TEMELSİZ VE BENCİL

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin büyükelçilerinden Andrestinos Papadopoulos, Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ile anlaşma imzalaması talebinin hukuki dayanağı olmadığını savundu.

HABER MERKEZİ/Çeviri: Buse Apel

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu dünkü açıklamasında “Ekim sonu bir aylık sürenin sona ereceği tarihtir. Tekliflerini beğenmezsek anavatanımızla birlikte bunlara, ‘KKTC topraklarını terk edin’ demek gerekiyorsa diyeceğiz. Bu topraklar Rum’un onayıyla görev yapılacak topraklar değil” dedi.

Cyprus Mail’e konuk yazar olarak konuyu değerlendiren Kıbrıs Cumhuriyeti eski büyükelçilerinden Andrestinos Papadopoulos ise meselenin hukuksal boyutuna ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Yazı şöyle:

“Tatar’ın Unficyp ile ayrı anlaşma talebi: Hukuki cevap

Kıbrıslı Türk ‘dışişleri bakanı’ Tahsin Ertuğruloğlu’nun geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinde yayınlanan açıklaması bir ültimatom olarak nitelendirilebilir. BM barış gücü Unficyp’e, yasadışı rejiminin tanınmasını isteyen “KKTC” ile ayrı bir anlaşmanın imzalanmasını kabul etmesi için bir ay önceden haber veriyordu. Örgüt reddederse, Unficyp işgal altındaki kuzey Kıbrıs’taki iki askeri kampından çekilmek zorunda kalacaktı. Bu, Ertuğruloğlu’nun Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile birlikte New York’ta Antonio Guterres ve Jean Pier Lacroix ile yaptığı ve “kuvvet rejimi için bir anlaşma” taslağı sundukları daha önceki bir görüşmenin ardından geldi.

Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler’in taslağı inceleyip en kısa sürede yanıt vereceğini, olumsuz yanıt gelmesi durumunda gerekli adımları atacaklarını belirtti. Yasadışı bir devlet ile Birleşmiş Milletler arasında bir anlaşmanın imzalanmasının ne kadar zor olduğunu herkes bildiğinden, bu bencil söylem açıkça temelsizdir, bu özel durumda, 18 Kasım 1983 tarihli ve 541 (1983) sayılı kendi Kararları ile bağlıdır:
“Kıbrıs Türk makamlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir kısmının sözde ayrılmasına ilişkin Deklarasyonunu esefle karşılar ve yukarıda bahsi geçen deklarasyonu hukuken geçersiz sayar ve geri çekilmesi çağrısında bulunur”.

Bu, 2 Temmuz 2018’de BM Güvenlik Konseyi üyelerine Unficyp yetkisinin yeniden değerlendirilmesini isteyen bir mektup gönderen eski Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın karşılaştığı zorlukla aynıydı. Argümanı, Unficyp’in yasal bir dayanak olmaksızın Kıbrıs Türk makamlarıyla işbirliğine devam ettiği ve bu nedenle BM ile ilişkilerinin tüm yönlerini ele alan bir belgenin hazırlanmasının gerekli olduğuydu. Hem Akıncı’nın Unficyp yetkisinin yeniden değerlendirilmesi talebi, hem de Ersin Tatar’ın ayrı bir anlaşma talebi, hukuki argümanlarla reddedilmektedir.

Bir BM kuvvetinin kabulü ve işletilmesi için ev sahibi devletin rızasının en önemli yasal dayanak olduğu unutulmamalıdır. Kıbrıs söz konusu olduğunda, bu rıza Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından verilmiştir. Dönemin Kıbrıslı Türk başkan yardımcısı Unficyp’in 1964’te gelişini protesto etmedi, ancak kendisinden izin alınmadığı zaman anayasal haklarının ihlal edildiğini savundu (bkz. BM belgesi S/5583, S/5608, S/5613 ve S/5629).

BM ile ev sahibi devlet arasındaki ilişkilerin net bir yasal temele oturtulması gerekliliği, 31 Mart 1964’te Kıbrıs Cumhuriyeti ile BM arasında Unficyp’in statüsüne ilişkin bir anlaşmanın imzalanmasına yol açtı. Aralık 1963’te Kıbrıslı Türk üyelerinin gönüllü olarak ayrılmalarının ardından BM’nin Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini BM ile anlaşmayı imzalamak için tam anayasal yetkiye sahip olarak gördüğü oldukça açıktır.

Unficyp’in operasyonunun amaçlarıyla ilgili olarak, Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli 186 (1964) kararında ilan ettiği gibi, yetkisi, uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bir terörün tekrarını önlemek için elinden gelenin en iyisini yapmak, çatışmaların tekrarını önlemek ve kanun ve düzeni korumak ve yeniden sağlamak ve normal koşullara dönmek için elinden gelenin en iyisini yapmaktı. Bu kararın 2. paragrafının kanun ve düzenin korunması ve yeniden kurulması sorumluluğunun Kıbrıs hükümetine ait olduğunu kabul ettiğini belirtmek son derece önemlidir.

Kıbrıslı Türkler ve Unficyp arasındaki işbirliği için herhangi bir ek yasal temele gerek yoktur, çünkü gücün yasal temeli eşit olarak BM sözleşmesi hükümlerine uygun olarak alınan 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı Kararına ve adada bir BM barış gücü bulunmasını talep eden Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin rızasına dayanmaktadır.

Ancak, açıkça Kıbrıslı Türklere Unficyp ile ilgili konularda söz hakkı vermeyi ve bu şekilde yasadışı rejimlerinin tanınmasını teşvik etmeyi amaçlayan böyle bir belgenin hazırlanmasına karşı başka bir yasal argüman daha var.

58 yıl boyunca Kıbrıs Türk tarafı, barışı koruma misyonunun icrasında Unficyp ile işbirliği yaptı.

Bu, seçkin uluslararası hukukçulara göre uluslararası örf ve adet hukuku yaratmıştır.

Örf ve adet hukukunun varlığını ima eden iki gerekli unsur vardır. “Consuetudo” veya aynı eylemin uzun süreli tekrarı ve “opinio juris sive necessitatis”, kullanımının zorunlu karakterine olan inanç.

Bu, profesör Paul Guggenheim’ın (“Traite de Droit Intrantional Public”, Cilt 1, s.46) ve “Uluslararası hukukçular, uluslararası hukuka göre bu eylemlerin zorunlu veya doğru olduğu inancının himayesi altında belirli eylemleri yapma konusunda açık ve sürekli bir alışkanlık geliştiğinde bir gelenekten bahseder” fikrini onaylayan profesör Lassa Oppenheim’ın (Uluslararası Hukuk Cilt 1, s.26) görüşüdür.

Ayrıca, Kıbrıs Türk muhalefetinin Tatar’ın eylemlerine tepki verme cesaretine sahip olduğunu ve Türk tarafından gelecekteki zorluklarla yüzleşmeye hazır ve birlik olması gerektiğini vurgulamak isteriz.”

Bugün Kıbrıs

Gönyeli Alayköy Belediyesi

Girne Belediyesi