“Öldürülmediğimiz ve sömürülmediğimiz hayatı, biz kuracağız!”

Arasta Meydanı'nda gerçekleştirilen ortak eylemde kadınlar, "Dünya’da ve Kıbrıs’ta öldürülmediğimiz ve sömürülmediğimiz hayatı, biz kuracağız!" dedi.

TVPLUS

Bazı örgütler “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Arasta Kadınlar Meydanı’nda eylem ve açıklama yaptı.

Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclislerinin meydanda yaptığı ortak basın açıklamasında, kadınların sokakta, evde, iş yerinde şiddete uğramaya devam ettiğini söyledi, dünyanın her yerinde kadınların ve LGBTIİ+’ların haklarına ve hayatına saldırılar olduğu ifade edildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde gece kulüplerinde kadınların pasaportlarına el konulduğu ve köleleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün burada “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” için toplandık. Kadınlar hâlâ sokakta, evde, iş yerinde şiddete uğramaya devam ediyor. Dünya’nın her yerinde kadınların ve LGBTI+’ların haklarına ve hayatına saldırılar var.

Kıbrıs’ın kuzeyinde gece kulüplerinde kadınların pasaportlarına el konuluyor, köleleştiriliyor. Cinsel kimliğimiz ve cinsel yönelimimizden dolayı fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital şiddete uğrayarak öldürülüyoruz

Kadına yönelik şiddeti ve nefret cinayetlerini umursamayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden, kadınların köle olarak kullanılmasına göz yuman otoriter, işbirlikçi, teslimiyetçi ve gerici iktidarlar ile karşı karşıyayız. Erkek devlet öldürülen her kadından korumadığı için sorumludur.

Dilimiz, inancımız, etnik kökenimiz farklı olsa dahi bizi bir araya getiren, örgütlü mücadelemiz ve yükselttiğimiz kadın hareketidir. Hepimiz eşit, özgür ve sömürüsüz bir Dünya’da yaşamak istiyoruz. Kararlıyız, sömürülmediğimiz, öldürülmediğimiz bir dünyayı ve Kıbrıs’ı hep birlikte kuracağız. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Feminizm, eşitliğin mücadelesidir. Eşitliği sağlamanın yolu ise tüm eşitsizliklere karşı mücadele etmekten geçer. Bu nedenle toplumların var ettiği ataerkil dayatmalara, hayatlarımızı hiçleştiren kapitalizme karşı mücadelemizi örgütlüyor ve feminist isyanımızı büyütüyoruz.

Tekrarlıyoruz; Dünya’da ve Kıbrıs’ta öldürülmediğimiz ve sömürülmediğimiz hayatı, biz kuracağız!

Yaşasın Kadınlar, Yaşasın Kadınların Örgütlü Feminist Mücadelesi!”

Girne Belediyesi