Cumhurbaşkanlığında 2 yıl: Tatar, “Halkıma verdiğim sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyim” dedi

Cumhurbaşkanlığındaki Ersin Tatar, Saray'da geçirdiği iki yılı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı görevinde ikinci yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yeni Bir Dönem Yeni Bir Vizyon Yolunda Cumhurbaşkanlığı’nda İki Yıl” sloganıyla Cumhurbaşkanlığı’ndaki iki yılı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin rutin çalışmaları ve faaliyetleri de sıralayan Tatar, şunları kaydetti:

“KKTC Mili Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin sahip olduğu arşiv malzemesinin her türlü dış tehdide karşı korunması ve merkezi kontrolün sağlanması amacıyla oluşturulan 24 saat esaslı harekete duyarlı ‘IP Güvenlik Kamera Ağı’nın güçlendirilmesi için ek kamera ilave projesi hazırlanmıştır.

Osmanlıca Belgelerin Tasnifi projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 1790’lı yıllardan 1950’li yıllara kadar şu anda Kıbrıs’ta en kapsamlı ve en büyük Osmanlıca Arşiv Fonu olan, sosyolojik, etnokrafik ve tarihi anlamda çok büyük öneme sahip ‘Evkaf Yazışma Belgeleri’nin özetleri tamamlanarak katalog hazırlanmıştır. Dijitalleşme kontrolleri tamamlanıp Kasım 2022 ayında ulusal ve uluslararası araştırmacıların hizmetine açılacaktır.

1878-1975 dönemi Kıbrıs tarihine ışık tutan çeşitli kurumların resmi yazışmalarının yanı sıra meydana gelen birçok siyasi, sosyal ve ekonomik olayla ilgili bilgileri içeren İngiliz Arşiv Belgeleri’nin düzenlenmesine devam edilerek 3000 kadar belge araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin sahip olduğu arşiv malzemesinin dijitalleştirilmesi ve kullanıcı dostu bir arayüzle araştırmacıların hizmetine sunulması, siber saldırılara karşı üstün koruma sağlayacak ve Elektronik Devlet İdaresi ile paralel devlet arşivlerinin yönetilmesini sağlayacak otomasyon altyapısının kurulması için ‘KKTC Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi Dijitalleştirme Projesi’ hazırlanmış olup ARMA Projeleri kapsamında Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’ne sunulmuştur.

Arşiv malzemesinin korunması ve kolayca araştırmacılara ulaşabilmesinin çağdaş yolu dijitalleştirmeden geçmektedir. KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi olarak çağdaş beklentilere yanıt verecek Dijitalleşme Laboratuvarı oluşturmak için, yeni dijitalleşme cihazı (Arşivler için özel A2 Scaner) temini için proje hazırlanmış, ihaleye çıkılmış ve 12 Ekim 2022 tarihinde ihale sonuçlanmıştır. 60 takvim günü içerisinde dijitalleşme sürecini oldukça hızlandıracak cihaz teslim edilecektir.

Ülkemizin yetiştirdiği önemli hukukçulardan olan Zaim Necatigil’in Kişisel Arşivi, 12 arşiv kutusunda tasnif edilerek ‘Zaim Necatigil Fonu’ başlığı altında araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Eski Enformasyon Dairesi Müdürü Sabahattin Egeli’nin çalışma notlarından oluşan kişisel arşivinin tasnif ve dokümantasyon çalışmalarına başlanmış süreç tamamlanınca dijitale alınıp araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

Araştırmacılarımızın talepleri doğrultusunda referans kaynakları bir araya getirmek için ‘Kıbrıs Kitaplığı’ oluşturma çalışmaları başlatılmış 607 kitabın tasnif işlemleri tamamlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

1974 yılından bu yana atıl durumda depolarda bekleyen Yunanca Fonu’nun tasnif ve dokümantasyon işlemlerine başlanmış olup 619 kitabın tasnif işlemleri tamamlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Arşivde bulunan ancak araştırmacıların hizmetine daha önce sunulmayan Harita Arşivi konusunda taleplerin artması üzerine çalışmalar başlatılmış, Harita Dairesi ile işbirliği içerisinde 423 haritanın dijitalleri alınarak tasnif ve dokümantasyon işlemleri tamamlanmıştır. En kısa sürede harita arşivimiz araştırmacıların hizmetine açılacaktır. Arşivimizde bulunan ancak araştırmacıların hizmetine daha önce sunulmayan Fotoğraf Arşivi konusunda çalışmalar başlatılmış, 3400 civarında fotoğrafın görüntüsü alınarak tasnif ve dokümantasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Uluslararası Arşivcilik Haftası münasebetiyle 10 Haziran 2022 tarihinde ‘Arşivciliğin Dünü Bugünü Yarını Paneli’ düzenlenmiş, ülke çapında halkımızın arşiv hizmetleri konusunda bilgilendirme faaliyetleri sürdürülmüştür.

58. Kütüphanecilik Haftası dolasıyla 28 Mart 2022 tarihinde Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen pandemi ve kütüphaneler konulu panele katılım sağlanıp ‘Pandemi Döneminde Arşivcilik ve Karşılaşılan Sorunlar’ konulu bir bildiri sunulmuştur.

Yeni Arşiv Binamızda teknik yapım hatları nedeniyle var olan sorunları gidermek ve arşiv malzemelerini korumak amacıyla ‘Dilitasyon Tamiri ve İzolasyon Projesi’, Planlama ve İnşaat Dairesi ile birlikte hazırlanmış olup söz konusu projenin yapım işlerine başlanılmıştır. 60 takvim günü içerisinde söz konusu proje tamamlanarak arşiv malzemesi üzerinde risk oluşturabilecek sorunlar tamamen giderilmiş olacaktır.

Necati Özkan Vakfı ile yürütülen çalışmalar sonucunda Necati Özkan Vakfı Koleksiyonu’nun Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devri ve araştırmacıların hizmetine sunulması hususunda protokol imzalanmış ve bu kapsamda vakfın arşivinde bulunan 1949 –1951 yıllarını kapsayan İstiklal Gazete Koleksiyonu arşivimize kazandırılmıştır.

Osman Örek ailesi ile yürütülen çalışmalar sonucunda Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi içerisinde çok önemli yere sahip olan merhum Meclis Başkanı ve Başbakan Osman Örek’in 27 Arşiv Kutusu’ndan oluşan fiziki kişisel arşivi ile dijitallerinin KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devri ve araştırmacıların hizmetine sunulması hususunda protokol imzalanmıştır.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’na (TİKA) sunulmak üzere Kültür Dairesi ve Eski Eserler Dairesi ile birlikte ‘Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlası’ oluşturmak için ortak çalışmalar başlatılmıştır. Proje tamamlanmasını müteakip TİKA’ya sunulacaktır.

Dijital dönüşümün merkezi şekilde yürütülmesi ve devletin elektronik devlet idaresinin oluşturulması için hazırlanan yasa çalışmalarına teknik destek sunulmuştur.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi kalıcı değere sahip ulusal belleğimize ait bilgi, belge ve diğer dokümantasyona ilişkin yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde oluşturulan Manas Yayınları tarafından ‘Kıbrıs Dosyası Yunan Parlamentosu’nda’ ve ‘Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair’ adlı kitaplar yayımlanmıştır.”

ULUSAL BELLEK MÜZESİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Arşivler, bir ulusun hafızasıdır” diyerek, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin, geçmişi en iyi şekilde geleceğe aktarırken, sahip olduğu arşivlik malzemeyi halkla paylaşmak ve ulusal hafızayı çağdaş yöntemlere genç nesillere aktarmak için yenilikçi yöntemlere başvurmanın gerekli olduğunun bilinciyle ‘Ulusal Bellek Müzesi’ oluşturmak için teşkilat yasası hazırlanırken gerekli ilavelerin de yapıldığını kaydetti.

“Ulusal Bellek Müzesi” sayesinde Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs’taki varoluş mücadelesi ile Anavatan-Yavruvatan arasındaki sarsılmaz bağın maddi kayıtlarının sürekli ve sistematik olarak sergilenme olanağına kavuşacağını ifade eden Tatar, bu alanda emeği geçen Aydın Akkurt ve diğer çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Tatar, “Ulusal davamızın ve halkımızın sesinin dünyaya duyurulmasına çok önemli görevleri yerine getiren” Türk Ajansı Kıbrıs Yönetim Kurulu’na Aydın Akkurt ile Alihan Pehlivan’ın tarafından atandığını, yapılan seçim sonucunda da Aydın Akkurt’un TAK Yönetim Kurulu Başkanı seçildiğini kaydetti. Tatar, Yayın Yüksek Kurulu’na ise Adnan Işıman’ın atandığını ifade etti.

Tatar, Yüksek öğrenimde önemli bir yeri bulunan YÖDAK Başkanlığına Prof. Dr. Turgay Avcı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına Ömer Köseoğlu, DAÜ Vakıflar Yönetim Kurulu’na da Ziya Öztürkler daha sonra ise Anıl Kaya’nın atandığını kaydetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI

Tatar, iki yıllık görev süresinde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın daha çağdaş bir binada faaliyet göstermesi sağlanırken, pandemi sürecinde gerek çevrimiçi, gerekse uygun koşullarda konserler gerçekleştirildiğini kaydetti ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 2021- 2022 dönemi konser faaliyetlerini şöyle sıraladı:

“19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Açılışı – 29 Eylül 2021 Girne Anfi Tiyatro. 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Bellapais Manastırı -23 Ekim 2021. YDÜ AKKM – Bellapais Manastırı – 28-29 Ekim 2021. 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festival Kapanış Konseri – Kasım 2021. KKTC CSO’nun 6. ve KKTC’nin 38. Kuruluş Yıldönümü, YDÜ – AKKM-19 Kasım 2021. “Arap Ali Destanı Operası” Türkiye Turnesi (İzmir ve Ankara) – 14 Aralık 2021. Yeni Yıl Konseri , YDÜ – AKKM- 29 Aralık 2021. Olağan Konser , YDÜ AKKM, Gazimağusa RRD KKS- 13- 14 Ocak 2022. Olağan Konser – 27-28 Ocak 2022. Sevgililer Günü Özel Konseri – YDÜ AKKM, Gazimağusa RRD KKS- 10-11 Şubat 2022. Olağan Konser – Mısırlızade Sineması, Lefkoşa- 25 Şubat 2022. Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri – YDÜ AKKM – Gazimağusa RRD KKS- 10- 11 Mart 2022. Olağan Konser , Mısırlızade Sineması – Gazimağusa RRD KKS- 24- 25 Mart 2022. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri , Atatürk Spor Salonu- 22 Nisan 2022. Maraş Konseri- 28 Nisan 2022. Kuzey Kıbrıs Uluslararası 25. Bellapais Müzik Festivali – 17 Mayıs 2022. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri – YDÜ AKKM- 20 Mayıs 2022. Yaz Konseri – 3 Haziran 2022. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Konseri. Sezon Açılışı ve Festival Konseri – 7 Ekim 2022.”

YAYINLAR

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin yazar, araştırmacı ve sanatçılarının yayımladığı kitaplardan bütçeleri el verdiği oranda eşit ve belirli miktarlarda satın alınırken, gereken desteğin sağlandığını, bunun yanısıra “Cumhurbaşkanlığı Yayınları” adı altında da kitaplar yayımlandığını ifade ederek, bunları şöyle sıraladı:

“Genel Komite’den İki Ayrı Devlete. Cenevre‘de İki Devlet. Çalışma Güncesi Kronolojisi (Dört Cilt). Fotoğraflarla Kıbrıs’ta Ay Yıldızın Peşinde. Vizyon ve Misyonda Kıbrıs Sorunu. Başaracağız. Birlikte Başardık. Uç Beyi- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Ersin Tatar- Zirvedeki Adam. BM 77. Genel Kurulu- Yeni Bir Dönem (Baskı aşamasında). Maraş Açılımı ( Yayına hazırlanıyor). Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi (Yayına hazırlanıyor).”

YEREL KOMİTELER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sosyal, ekonomik, kültür, sanat, turizm, çevre, sağlık, eğitim-öğrenim, engelsiz yaşam ve diğer sektörlere yönelik çalışmaları takip etmek, projeler üretmek ve bunları hayata geçirmek üzere komiteler oluşturulduğunu da anımsattı.

Tatar, komitelerin oluşumuna eşi Sibel Tatar öncülük ederken, komitelerin kendi ilgi alanlarında düşünce ve öneriler geliştirip, çok yararlı çalışmalarda bulunduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, komiteleri şöyle sıraladı:

“Bilim ve Sağlık Komitesi. Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi. Engelliler Komitesi. Gençlik ve Kültür Komitesi. Girişimcilik Komitesi. Kültür Sanat Komitesi. Kadın Çocuk ve Aile Komitesi. Sosyal Destek Komitesi. Turizm ve Çevre Komitesi. Uluslararası İlişkiler Komitesi. Yurtdışı Türkler Komitesi.”

SOSYAL PROJELER

Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde çeşitli alanlarda çok önemli projeler yürütülürken, eşi Sibel Tatar öncülüğünde gerçekleşen projeleri de şöyle sıraladı:

“Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi: Tatlısu beldesinde; 5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü’nde startı verilen “Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi” dünyaya ayak uydurma, dünya standartlarına ulaşma ve çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakıp örnek olma adına bir projedir. Proje kapsamında 140 ayrıştırma çöp konteyneri, Kıbrıs Cüce fili pet şişe ayrıştırma konteynerleri, Akdeniz Foku pet şişe ayrıştırma konteynerleri, tıbbi atık ayrıştırma konteynerleri, atık pil konteynerleri, Evsel yağ atık konteynerleri, makine yağ atığı ayrıştırma konteynerleri ve cam kırma- öğütme makinesi Cumhurbaşkanlığı tarafından proje kapsamında Tatlısu Belediyesi’nin kullanımına verilmiştir. Plastik, Cam, Metal, Kâğıt, Yağ, Pil, Tıbbi atık ve evsel atıklar ayrıştırılıp geri dönüştürülmekte veya geri dönüşüm amaçlı paydaş firmalar tarafından ihraç edilmektedir. Proje, yüzde 70 oranında sıfır atık hedefine ulaşmış olup, öğütülen camlar ise Tatlısu Belediyesi tarafından parke ve briket yapımında kullanılmaktadır. Diğer Tüm atıkların geri dönüşümü için firmalar ile protokoller imzalanmıştır. Bugüne kadar toplanıp geri dönüştürülebilen atık miktarları şöyledir; Cam 75.800 Kg, Kağıt 23.180 Kg, Plastik 12.550 Kg, Evsel yağ 1.100 Kg.

Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu: Ülkemizdeki özel eğitime gereksinimli çocuklarımızdan oluşturuldu. 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ülkemizdeki 22 devlet ve özel sektör özel eğitim kurumlarında 7 ile 10 yaş aralığında 69 çocuğumuz ziyaret edildi, müziğe ilgisi ve yatkınlığı olan 15 çocuğumuzdan özel koromuz oluşturuldu. Hayata geçirilmiş olan ”Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu” ile amacımız; Çocuklarımıza müzikte fırsat eşitliği sunmak, görünür kılmak, sanata aktif olarak katılma olanağı vermek, hayatın içine tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve sosyal bir ortamda buluşturmaktır. Çalışmalar bire bir özel eğitim kurumlarında veya bazı çocuklarımızın evlerinde gerçekleştirildi. Küçük gruplar halinde çalışmalar yapılıp, klip çalışmaları için tüm çocuklarımızı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya getirildi ve toplu çalışmalar başlatıldı. “Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu”nun hazırladığı ilk şarkı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yayınlandı. “Fidan Çocuk Korosu” Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte 23 Nisan 2022’de bir konser verdi.

Hoş Geldin Bebek Projesi: Ülkemiz ormanlık alanın en son yapılan amenajman planı verilerine göre 77 bin hektar olduğu ve bu rakamın yaklaşık olarak ülkenin yüzölçümünün sadece yüzde 21’ine tekabül ettiği belirlendi. Bu rakam, ormanların işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan %30’un altındadır. Bu sorumluluk bilinciyle, “Hoşgeldin Bebek” projesi oluşturuldu. Bu proje kapsamında ülkemizde yaşama gözlerini açan her bebeğe bir ağaç sertifikası verilmektedir. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl ülkemizde doğan her bebek adına toplam 3 bin adet fidan dikilmiştir. Bu sayının beş yıl sonunda 18,000’ i aşması beklenmektedir. Her yılın ocak veya şubat aylarında belgeleri takdim edilen bebekler adına Kalkanlı’da Cumhurbaşkanlığı’na ayrılmış “Hoşgeldin Bebek Orman Alanına” bir fidan dikilecek.

Mutlu Çocuklar Anne- Baba El Kitabı: Sağlıklı bir toplum olabilmenin yolunun mutlu çocuklar yetiştirmekten geçtiği bilinci ile hazırlanmış bir projedir. Aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için ülke genelinde ebeveynlere “Mutlu Çocuklar Anne- Baba El kitabı” ve “Aile Eğitim Programı” kapsamında eğitimler verilmiştir. Aralık 2021’de kitabın basımı, Nisan 2022 tarihinde ise bölgesel eğitimler yapılmıştır. Proje devam etmektedir.

Aile Çalıştayı: Eşim Sibel Tatar öncülüğünde, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin paydaşlığında 17-18 Şubat 2022 tarihinde düzenlendi. KKTC 1. Aile Çalıştayı’nda, aralarında Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanlarının ve birçok üniversiteden akademisyenin yer aldığı, kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 bireyin katılımıyla gerçekleşen ve iki gün süren çalıştayda, aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri ele alındı. Çalıştayın sonuç raporu 28 Haziran 2022 tarihinde basın ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Turizm ve Ekonomi Çalıştayı: Ülke turizmi ve ekonomisinin tartışıldığı oldukça yararlı bir çalışma oldu. Uzm. Dr. Sinan İbiş moderatörlüğünde yürütülen ve başarı ile tamamlanan çalıştaya Halk Bankası ve Ekonomik örgütler platformu destek verdi. Çalıştayın sonuç raporu Kasım 2022’de basın ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Köpekleri Kısırlaştırma Projesi: Cumhurbaşkanlığı insan ve çevre projelerine verdiği önem kadar hayvanların yaşamına da önem vermektedir. Eşim Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleşen proje kapsamında bugüne kadar 150 köpek kısırlaştırılmıştır. Proje devam etmektedir.

Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi: Eşim Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleşen proje yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin tespit edilmesi ve bir data oluşturulup yaşadıkları bölgelerde birbirleri ile temas kurmaları ve etkinlik yapmalarının sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşadıkları sorunlarla alakalı kendilerini doğru yöne yönlendiren ve yardımcı olan bir web sayfası oluşturulmuştur. Geçtiğimiz beş aylık sürede yaklaşık 7000 kişi kayıt altına alınmıştır.

Kadın Kalkındırma Ağı: Ülkemizde 45 kadın kooperatifinden 43’ü eşim Sibel Tatar’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesi altında bir araya gelerek “Kadın Kalkındırma Ağı” adı altında bir oluşum gerçekleştirildi. Oluşum, üreten kadınlara destek sağlamak, bankalarda kredi olanaklarını artırmak, yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmesi için çalışmalar yapmak ve üretilen ürünlere pazar bulmaya yönelik girişimler yapmak amaçlı olarak oluşturulmuştur.

Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Projesi: Eşim Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yürütülen proje eski Kıbrıs kapı ve sandıklarının tespit edilmesi, örneklerinin yapılması, kitaplaştırılmaları ve kalıcı bir müzede sergilenmelerini kapsayan büyük bir projedir. Kıbrıs kültürünü yaşatmaya yönelik büyük bir adım olarak görülen proje müze yapım aşamasındadır.

Akdeniz Foku ve Kıbrıs Cüce Fil Fosilleri Projesi: Eşim Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleşen proje kapsamında uzun yıllar önce ülkemizde yaşamış cüce filler ve nesilleri tükenmeye yüz tutmuş Akdeniz foklarının uzmanlar tarafından belirlenen alanlarda tespit edilmesi, cüce fil ve Akdeniz foku fosillerinin korunmasına yönelik çalışma yapılması ve bu tespitlerin turizm amaçlı sergilenmesini kapsamaktadır.

Birkan Uzun Anı Ormanı: ‘7 Kıta 7 Zirve’ kapsamında Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve daha sonra elim bir kazada kaybettiğimiz Birkan Uzun anısına Çamlıbel bölgesinde orman dikilmiştir.”

ETKİNLİK VE SEMİNERLER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde gerçekleşen etkinlikleri de şöyle sıraladı:

“Yaşlıları Ziyaretler: Bakım evleri ile huzur evlerinde yaşayan yaşlılarımız ziyaret edilmiş ve yardımsever kadınlarımız tarafından üretilen el işi diz battaniyeleri hediye edilmiştir.

Kan Bağışı Etkinliği: ‘Bir ünite kan üç hayat kurtarır’ gerçeğinin farkına varılması adına yapılan önemli bir etkinlik olmuştur.

Thalassaemia Farkındalık Etkinliği: Thalassaemia taşıyan bireylerin ihtiyacı olan kanın ve yaşadıkları problemlerin ele alındığı bir diğer önemli bir farkındalık etkinliği olmuştur.

Modern Tıpta Gelişmeler Semineri: Prof. Dr. Mustafa Djamgöz’ün modern tıptaki gelişmeleri aktardığı ve tıp dünyası ile üniversitelerin yoğun katılım sağladığı önemli bir etkinlik olmuştur.

Erişilebilirlik Semineri: Seminerde, engellilerin bağımsız yaşamaları, toplumun tüm alanlarına katılım sağlayabilmeleri ve fırsat eşitliği yaratılarak, fiziksel çevreye, bilgi ve iletişim teknolojisi sistemlerine engelsiz bir şekilde ulaşabilmeleri için nelerin yapılması gerektiği ele alınmıştır.

Kanser Farkındalık Yürüyüşü: “4 Şubat Dünya Kanser Günü” dolayısıyla yoğun bir katılımla kanser farkındalık yürüyüşü ve etkinliği düzenlendi.

Kelebeklerin Gizemli Dünyası: Prof. Dr. Özge Özden, Prof. Dr. Feza Can ve “Kıbrıs’ın Kelebekleri” adlı kitabın yazarı Hasan Bağlar’ın katılımı ile kelebeklerin gizemli dünyasının konuşulduğu çevre semineri düzenlendi.

Gençlerle Buluşma Etkinliği: Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte Liseli gençler ve yurt dışında yüksek öğrenime gidecek olan gençlerle bir araya gelindi.

Liselerarası Şiir Yarışması: Liseli öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.”

SPOR VE GENÇLİK

Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında sporculara uygulanan ve “zulüm” olarak nitelenen ambargonun kaldırılması ile sporcuların uluslararası spor karşılaşmalarında yer almalarına yönelik girişimlerin devam ettiğini ifade etti.

Tatar, gençlik ve spor alanındaki çalışmalara destek amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Spor ve Gençlik Üst Kurulu” oluşturulurken, ambargolara rağmen yurt içinde Türkiye milli takımlarında ve yurt dışındaki etkinliklerde başarı sağlayan sporcuların ödüllendirildiğini, teşvik edildiğini ve gereken desteğin sağlandığını kaydetti.

Çeşitli spor federasyonlarının ve spor organizasyonlarına destek verildiğini ve düzenlenmelerine katkı sağlandığını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Büyük spor organizasyonları düzenlenmesi planlanmış, yüzme alanında iki büyük organizasyon Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Maraş’ta gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar spor alanında yapılan tüm çalışmalar raporlandırılmış ve büyük bir arşiv oluşturulmuştur.

Spor alanında uluslararası örgütlere üyelikleri ve uluslararası organizasyonlara katılımları konularında Kıbrıs meselesiyle paralel bir proje hazırlanmıştır. Bu proje neticesinde belirlenen pilot federasyonlar ile girişimler başlatılmış, uluslararası spor hukuku alanında yol haritası belirlenmiştir.

‘Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi’, ‘Maraş Açık Su Yüzme Maratonu’, ‘Spor Federasyonlarının ve Spor Kulüplerinin Uluslararası Örgütlere Üyelikleri’, ‘Ulusal Organizasyonlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası Düzenlenmesi’, ‘Uluslararası Alanda Derece Elde Eden Bireysel ve Takım Sporcularının Takip Edilmesi’ projeleri 2021 yılında tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi, 2022 yılında da 2021 yılında olduğu gibi bir çok spor organizasyona imza atmıştır. Ülkemizi uluslararası alanda, ulusal organizasyonlarda başarı ile temsil eden sporcularımız ödüllendirilmiş, teşvik edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir çok spor branşında Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonları düzenlenmiştir. Gerek Milli Olimpiyat Komitesi yapısı gerekse KKTC spor yapısı değerlendirilerek uluslararası alandaki modellere göre çalışmalar yapılmıştır.

Ülkemizin uluslararası alanda temsil eden, Türkiye milli takımlarında ‘Milli Sporcu’ olarak yarışan sporcular ile toplantılar yapılmış, yaşadıkları süreç ile ilgili bilgi alınmış, çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 8. Uluslararası Spor Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KKTC ‘de gerçekleşmiştir. Bu kongrede sporumuzun yapısı, uluslararası normlara uygunluk açısından spor federasyonlarımız ve daha birçok alanda uluslararası yayınlar yapılmıştır.

Prestijli spor organizasyonlarına katılım sağlanırken, uluslararası spor örgütlerine üye spor federasyonlarımızın ve spor kuruluşlarımızın üyelik durumları ile ilgili yaşadıkları süreçte kazanılan haklar ve yeni üyelikler kazanabilmemiz için çalışmalar yapmıştır.

Spor Üst Komitesinin Kıbrıs görüşmeleri süreci devam ederken iki toplumlu bir komiteye dönüştürülmesi ve gençlerimize sporcularımıza şu andaki mevcut duruma göre organizasyonlara katılabilmeleri için çalışmalar başlatılmıştır. 2023 yılında triatlon ve bisiklet organizasyonlarında Cumhurbaşkanlığı Turları organize edilmesi için çalışma başlatılırken, 2023 Dünya Barış gününde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Anamur –Girne arası yüzme maratonu ve yine 2023 yılında kapalı Maraş bölgesinde hentbol, yüzme ve jimnastik organizasyonlarının yapılması planlanmıştır.

Gençlerimizin ve sporcularımızın eşit imkanlarda uluslararası arenalarda ülkemizin bayrağı ve kimliği ile temsil edilmeleri için çalışmalara devam edilecektir.”

YÜREKLERİMİZİ YAKAN YANGINLAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke için 2022 yılının orman yangınları açısından oldukça üzücü bir yıl olduğuna işaret ederek, Haziran ayında meydana gelen ve günlerce devam eden Ardahan, Topçuköy, Mersinlik ve Tatlısu bölgelerindeki orman yangınının büyük çevre felaketi ve tahribat yarattığını kaydetti.

Tatar, bu yaraların sarılması için Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımlarıyla çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Eylül ayında Dipkarpaz ve Ekim ayında da Ağırdağ yangınını yaşadıklarını anımsatan Tatar, “Bu yangınların başladığı ilk andan ve söndürme ile soğutma çalışmalarının bitimine kadar yangın bölgelerinde kurulan koordinasyon merkezlerinde bulundum, talimatlarımla çalışmaları organize ettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında iki yıl geride kalırken, halkına verdiği sözleri yerine getirmenin huzuru içerisinde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“İçeriden ve dışarıdan şahsıma karşı yapılan saldırılara ve operasyonlara aldırmadan hak ve doğru bildiğim yolda halkımla beraber yürümeye devam ediyorum. Alnım açık ve başım diktir.

Ana hedefim, Kıbrıs Türk halkının egemen, bağımsız ve özgür olarak kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında yaşayacağı adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktır.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi hayatına başladığı 2009 yılından beridir halkın içerisinde olmaya, sorunları yerinde ve ilk ağızdan dinlemeye çalıştığını, parlamentoya girdiği Nisan 2009 tarihinden beridir de tüm KKTC’yi defalarca karış karış dolaştığını, Cumhurbaşkanı seçilmesinin de buna engel olmadığını, fırsat buldukça halkın içerisinde olmaya, gerek kendi ziyaretleriyle gerekse Cumhurbaşkanlığının kapılarını ardına kadar açarak devam ettiğini vurguladı.

Tatar, bu bağlamda muhtarlar, ekonomik örgütler, üniversiteler, çiftçiler, hayvancılar ve çeşitli ekonomi çevreleri ile sürekli bir araya geldiğini, istişareler yaptığını ifade ederek, “Bu istişareler neticesinde de zaman zaman Bakanlar Kuruluna başkanlık ederek, ilk ağızdan dinlediğim sorunları icra makamı olan hükümete aktarmaktayım. Yine ülkeyi etkileyen önemli konuların değerlendirilmesi ve sorunların çözülmesi bağlamında da Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmekteyim” dedi.

Halk ile yaptığı temasların sadece KKTC sınırları ile kısıtlı olmadığını, Türkiye, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türkleri ve KKTC vatandaşlarına da gerek ziyaretlerle gerekse zoom görüşmeleri aracılığı ile ulaştığını ifade eden Tatar, kasım ayında Londra’da temaslarda bulunacağını ve orada yaşayan vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütmekte oldukları ve tamamen yurt dışında yaşayan vatandaşlara özel bir uygulama olan “Ben de Varım” projesinin ülke dışında yaşayan vatandaşlara da verdikleri önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Tatar, proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 7 bin kişinin kayıt altına alındığını ve yaşamış oldukları sorunların bir rehberi olarak “ydkt.gov.ct.tr” adında bir web sayfası oluşturulduğunu kaydetti.

Bu sayfada aradıkları birçok sorunun cevabının bulunduğunu, ayrıca kayıt formları ile sıkıntılarını aktarabildiklerini ifade eden Tatar, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan alınan bu geri dönüşler ekiplerimiz tarafından değerlendirilmekte ve konusuna göre gerekli girişimler yapılmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı olarak sosyal projelere de büyük önem verdiklerini, bu çerçevede desteğini sürekli üzerinde hissettiği ve büyük bir enerji ile kendilerine destek veren eşi Sibel Tatar’ın öncülüğü ve girişimleri ile gerçekleştirdikleri projeleri; “insan, çevre ve hayvan” odaklı olarak üç kategoride yürüttüklerini ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“İnsan odaklı projelerimizde aile olgusunu, sağlığı, kültürü ve ülke ekonomisini ön planda tutarak çalıştaylar, seminerler, projeler, sergiler ve etkinlikler gerçekleştirmekteyiz.

Ülkemizin büyük sorunlarından olan çevre konusunda ise sıfır atık odaklı pilot projeler ve orman projeleri yürütmekteyiz. Çevresel projeler kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Tatlısu Sıfır Atık Pilot Projesi” kapsamında bu güne kadar yaklaşık 80.000 kg cam, 25.000 kg kağıt, 13.000 kg plastik ve 1.300 litre evsel yağ toplanıp geri dönüşüme gönderilmiştir.

Çamlıbel bölgesinde oluşturduğumuz ve her doğan bebek adına dikilen bir ağaçla yapılan “Hoş Geldin Bebek” ormanında 5 yıl sonunda 18.000 ağaca ulaşma hedefimiz vardır. Ayrıca 7 zirvede KKTC bayrağı açma yolunda elim bir kazaya kurban giden değerli gencimiz Birkan Uzun anısına da aynı bölgede bir orman oluşturmuş bulunmaktayız.

Bunun yanında Anne-Babalara kılavuz olacak, sağlıklı bir toplum olabilmenin yolunun sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirmekten geçtiği bilinci ile “Mutlu Çocuklar Anne-Baba el kitabımız” profesör hocalarımız tarafından yazılıp 1500 adet basılmış ve ailelerle eğitimler çerçevesinde paylaşılmaya devam etmektedir.

Kanser, Thalassaemia, kan bağışı ve engelli bireylerimize yönelik farkındalık etkinlikleri yapılmış ve devam etmektedir. Aile çalıştayı, çocuk hakları çalıştayı, turizm ve ekonomi çalıştayı gibi bilimsel çalışmalar yapılmış ve hazırlıkları devam eden yaşlı hakları çalıştayı da önümüzdeki günlerde yapılmaya devam edecektir. Özellikle pandemi döneminde eğitimden uzak kalıp online eğitim için mali durumu elverişli olmayan çocuklarımıza internet, tablet ve laptop desteklerimiz olmuş çocuklarımızın eğitime dönmeleri sağlanmıştır.

Senfoni orkestramız ile yapılan konserlerimizin yanı sıra 69 özel eğitime ihtiyacı olan 7-10 yaş arası engelli çocuklarımız arasından seçilen 22 çocuğumuzla “Fidan Çocuk Korosu” kurulmuş ve Atatürk Spor Salonu’nda konser verilmiştir.

Yine eşim Sibel Tatar öncülüğünde 45 kadın kooperatifinden 43’ü bir araya getirilmiş ve “Kadın Kalkındırma Ağı” oluşturulmuştur.

Sosyal projelerimiz kapsamında kültür ve tarihimizi de unutmadık. Bu bağlamda Kıbrıs’ın tarihi kapı ve sandıklarını araştırıp bir kitap haline getirdik. Ayrıca 15 Kasımda yaptırmış olduğumuz kapı ve sandıklarının birebir benzerleri ile AKM’de bir sergi açmayı planlıyoruz. Bunun yanında uzun yıllar önce adamızda yaşamış cüce filler ve nesli tükenmeye yüz tutmuş Akdeniz Foklarının fosillerinin araştırılması ve yer yüzüne çıkarılıp sergilenmesine yönelik projemiz de devam etmektedir.

Sosyal etkinlikler çerçevesinde gençlerimiz bizim için önemliydi. Liseli gençlerimiz ve yurt dışında okumaya gidecek olan gençlerimizle bir araya gelerek her biri fahri temsilcimiz olan bu gençlerimizle istişarelerde bulunduk. Liseler arası şiir yarışmaları gerçekleştirdik. Gençlerle buluşmalarımız devam edecektir.

Hayvanlara yönelik yapılan projeler kapsamında da bugüne kadar 150 sokak köpeği kısırlaştırdık ve kısırlaştırmaya devam etmekteyiz. Bunun yanında kelebeklerin gizemli dünyasının konuşulduğu bir çevre semineri düzenledik. Hayvan derneklerine yaptığımız katkılarımız da devam edecektir.”

TAK Haber: Emir Ertorun

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi