DAÜ’den Hasret Benar Balcıoğlu açıklaması

DAÜ Rektörlüğü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu, Bugün Kıbrıs'ın 'Diplomasız Profesör' haberinde adı geçen Hasret Benar Balcıoğlu ilgili açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), Hasret Benar Balcıoğlu adlı kişinin diplomalarının geçerliliği konusundaki tartışmalar ve araştırmalar konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, YÖDAK’ın bu konuda alacağı kararın iletilmesinden sonra DAÜ Senatosu’nda ivedilikle görüşüleceği kaydedildi.

Hasret Benar Balcıoğlu’nun 2 Ekim 2002’de Trinity College & University’den verilmiş işletme alanındaki yüksek lisans diplomasını DAÜ’ye sunarak ekonomi doktora programına başvurduğu belirtilen açıklamada, bu programdan 15 Eylül 2006’da mezun olan Balcooğlu’nun özel üniversitelerde yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanları aldığı ifade edildi.

DAÜ açıklamasında, bu yıl ağustos ayında, YÖDAK’tan DAÜ’ye gönderilen yazılar sonucunda, Hasret Benar Balcıoğlu’nun Trinity College & University tarafından verilmiş İşletme alanındaki Yüksek Lisans diplomasının geçerliliğinin sorgulandığı ve yine ilgilinin lisans diplomasına sahip olmadığı yönündeki hususların bilgilerine getirildiği; konunun üst yönetim ve avukatlar nezdinde değerlendirildiği anlatıldı.

Balcıoğlu’nun lisans diploması olmadığı yönündeki konunun YÖDAK ile YÖK ve ona bağlı üniversiteler arasındaki bilgi alışverişi sonucu, lisans diploması olmadığı ve sadece önlisans diplomasına sahip olduğu bilgisine erişildiği kaydedilen açıklamada, KKTC’de yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan derecelerle ilgili belgelerin denkliğini inceleme ve karar verme yetkisinin YÖDAK’ta olduğu belirtildi.

DAÜ açıklamasında şöyle denildi:

“Trinity College & University’den alınmış diplomaların ülkemiz ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerini ve diğer akademik derecelere denk veya eşdeğer olup olmadığına ilişkin bir kararın, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nca Üniversitemize iletilmesinden sonra konu Üniversitemiz Senato’sunda ivedilikle görüşülecektir.

Üniversitemiz gerek akademik ilke ve prensiplere gerekse de yürürlükte bulunan yasalar ve diğer mevzuata sıkı sıkıya bağlı ve bu hususları özümsemiş bir kurumdur. Herhangi bir kişinin akademik ilke ve prensiplere veya yürürlükte bulunan yasalar ve diğer mevzuata aykırı davrandığının karara bağlandığı hallerde, Üniversitemiz gereğini yapmaktan geri durmayacaktır. Herhangi bir kişiye ayrıcalık yapılması söz konusu değildir. Doğu Akdeniz Üniversitesi her daim KKTC’nin yükseköğretim alanında öncü kurumu olmayı sadece vermiş olduğu eğitim ile değil, akademik ilke ve prensipler ile yürürlükte bulunan yasa ve diğer mevzuata olan bağlılığı ile de hak etmiştir.

Gelinen aşamada, konu Üniversitemiz tarafından ilerleyen günlerde yürürlükte bulunan yasalar ve diğer mevzuata uygun bir biçimde karara bağlanacaktır.”

Gönyeli Alayköy Belediyesi

Girne Belediyesi