“Mağusa’daki çöplük alanları neden yanıyor?”

Bağımsızlık Yolu, bir süredir devam eden çöp yangınlarıyla ilgili olarak Mağusa Belediyesi’nden cevap alınamaması üzerine Çevre Dairesi'nden bilgi talep etti.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa Çevre Dairesi’ne bağlı Katı Atık Şube Amirliği’ne, belediyeye ait çöplük alanındaki yangınlarla ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, katı atıkların toplama, taşıma ve bertaraf edilmesine ilişkin esaslar ve bu esasların denetlenmesine ilişkin bilgi istendiği kaydedildi.

Bağımsızlık Yolu, bir süredir devam eden çöp yangınlarıyla ilgili olarak Mağusa Belediyesi’ne 17 Ağustos 2021 tarihinde müracaat ederek izahat istemiş, ancak ilgili belediye herhangi bir cevap vermemişti.

Çevre Dairesi’nden, 12/2006 Sayılı Bilgi Edinme Yasası tahtında, aşağıdaki hususlarda bilgi talep etti:

“Çanakkale-Mağusa mevkiinde bulunan Mağusa Belediyesi’ne bağlı çöplük alanında katı atıkların yakılması Çevre Yasasına ve işbu yasa altında çıkarılan Katı Atık Kontrol Tüzüğü’ne uygun olarak yapılıyor mu?

İlgili çöp yangınlarının bölge halk sağlığını tehdit edici, çevre kirliliğine ve bilhassa çöplük alanının çevresinde bulunan hayvanların ve/veya alanın çok yakınında bulunan at çiftliğindeki hayvanların, çalışanların ve sporcuların kirli hava solumasına ve/veya zehirlenmesine neden olacak sonuçlar doğurması olası olduğundan, Dairenin yasal yetkisini kullanarak katı atıkların bertaraf edilmesine ilişkin esaslara uyulup uyulmadığını teftiş etmek için, ilgili alana herhangi bir denetleme yapmış mıdır?

Çöp yangınlarıyla ilgili Daireniz yasal görevi olan olumsuz etkilenmeleri önlemek ve gidermek amacıyla gerekli önlemleri almak konusunda herhangi bir girişimde bulunmuş mudur?”

Girne Belediyesi

KTAMS

İmzala