeyecekler kullanımlar yer alabilir. Yapılacak inşaatın bu kullanımlar dışında olması durumunda ise Tarım Dairesi, Çevre Koruma Dairesi gibi ilgili kurumlardan görüş alınarak, tarımsal faaliyetlere engel olmayacak maksimum 2 konuta kadar olan gelişmeler yapılabilir.

Böylesi büyük bir yatırımın, hakkını kaybettiğinin ve tarımsal gelişme alanı içerisinde yer aldığının bilinmesine rağmen gayri yasal olarak izinlendirilmesi hangi mantığa sığar?

Kazanılmış hakkını kaybeden yaklaşık 650 hanelik bir projenin tarımsal faaliyetlere ne kadar zarar vereceği apaçık ortadadır!
Gayri yasal olarak verilen planlama onayı ve yapılan bu uygulama bölgenin, tarım alanlarının ve eski eser alanlarının tahrip edilmesine yol açacaktır. Bu tarz yoğun ve yüksek yapılaşma, bölgenin karakterine ve dokusuna zarar verecektir. Ülkesine bu denli zarar vermeye çalışanlara karşı mücadelemize her zaman devam edeceğiz!”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi