“Arıklı şaşırma, sabrımızı taşırma!”

Demokratik EL-SEN İnisiyatifi, Erhan Arıklı’nın talebi ile ülkede ikinci bir AKSA modelinin yaratılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Demokratik EL-SEN İnisiyatifi bugün yaptığı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın talebi ile kurulacak olan ikinci bir AKSA modelinin kabul edilemez olduğunu, buna karşı sonuna kadar direneceklerini açıkladı.

Erhan Arıklı’nın alım garantili yeni bir santral kurulmasının hedeflendiğini belirten inisiyatif, ayrıca AKSA’nın da mevcut sözleşmesinin uzatılması ve/veya ek alım garantisi vermesinin de kabul edilemez olduğunu belirtti.

İnisiyatiften yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nun, elektrikten de sorumlu bakan Erhan Arıklı’nın talebi ile yeni bir AKSA faciası yaratmak üzere bugün yapacağı toplantıda, alım garantili yeni bir santral ihalesine çıkma kararı alacağı bilgisine ulaşmış bulunmaktayız.

İhale teknik şartnamesine göre, Teknecik veya Kalecik’te, denizde veya karada konuşlandırılacak toplam 50 MW gücünde özel sektörce kurulup 12 yıl boyunca işletilecek santrallerde üretilecek elektrik için AKSA benzeri alım garantili bir anlaşma yapılması hedeflenmektedir.

Faaliyete geçtiği 2003 yılından bu yana alım garantisiyle hizmet veren AKSA’nın kuruma ve dolayısıyla da Kıbrıs Türk halkına maliyetinin ağır yükü ortadayken, bu şartlarla çıkılacak yeni bir santral ihalesinin sonucunda ülkemizde ikinci bir AKSA modelinin yaratılması kaçınılmazdır ve bu kabul edilebilir değildir.

KIB-TEK Yönetim Kurulu, bir yandan alım garantili yeni bir santral ihalesine hazırlanırken, diğer yandan da kurum müdürlüğü, 9 Eylül 2021 tarihinde AKSA’dan, günlük 1 milyon KW saat ek üretim talebinde bulunmuştur. AKSA, KIB-TEK müdürlüğüne verdiği yanıtta, söz konusu ek üretimi ve 2022 yılı ve sonrası için oluşacak enerji talebini karşılayabilmek amacıyla yapacağı ilave yatırım karşılığında, alım garantili mevcut sözleşmesinin revize edilmesini talep etmiştir. Buna göre AKSA, sözleşmenin 3 yıl uzatılmasını ve sözleşmede bulunan yıllık 700 milyon KW saat üretim taahhüdünün kademeli olarak artırılmasını istemektedir. Böylece AKSA’nın alım garantili üretim taahhüdü, 2027 yılının sonuna kadar, 1 milyar 250 milyon KW saate ulaşacaktır.

KIB-TEK Yönetim Kurulu veya Bakanlar Kurulu’nun, AKSA’nın mevcut sözleşmesini uzatması ve/veya ek alım garantisi vermesi de kabul edilemezdir.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, KIB-TEK Genel Müdürlüğü, kurumda örgütlü sendika olan EL-SEN yönetiminin onayı ile, KIB-TEK Yönetim Kurulu’na, ilgili Ombudsman kararında usulsüz olduklarının açıkça ifade edilmesine rağmen halihazırda yapılmış olan atama, görevlendirme ve nakillere, yenilerini eklemek amacıyla bir önerge sunmuştur.

Kurum personeli tüm bu kararlara karşı topyekûn direnmelidir.

Sendika tüzüğüne göre karar alabilmesi için gerekli olan yeter sayıyı ve dolayısıyla da hukuki statüsünü yitirmiş olan EL-SEN Yönetim Kurulu’nun yeniden belirlenebilmesi için, olağanüstü genel kurul derhal toplanmalıdır.

Gerek yeni santral ihalesi gerekse AKSA ile var olan sözleşmenin uzatılması gibi son derece önemli gelişmelerin yaşanmakta olduğu günlerde, karar alma yetkisini kaybetmiş bir sendika yönetimine değil, güçlü bir EL-SEN’e ihtiyaç vardır.

Arıklı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında almayı planladıkları kararlar nasıl kabul edilemezse, aynı toplantıda hukuksuz terfilerin görüşülüp onaylanması karşılığında sendika başkanının özelleştirmeye sessiz kalması da kabul edilemezdir. EL-SEN, bugüne kadar hep onurlu sendikacılığın adresi olmuştur. Bu günden sonra da bunu sürdürmek, başta üyelerimize olmak üzere toplumumuza karşı da sorumluluğumuzdur.

Demokratik EL-SEN İnisiyatifi, olağanüstü genel kurulun, sendika yönetimince açıklandığı üzere 19 Şubat 2022 tarihinde değil, en geç 30 iş günü içerisinde toplanmasını talep etmektedir.

Demokratik EL-SEN İnisiyatifi”

DAUSEN

Girne Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi