Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’na bir tepki de Mağusa İnisiyatifi’nden geldi

Mağusa İnisiyatifi yaptığı açıklamada, planın yürürlüğe konulmasının suç, en hafif tabiriyle bir sorumsuzluk ve aymazlık olduğunun, bu amaçla mücadele veren tüm paydaşlar ile birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi.

Mağusa İnisiyatifi, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Şehir Planlama Dairesi’nin plancıları dışlanarak ve müteahhitlerin talepleri doğrultusunda değiştirildiğini söyledi.

İnisiyatif tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Plana yapılan müdahaleler, İmar Planı paydaşlarının ve halkımızın, hatta planlama makamının dahi bilgisi dışında gelişmiştir” denildi.

Açıklamada, “2019 yılında onaylanan planı yöneten Şehir Planlama Dairesi’ndeki şehir plancılar, son onaylanan plan ile ilgili çalışmayı reddetmişler (bu yüzde grev de yapılmıştır) ve süreç Müteahhitler Birliği tarafından dıştan görevlendirilen şehir plancılar tarafından müteahhitlerin istediği şekilde tamamlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı üzerinde 2016’da Şehir Planlama Dairesi tarafından çalışılmaya başlandığı ve sosyo-kültürel, ekonomik, fiziki ve ekolojik anlamda paydaşların görüşlerine yer açılarak tamamlandığı belirtildi. Aralık 2019’da Belediyeler ve Planlama Dairesinden oluşan Birleşik Kurul tarafından onaylandığı, ancak dönemin başbakanı tarafından “hukuka aykırı” olarak, yürürlüğe konulmadığı kaydedildi.

“Geldiğimiz noktada, plan, Başbakan Ersan Saner tarafından kapalı kapılar ardında oluşturulan ve yatırım odaklı grupların kontrolünde yeniden gündeme alınmıştır” denilen açıklamada, yeni planın sosyal, kültürel ve ekonomik problemlere yol açabileceği ve altyapıya kontrolsüz baskı oluşturabileceği, adanın en hassas ekolojilerine ev sahipliği yapan bölgenin talan edilmesine neden olabileceği kaydedildi.

İyi İdare Yasası’na göre katılım ilkesi, çevre ve imar konularında bölgede yaşayan kişilerin katılacağı danışma toplantılarının zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu bakımdan etkin ve verimli danışma toplantıları yapılmadan bu sürecin işletilmesi hukuka aykırıdır” denildi.

Planın yürürlüğe konulmasını suç, en hafif tabiriyle bir sorumsuzluk ve aymazlık olacağı kaydedilen açıklamada, bu amaçla mücadele veren tüm paydaşlar ile birlikte hareket edeceklerinin altı çizildi.

Girne Belediyesi

KTAMS

İmzala