“AP taraflara sorumluluklarını ilk defa bu netlikte hatırlattı”

Avrupa Parlamentosu milletvekili Niyazi Kızılyürek, AP'nin “Türkiye İlerleme Raporu"nda Kıbrıslı Türklere dair yapılan göndermelerin fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

“Türkiye İlerleme Raporu” 7 Haziran 2022 tarihinde Strazburg’ta gerçekleştirilen Genel Kurul’da Avrupa Parlamentosu (AP) Üyelerinin büyük bir çoğunluğu tarafından onaylandı.

AP milletvekili Niyazi Kızılyürek raporda, hem Türkiye’ye, hem Komisyon’a, hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Kıbrıslı Türklere dair önemli çağrılarda bulunulduğunu belirtti. Kızılyürek “bütün taraflara ilk defa bu netlikte sorumluluklarının hatırlatıldığını” vurguladı ve Raporda yer alan başlıca başlıklara dikkat çekti:

Türkiye’ye yapılan çağrıda, Ankara’dan, “adanın meşru bir toplumu olan Kıbrıs Türk toplumuna, bu sıfatına uygun düşen bir hareket alanı açması” talep ediliyor.

Avrupa Komisyonu’na yapılan çağrıda ise “Kıbrıs Türk toplumuna dönük çabaların güçlendirilip hızlandırılması” talep ediliyor ve “Kıbrıs Türk toplumunun yerinin AB’de olduğu” vurgulanıyor.

Raporda, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne de bir çağrıda bulunup sorumlulukları hatırlatılıyor: “Kıbrıslı Türklerin AB ile olan angajmanlarının güçlendirilmesinden Kıbrıs Cumhuriyeti sorumludur.”

İlgili bütün tarafları yapılan çağrıyla da, “iki toplumu bir araya getirmek için daha cesur yaklaşımlar sergilemeleri” isteniyor.

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Türk toplumu ile ilgili bütün taraflara çok yerinde uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve iradesini giderek daha büyük oranda yok saydığı bir dönemde, Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin uzantısı değil, Kıbrıs ülkesinin meşru bir toplumu olduğunu hatırlattığını belirten Kızılyürek, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin ayrı bir toplum olduğunu kabul edip saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu’na yapılan çağrının da çok önemli olduğunu belirten Kızılyürek, Komisyon’un Kıbrıslı Türklere dönük çabalarını daha dinamik ve daha etkin hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yöneten yetkililerin de eleştirilerden pay aldığını belirten Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin AB ile olan ilişkilerinin kösteklenmesi değil, güçlendirilmesi gerektiğini ve bu konuda Kıbrıs Rum yetkililerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Kızılyürek, maalesef Kıbrıs Rum yetkililerin gereken hassasiyeti göstermediğini belirtti ve Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yaptığı çağrının çok isabetli olduğunu” vurguladı.

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi