CMIRS’ın anketine göre katılımcıların yüzde 84’ü ülkede “suçun yapanın yanına kaldığı” kanaatinde

Araştırmacı Mine Yücel, "Katılımcıların ülkede işler kötü gittikçe Kıbrıs Sorununa çözüm konusunda istekleri artmaktadır. En çok tercih edilen çözüm senaryosu ise iki Toplumlu, iki bölgeli federasyon modelidir." dedi.

TVPLUS

CMIRS’ın Nisan ayında gerçekleştirdiği anketin son bölümü yayınlandı. Ankete katılanların yüzde 84’ü ülkede suçun yapanın yanına kaldığını, yüzde 89,04 ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu ve yüzde 76,85’i organize suçların yaygın olduğunu düşünmekte.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel, yaptığı değerlendirmede, anket katılımcılarının ülkede işler kötü gittikçe Kıbrıs Sorununa çözüm konusunda isteklerinin de artmakta olduğunu belirtti. Yücel, “Katılımcılar arasında özellikle iki toplum arasında Güven Yaratıcı Önlemler ve yeni geçiş kapıları açılması yönünde bir istek bulunmaktadır. Buna ek olarak en çok tercih edilen çözüm senaryosu da iki toplumlu, iki bölgeli federasyon modelidir.” dedi.

CMIRS’ın açıkladığı özet sonuçlar şöyle:

 • Ankete katılanların yüzde 84’ü ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünmektedir.
 • Katılımcıların yüzde 89,04’ü ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünmektedir.
 • Ankete katılanların yüzde 76,85’i ülkede organize suçların yaygın olduğunu düşünmektedir.
 • Katılımcıların yüzde 72,38’i döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine katıldığını belirtmiştir.
 • Katılımcıların yüzde 74,69’u iklim değişikliğinden dolayı kaygılı olduğunu belirtmiştir.
 • Katılımcıların yüzde 70,19’’u çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünmemektedir.
 • Katılımcıların yüzde 45,09’u bu ülkede kendini özgürce ifade edemediğini düşünmektedir.
 • Ankete katılanların yüzde 74,76’sı ülkeyi yönetenlerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini düşünmektedir.
 • Katılımcıların yüzde 68,9’u Güney Kıbrıs’a geçişlerde yeni kapılar açılması gerektiğini düşünmektedir.
 • Katılımcıların yüzde 63,2’si Güney Kıbrıs’la yeni güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.
 • Katılımcıların yüzde 77,94’ü çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğini düşünmektedir.
 • Katılımcıların yüzde 62,47’si Rum tarafının Maraş-Ercan-Mağusa Limanı önerisinin kabul edilmesi gerektiğini düşünmektedir.
 • Katılımcıların yüzde 40,6’sı seçmek durumunda kalsa 2 Toplumlu 2 Bölgeli Federasyonu tercih edeceğini belirtirken, 35% Uluslararası
 • Tanınmışlığı olan 2 Ayrı Devlet seçeneğini, yüzde 5,8’i ise Kıbrıs Sorununu çözmeden mevcut durumun devamını tercih ettiğini belirtmiştir.
 • Katılımcıların yüzde 61,29’u olası bir çözüm planına evet oyu vereceğini belirtmiştir.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel’in anket sonuçlarına yönelik değerlendirmesi şöyle:

“Çalışmanın genelinde toplumun başta ekonomik konular olmak üzere, ekonomik, siyasi ve sosyal konularda karamsar olduğu görülmektedir. Ülke yönetimi ve demokrasinin işleyişi konularında bugüne kadarki en düşük puanlar ortaya çıkmıştır. Katılımcılar ayrıca ülkede yolsuzluk, organize suçlar vs. gibi konuların yaygın olduğunu düşünmekte, bu da toplumun adalet duygusunu zedelemektedir.

Katılımcıların siyasilere güveni kalmamış olup, oy vermem diyenlerin oranı oldukça yüksektir. Katılımcılar arasında ayrıca siyaset üzerinde etkili olamayacakları düşüncesi de oldukça yaygındır ki bu ülkede örgütlenme ve demokrasinin sağlığı açısından oldukça düşündürücü bir sonuçtur. Katılımcıların neredeyse tamama yakınının ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor olması ve ülkede çoğunluğun olumsuz duygular içerisinde olması da 2013 yılından beridir gerçekleştirmekte olduğumuz bu çalışmada ilk kez toplumun bu derece kötümser olduğunu göstermiştir.

Bütün bu sonuçlar bu bölümde yayınladığımız çözüm ve Güneyle ilgili bulguları da açıklamaktadır. Katılımcıların ülkede işler kötü gittikçe Kıbrıs Sorununa çözüm konusunda istekleri de artmaktadır. Katılımcılar arasında özellikle iki toplum arasında Güven Yaratıcı Önlemler ve yeni geçiş kapıları açılması yönünde bir istek bulunmaktadır. Buna ek olarak en çok tercih edilen çözüm senaryosu da 2 Toplumlu, 2 Bölgeli Federasyon modelidir.

Çözümle ilgili görüşler yanında uzun bir zamandan sonra ilk kez CTP de birinci parti konumuna gelmiştir. Ayrıca katılımcıların dörtte üçe yakını ülkeyi yönetenlerin halkın çıkarlarına göre hareket etmediğini düşünmektedir. Ülkeyi yönetenlerin kendilerine karşı toplum içerisinde birikmiş olan hoşnutsuzluğu görmeleri ve ona göre toplumu rahatlatan politikalar oluşturmaları gerekmektedir.”

 

Girne Belediyesi