“Makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıt aynı değildir”

Makine Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada, test yapılan akaryakıtın Teknecik Elektrik Santrali'ndeki makinelere hasar veren akaryakıt olmadığını belirtti.

HABER MERKEZİ

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan akaryakıtın nitelikleri bakımında santraldeki makinelere uygun olmadığını belirtti. Yarkıner, makinaların yakıt donanımları ve diğer iç yüzeyleri evsafına uygun olmayan yakıt kullanımı nedeniyle hasara uğradığını söylediği açıklamasında, bu şekilde devam edilmesi halinde makinaların yenilenmesine kadar gidilecek bir sürecin başlayacağını kaydetti.

Oda Başkanı, Kıb-Tek’te çalışan mühendislere çağrı yaparak, ayrı bir platform oluşturarak mesleki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve “günaha ortak olmamalarını” rica etti.

Denetlemelerin makinaların kırıldığı yerden başlaması gerektiğini söyleyen Yarkıner, denetimlere katılan heyeti de eleştirerek, “Bu tahlil yöntemi ve katılımcı listesi şartnamenin neresinde yazıyor, tümünüz de evsafına uygun olmayan yakıtın aklanmasında figüran görevinizi yerine getirdiniz. Vukufiyetiniz olmayan teknik bir konuda neden heyet içerisinde yer aldınız. Makina Mühendisleri Odası’nın açıklamasına neden kulak tıkadınız. Bu tahlilin, hatanın aklanması süreci olacağını söylemiştik. Yeni gelen yakıtın muayenesinde, sanki görevinizmiş gibi, sanki sözleşmelerde siz teknik kabul heyetiymişsiniz gibi görev aldınız. Zaten bizim memleketimizin en büyük sorunu da budur. Çözüm üreteceksiniz diye yanlış yerde, yanlış zamanda, yeterli derecede bilgi ve vizyon sahibi olmadan yanlış sonuçların bulunulmasıdır.” ifadelerini kullandı.

MAKİNALAR CANSIZ VARLIKLARDIR, TASARLANDIKLARI YAKIT ÖZELLİĞİNDE ÇALIŞIRLAR
Kırılmaların nedenini araştırmak için makinaların yakıt donanımlarındaki yakıt numunesini, KIB-TEK depolarında daha önce alınmış yakıt numunesini ve makinalardaki yağlama yağı numunesini ayrı ayrı alarak 3 farklı yerde analiz yaptırmak gerektiğini belirten Ayer Yarkıner, “Bu analizlerde referans alacağınız teknik kriter de “Makinaların Kitabında Yazan’’ yakıt spesifikasyonları ve yağ spesifikasyonları olacaktı. Tabiri caiz ise; Bir çuval inciri berbat ettiniz. Makinalar cansız varlıklardır, onlar sizin belirlediğiniz yakıt özelliğine göre değil, tasarlandıkları ve üretildikleri yakıt özelliğinde çalışırlar. Bu nedenle Şark kafalısınız ve bu nedenle yaptığınız tahlil operasyonu şark kurnazlığıdır.” dedi.

KIB-TEK’İ KURTARMA MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİZ
Makine Mühendisleri Odası olarak, Kıb-Tek’i kurtarma mücadelesine devam edeceklerini vurgulayan Yarkıner, açıklamasının devamında 11 maddelik önerilerini de paylaştı. Öneriler şöyle:

 1. Değerli Mühendis Meslektaşlarım; KKTC halkının kuruş kuruş ödeyerek satın aldığı santrallerin hiçbir geçerli nedeni olamadan hasara uğratılmasına seyirci kalmayınız, engel olunuz. Halihazırda mevcut hasarların nedenleri ile ilgili KIB-TEK mühendisleri olarak inceleme yapınız ve sonuç raporunu kamu ile veya odalarınız ile paylaşınız. Sizin ilkeli duruşunuza şu anda ülkemizin çok ihtiyacı var.
 2. Yasal olmayan ve devlet malını zarara uğratacak işlerin önlenmesine yönelik bu gibi çalışmalarınız ve tavrınız suç teşkil etmemektedir.
  Denetleme ve Teftiş Heyeti; Mesleki gelişiminiz KIB-TEK’teki ihmalleri ortaya çıkarabilecek seviyede değildir. Birliğimizden teknik destek alınız. Teftiş Heyetinizi KIB-TEK’in; ihtiyaçlarını tespit, tedarik, envantere kayıt ve ödenen bedeller açısından denetleyiniz. Tedarik edilen malzemenin ne zaman, nerede, niçin kullanıldığının hesabını sorunuz.
 3. Denetleme ve Teftiş Heyeti; 233/2021 Sayılı ihaleyi incelemek üzere teknik bir soruşturma heyeti oluşturmanız, ihale listesinin altında imzası olan mühendislerden; “ihale konusu olan major bakım ihtiyaç listesi gerekçeli inceleme ve mukayeseler ile tarafımızdan tespit edilmiştir” beyanını almanız kamu ile paylaşmanız hususunu istirham ederiz.
 4. Sayın Başbakan Yardımcısı; Yakıt evsafının şartnameye yazılırken, makina üreticisinin belirlediği evsafta olup olmadığının kontrol edildiğini, teknik şartnamede yazılı limitler ile makina kataloğunda yazılı değerlerin ayni olmasını sağlatmanızı istirham ederiz.
 5. KIB-TEK’te ihtiyaç duyulan idari ve teknik sistemlerin ve sorumlulukların belirlenmesi için “KIBTEK İşletme Esasları” belirlensin. Yakıtın kaliteli veya kalitesiz tartışması Bakan tarafından yapılmasına gerek duyulmasın. İlgili mühendis ihtiyaç duyulan açıklamayı sorumluluğuna istinaden açıklayabilsin ve gerektiğinde hesabını verebilsin.
 6. İlk göreve gelirken Başbakan Yardımcısının da iddia ettiği, şaibelerden arındırılması için seferberlik başlatılsın, meclis soruşturması tamamlansın. Bu maksatla ihtiyaç duyulduğunda KTMMOB ve bünyesindeki Odalar bir vücut gibi size destek olacaktır.
 7. Makinalarda hasara neden olan yakıt ile tahlili yapılan yakıt aynı değildir.
 8. Evsafına uygun olmayan ve makinalarda kullanılan yakıt yağlama yağının evsafını kaybetmesine de neden olmuştur. Bu durumda makinaları kullanmayınız.
 9. Değerli Mühendis Meslektaşlarım; (sizin de ayni görüşte olmanızı bilmeme rağmen bir kez daha vurguluyorum); Makinalarda kullanılan ve hasar veren yakıtın temizlenmesi için; Yakıt donanımındaki ve yağlama donanımındaki değişen parçaları değiştiriniz makinaları, yağlarını değiştikten sonra, yüksüz durumda mazot ile çalıştırınız, yüzeylerdeki kötü yakıt kaynaklı oksitlerin, partiküllerin temizlenmesini ve evsafını kaybetmiş yağlama yağının artıklarının temizlenmesini sağlayınız. Makinaların mazot ile de start almaması halinde arıza kayıtlarını yapınız ve kamu ile paylaşınız.
 10. Sayın Başbakan Yardımcısı; İhale Yasasını eleştiriyorsunuz fakat ihale yasasında eleştirdiğiniz hususlar şaibeli tedarike imkân verilmesini engelleyen hususlardır. (Siz 233/2021 Sayılı şaibeli ve ihale mevzuatına aykırı ihale sürecini devam ettiriyorsunuz). Bu mevzuatın hazırlanmasında çok emeği olan ve bu mevzuattan şaibesiz istifade ederek rekabetçi ihaleleri sonuçlandıran eski MİK Başkanlarının görüşünü de almanızı öneririz.
 11. Sayın Başbakan Yardımcısı; Daha önce de tedarik edilen yakıtın çevreye verdiği zararları belgelemek için fotoğraflar yayınladınız. Bütün fosil yakıtlar zaten çevreye zararlıdır. Fosil yakıtın limitler üzerinde olup olmadığının tespiti için ülkenin emisyon faktörü belirlenmeli ve çevreye verdiği zarar bu faktördeki değere göre mukayese edilmelidir. Sizden önceki dönemi bu şekilde eleştiriyorsunuz ancak durum ayni değildir. Makinalarda kullandığınız yakıt kısa sürede makinalarda arıza yaratmıştır. Yani güncel durum çevre kirliliği ile sınırlı değildir.

Gönyeli Alayköy Belediyesi

Girne Belediyesi