Öğrencilere kısmi af geliyor

Adanın kuzeyindeki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ve öğrenimlerini yarıda kesmek zorunda kalan öğrencilere kısmi af uygulanacak.

Atanmış Başbakan Ünal Üstel, yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve çeşitli nedenlerden dolayı ilişiği kesilmesinden dolayı öğrenimlerini yarıda bırakan öğrencilere, öğrenimlerine devam edebilmelerine adına kısmi af uygulamasının yürürlüğe konulacağını açıkladı.

Ünal Üstel’in uygulamaya girecek olan kısmi af ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ve öğrenimlerini yarıda kesmek zorunda kalan başta KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülke yurttaşı olan öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmeleri ve yüksek öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla kısmı af uygulaması yürürlüğe konulacak.

Söz konusu aftan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine uygun olarak yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilen öğrenciler ve YÖK tarafından tanınmayan üçüncü ülke üniversitelerinden KKTC üniversitelerine yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişi iptal edilip kaydı silinen öğrenciler yararlanacak.

Ayrıca ilgili yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen, işbu Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan erkek öğrenciler, hamile olan kadın öğrenciler ve Covid-19 vb. virüs salgınları nedeniyle pandemi dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve öğrencinin bulunduğu ülkede giriş-çıkışların yasaklanması durumunda KKTC’ye giriş yapamayan öğrencilerin başvuru süreleri iş bu yasa tasarısı ile düzenlenmiştir.”

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanıp Bakanlar Kurulu onayının ardından görüşülmek üzere Meclise sevk edildi.

Kısmi öğrenci affı Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Gönyeli Alayköy Belediyesi

Girne Belediyesi