İsrail’de zorunlu askere alınan kadınların dörtte biri tacize uğruyor

Kadın askerlerin yüzde 70'i şikayetleriyle ilgili işlem yapılmadığını söyledi.

TVPLUS

İsrail Devlet Denetleme Kurumu, zorunlu askerlik görevini yapan kadınların dörtte birinin cinsel tacize uğradığını bildirdi.

Kurumun pazartesi yayımladığı raporda, zorunlu askerlik görevini son üç yıl içinde İsrail Polisi, İsrail Sınır Polisi ve İsrail Hapishane Teşkilatı’nda yapmış ya da hâlâ görevine devam eden 13 bin erkek ve kadın askere ankete katılma çağrısı yaptı.

Ankete katılan 1275 kişiden 644’ü kadındı. Kadın askerlerin 4’te biri, yani 161 kişi 24 aylık zorunlu askerlik görevini yaparken cinsel tacize uğradığını söyledi.

Ayrıca bu kişilerin yüzde 70’i şikayetleriyle ilgili gerekli işlemlerin yapılmadığını savundu. Buna göre kadın askerlerin yüzde 44’ü şikayetlerine yönelik düzgün işlem yürütülmediğini söylerken, yüzde 26’sıysa şikayetlerinin hiç değerlendirmeye alınmadığını belirtti.

Raporda, İsrail Polisi’ndeki kadın askerlerin yüzde 22’siyle Sınır Polisi’nde görev yapanların yüzde 27’sinin zorunlu askerlik görevi sırasında cinsel tacize uğradığı belirtildi. Bu oran, hapishanede görev yapan kadın askerler içinse yüzde 38.

Polis biriminde yaşanan vakalarda cinsel taciz suçunu işleyen kişilerin yüzde 62’sinin kadrolu çalışanlar olduğu ifade edildi. Bu oran Sınır Polisi’nde yüzde 41, Hapishane Teşkilatı’ndaysa yüzde 51 oldu.

Polis bünyesinde cinsel taciz vakalarının yüzde 18’ininse amirler tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu oranın Sınır Polisi’nde yüzde 21, Hapishane Teşkilatı’ndaysa yüzde 17 olduğu paylaşıldı.

Bunun yanı sıra sivillerin ve tutukluların da kadın askerlere cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Polis bünyesinde bu vakaların oranı yüzde 17’yken, Sınır Polisi’nde yüzde 14, Hapishane Teşkilatı’ndaysa yüzde 24 oldu.

Sınır Polisi’nin bağlı olduğu İsrail Polisi, cinsel taciz şikayetleriyle ilgili gerekli işlemlerin yapılmadığı iddialarını reddetti.

Hapishane Teşkilatı’ysa rapordaki sorunlarla ilgili harekete geçildiğini ve hapishanelerde görev yapan kadın askerler için acil yardım hattı hizmeti başlatıldığını bildirdi.

Girne Belediyesi