TC Dışişleri’nde kritik değişiklik: Siyasi atamalar büyükelçinin altındaki kadrolara iniyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın atama yönetmeliğindeki değişikliği CHP İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz ve Dayanışma Meclisi üyesi emekli diplomat Engin Solakoğlu yorumladı...

22 Aralık Perşembe günü Resmi Gazete’de “Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”le ilgili bir değişiklik yayımlandı. Buna göre yönetmeliğe eklenen bir madde ile bakanlığa atanan personelin atama kurallarında düzenlemeye gidildi.

Yönetmelikle değişikliğe neden olan ek madde şöyle:

“2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesi kapsamında Bakanlığa atanan personelin bu Yönetmeliğin 11 inci, 12 nci, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için gereken hizmet sürelerinin hesaplanmasında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi hükmü kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirilen süreleri Bakanlıkta yeni atandıkları kadrolarda geçmiş olarak dikkate alınır.”

‘BAŞKA BİR BAKANLIK PERSONELİ DIŞİŞLERİ’NE GEÇİRİLDİKTEN SONRA YURTDIŞINA TAYİN EDİLEBİLECEK’
CHP İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz düzenlemenin ardından sosyal medya hesabından “İşbu yönetmelik Dışişleri Bakanlığı kadrolarının sadece siyasi atamalarla doldurulan misyon şefleriyle değil alt kadroları bakımından da artık ‘çakma monşer’lere teslim edilmesi planının ispatıdır!” paylaşımını yaptı. Bunun üzerine Sol Haber, Çeviköz’e ulaşarak düzenlemenin anlamını, ne gibi sonuçları olabileceğini ve neden önemli olduğunu sordu.

Çeviköz, “Bahsedilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi aslında Dışişleri Bakanlığı’na sınavla girmeyen ama başka bakanlıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki kişilerin Dışişleri Bakanlığı’na yatay olarak atamalarının yapılmasına imkan sağlıyor. Buna ek olarak, düzenlemenin gösterdiğine göre yönetmelik, bu kişilerin Dışişleri Bakanlığı’na atandıktan sonra yurtdışına tayin için daha evvel başka bakanlıklarda geçirmiş oldukları süreleri de hizmete sayıyor” dedi.

‘SİYASİ ATAMALAR BÜYÜKELÇİNİN ALTINDAKI KADROLARA DA İNMİŞ GİBİ’
“Sözleşmeli olarak da çalışsa 657’ye de tabi olsa örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan birisi Dışişleri Bakanlığı’na yatay bir atamayla geçirildikten 2 ay sonra yurtdışına tayin edilebilecek” diyen Ünal Çeviköz şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanlığı’nın kariyer memurluğu olduğunu biliyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı’na insanlar sınavla girerler. Meslek memurluğu sınavı vardır. Bu sınavla girmeyen insanlar yavaş yavaş Dışişleri Bakanlığı’na girmeye başlayacaklar demektir düzenleme. Yatay geçişle bu şekilde bir kadrolaşma oluşturuluyor. Ve daha sonra bunların yurtdışına tayini de gerçekleştiriliyor. Bunların nasıl kıdem aldıkları hakkında benim herhangi bir değerlendirme imkanım yok ancak Dışişleri Bakanlığı’nın kuralları vardır. O da şöyledir, sınavla girersiniz mesleğe, meslek içerisinde belli bir kıdeme geldikten sonra sınavla terfi edilirsiniz. ‘Başkatiplik’ denilen bir sınav vardır. Başkatip olabilmek için Dışişleri Bakanlığı’nda sınava girersiniz. Yurtdışına da rahat tayin edilebildiklerine göre, bunların hiçbirinin yapılmayacağı anlaşılıyor. Nasıl siyasi atamalar büyükelçi düzeyinde yapılıyorsa, misyon şefi olarak, şimdi artık siyasi atamalar büyükelçinin altındaki kadrolara da inmiş gibi yorumlanabilir.”

‘BİRİ YA DA BİRİLERİ İÇİN YAPILMIŞ OLMA İHTİMALİ VAR’
Dayanışma Meclisi üyesi ve soL yazarı emekli diplomat Engin Solakoğlu’na da düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerini sorduk. Solakoğlu Dışişleri Bakanlığı’na atama kurallarını hatırlattı.

“Sözleşmeli personel” ifadesinin altını çizen Solakoğlu, “Yalnızca düzenlemeye bakılınca çok ilkel şekilde yurtdışında çalışan bazı sözleşmeli kadrolar için, biri ya da birileri için yapılmış olma ihtimali var. Üniversitelerde alım yapılırken birilerine özellikle işaret edilmesi gibi. Tabi bundan daha fazlası olma ihtimali de var” dedi.

Diğer kamu kurumlarından Dışişleri kadrolarına geçiş ve dış tayin imkanı getirdiklerini belirten Solakoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Normalde Dışişleri Bakanlığı’nda çalışırken meslek memurları ve kariyer memurları için belirli atama kriterleri vardır. Belirli bir süre merkezde çalışmış olmak gibi. AKP birkaç kere deneme yapmıştı ancak bugüne kadar birkaç yönetici kadro istisnası dışında Dışişleri Bakanlığı kariyer kadrolarına atama yapmamıştı. Örneğin Enerji Bakanlığı’ndan bir daire başkanını alıp Dışişleri Bakanlığı’nda daire başkanı yapmamışlardı. Bu kararname onun yolunu yine açmıyor gibi.

Kararnamenin sonunda ‘başka kurumda çalıştığı süreler dikkate alınır’ diyor. Devlette bir esas memur kadroları bir de sözleşmeli kadrolar vardır. Bunlar genellikle yıllık sözleşmelerdir. İstisnalar dışında genellikle destek personeli (bilgisayar teknisyeni, mütercim) yıllık sözleşmelerle çalışır. Kariyer memurları zaten sözleşmeli çalışmaz. Burada ‘Dışişleri Bakanlığı’na başka bir kurumdan sözleşmeli memur gelirse onun daha önce çalıştığı kurumdaki süreleri yurtdışına atama için yeterli sayılır’ denilmiş oluyor.

Yalnızca düzenlemeye bakılınca çok ilkel şekilde yurtdışında çalışan bazı sözleşmeli kadrolar için, biri ya da birileri için yapılmış olma ihtimali var. Üniversitelerde alım yapılırken birilerine özellikle işaret edilmesi gibi. Tabi bundan daha fazlası olma ihtimali de var.”

Kaynak: Sol Haber

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi