Güneyde petrol ürünlerindeki KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar sıfırlandı

Güneydeki parlamento, petrol ürünlerine uygulanan özel vergi ve elektrik faturalarındaki yakıt fiyatına 2022 yılı sonuna kadar KDV uygulanmaması yönünde oy kullandı.

TVPLUS

Petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisine 2022 yılı sonuna kadar Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanmaması ve Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun (AİK) nihaî elektrik faturalarında yer alan yakıt fiyat ayarlamasına 2022 yılı sonuna kadar sıfır KDV oranı uygulanmasına ilişkin iki yasa önerisi, Perşembe günkü oturumda Temsilciler Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Katma Değer Vergisi yasasını değiştiren petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisine 2022 yılı sonuna kadar KDV uygulanmamasına ilişkin yasa önerisi AKEL meclis grubu adına Stefanos Stefanou tarafından sunuldu. 31 milletvekili lehte, 15 milletvekili aleyhte oy kullandı.

DİPA’nın raportör olarak eklendiği DİKO meclis grubu adına Nikolas Papadopoulos, Christiana Erotokritou ve Chrysis Pantelides tarafından sunulan diğer yasa teklifinin amacı Katma Değer Vergisi Yasası’nda değişiklik yapılması. Böylece Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun (AİK) nihaî elektrik faturalarında yer alan ve sera gazı emisyon izinleri satın alma maliyeti, yakıt satın alma maliyeti ve stratejik rezervleri koruma maliyetinin yüzdesini içeren yakıt fiyatının ayarlanması, 2022 yılının sonuna kadar geçici olarak sıfır KDV oranına tabi olacaktır.

Öneri için 32 vekil lehte, 15’i aleyhte oy kullandı.

Girne Belediyesi